ZorgSamen: passende zorg in regio Woerden

Nieuw gezondheidscentrum

Zorg locatie Woerden

De manier waarop we zorg geven verandert snel.  Dankzij diensten als thuismonitoring hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Zorgaanbieders werken steeds meer samen om passende zorg te geven. Dit vraagt ook om een andere opzet en inrichting van een zorglocatie.  Daarbij kunnen we bovendien duurzame materialen gebruiken, zodat we ook minder impact hebben op het milieu. Het huidige gebouw is verouderd. Daarom willen we een nieuw gezondheidscentrum opzetten die aan deze vereisten voldoet.

Inwoners van regio Woerden kunnen dan in dit centrum terecht bij onder meer dokters, een apotheek en een opticien. 

Zorg dichtbij

Net als in Utrecht en Nieuwegein bieden wij ook in regio Woerden onze zorg steeds meer digitaal en thuis bij de patiënt aan als dit kan. Als dat niet mogelijk is, kan een patiënt in het gezondheidscentrum in Woerden terecht. Als het nodig is, bijvoorbeeld voor een ingreep met een opname, kan de patiënt bij een van onze ziekenhuislocaties terecht.

Samen met onze partners in ZorgSamen gaan we helpen bij het voorkomen van ziektes (preventie). Door middel van thuismonitoring en tijdig bieden van hulp kunnen we ervoor zorgen dat mensen geen of minder extra zorg nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het helpen van ouderen met het veilig maken van hun huis, zodat ze minder snel vallen.

Uitgangspunten

  • Passende zorg op de juiste plek voor inwoners van 
    Collage nieuw medisch/gezondheidscentrum Woerden
    regio Woerden
  • Centraal aanbod voor zorg en welzijn, zowel digitaal als fysiek
  • Samenwerking door de verschillende zorgpartners en gemeente
  • Ondersteunen van voorkomen van ziekte (preventie) en een gezonde leefstijl
  • Flexibel: het centrum wordt zo ingericht dat we het kunnen aanpassen aan ontwikkelingen als dat nodig is
  • Duurzame bouw

Planning ontwikkeling en bouw

De gemeente Woerden en het St. Antonius hebben een intentieovereenkomst getekend om dit jaar samen de haalbaarheid te onderzoeken van de bouw van een nieuw medisch/gezondheidscentrum. Dit onderzoek gaat ook over het plan voor de bouw van (zorg)woningen op het ziekenhuisterrein.

Op basis daarvan werken we het ontwerp verder uit met interne en externe belanghebbenden. Vervolgens duurt de bouw ongeveer 4 jaar. Dit zal naast het huidige gebouw zijn. De zorg in het huidige gebouw gaat door totdat een nieuw gebouw is opgeleverd. In 2028 willen we het nieuwe gezondheidscentrum opleveren.

Inloopbijeenkomsten voor inwoners regio Woerden

Het St. Antonius Ziekenhuis organiseert samen met de gemeente Woerden inloopbijeenkomsten om inwoners van de regio Woerden op de hoogte te houden van de plannen.

De eerste bijeenkomst was op dinsdag 27 juni '23. Wanneer wij een volgende bijeenkomst plannen, kondigen we dit aan via de lokale media en onze websites.

Lees ook: Vernieuwing ziekenhuisterrein Woerden stap dichterbij

Terug naar boven