ZorgSamen: passende zorg in regio Woerden

Gemeenteraad Woerden bezoekt huisartsenspoedpost Utrecht Leidsche Rijn

Samen op weg naar passende spoedzorg voor iedereen

Werkbezoek gemeenteraad Woerden aan HAP Utrecht

Op vrijdag 12 januari brachten gemeenteraadsleden van de gemeente Woerden een werkbezoek aan de huisartsenspoedpost in Utrecht Leidsche Rijn. De huisartsen van RegiozorgNU dragen hier zorg voor de huisartsenspoedzorg buiten kantooruren voor inwoners van Maarssen, Vleuten, De Meern, Woerden, Harmelen, Montfoort en omstreken. De raadsleden waren uitgenodigd om hen een goed beeld te geven van de werking van de huisartsenpost en de ontwikkelingen in de acute zorg. Sam Siemssen, Directeur RegiozorgNU: “Onze uitdaging is om de acute zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden met een schaarste aan mensen en middelen. We willen iedereen helpen om de juiste spoedzorg te vinden en te krijgen. Ook de inwoners van Woerden.”

Werkbezoek

De gemeenteraad van Woerden is geïnteresseerd in de initiatieven van zorgaanbieders die bijdragen aan goede bereikbare zorg buiten kantooruren en in het weekend. Naast de raadsleden namen ook deel aan het werkbezoek: ouderenzorgorganisatie Careyn (mede namens het Zorgpension van Fundis), het St. Antonius Ziekenhuis, apothekers en huisartsen uit Woerden en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De bezoekers werden onder andere meegenomen in het beleid van de huisartsenspoedpost, de relatie met de Woerdense huisartsen en de gemaakte locatiekeuze van de huisartsenspoedpost.
“De samenwerking tussen de huisartsenspoedpost en de Spoedeisende hulp van het St. Antonius stelt ons in staat om kwalitatieve hoogwaardige acute zorg te bieden in een veilige omgeving. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om de huisartsenspoedpost in het St. Antonius Ziekenhuis naast de SEH te vestigen”, aldus Siemssen.

Werken aan toegankelijke acute zorg

Ook werd tijdens het werkbezoek gesproken over het toegankelijk (goed bereikbaar en beschikbaar) houden van acute zorg. De acute zorg moet toegankelijk blijven voor mensen die het écht nodig hebben. De Huisartsenspoedpost is alleen voor acute huisartsenzorg; zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Veel mensen bellen de huisartsenspoedpost terwijl dit niet altijd nodig is. Hierdoor zijn er langere wachttijden aan de telefoon en raakt de spoedzorg overbelast. Voor het toegankelijk houden van de HAP hebben inwoners dus zelf ook een verantwoordelijkheid.
Zorgvernieuwing en innovatie dragen ook bij aan de toegankelijkheid van de acute zorg. Bijvoorbeeld door middel van digitalisering. Zelftriage en beeldbellen zijn daar mooie voorbeelden van en worden inmiddels succesvol toegepast. Dit leidt tot minder bezoek en consulten, zonder dat het ten koste gaat van kwalitatieve zorg.

Lokale initiatieven

RegioZorgNu is één van de partners in het samenwerkingsverband ZorgSamen dat werkt aan passende en toekomstbestendige zorg voor de inwoners van regio Woerden. Door samen te werken  kunnen we onze mensen, faciliteiten en middelen het beste inzetten. 
Binnen ZorgSamen werken de partijen, samen met de gemeente Woerden, aan lokale zorgvernieuwing voor de regio Woerden. Met name gericht op kwetsbare ouderen, omdat in Woerden meer vergrijzing is en een groter tekort aan zorgverleners dan landelijk. Siemssen: “Door het inrichten van een “Specialistische praktijk ouderen thuis” willen we de bezoeken aan de HAP/SEH als ook de werkdruk bij huisartsen verminderen. Een “geriatrisch expertisecentrum” sluit daarbij aan, mocht verblijf in een herstelsetting nodig zijn. Bij succes zullen we deze initiatieven in de rest van de regio opzetten. Zo zetten we voor de regio Woerden samen mooie stappen naar passende spoedzorg voor iedereen.”

Vervolg

Het werkbezoek was erg informatief en er was veel ruimte voor vragen. De gemeenteraad gaf aan het einde van het bezoek aan dat ze het verduidelijkend vonden en dat ze graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Werkbezoek gemeenteraad Woerden aan HAP Utrecht - 2
Terug naar boven