Aandoeningen

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische – regelmatig terugkerende - ontsteking van het slijmvlies in de dikke darm (colon). Samen met de ziekte van Crohn valt colitis ulcerosa onder de noemer Inflammatory Bowel Diseases (IBD).

Er zijn in Nederland ruim 80.000 mensen met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen, waarvan iets meer dan de helft colitis heeft.

Elk jaar komen in Nederland naar schatting ongeveer 1500 nieuwe colitispatiënten bij. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Colitis ulcerosa wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en veertigste levensjaar, maar kan zich op vrijwel elke leeftijd presenteren.

Meer over colitis ulcerosa

Oorzaken

Er is nog geen oorzaak gevonden voor colitis ulcerosa. Wel is bekend dat verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van colitis ulcerosa. Dit zijn factoren als het afweersysteem, erfelijkheid, bacteriën die in de dikke darm leven, voeding, roken en stress.

De ontstekingen bij colitis ulcerosa worden niet veroorzaakt door een infectie met een virus, bacterie of parasiet.

Symptomen

Klachten bij colitis ulcerosa zijn buikpijn, diarree (vaak met bloed en slijm), bloedarmoede, vermoeidheid en gewichtsverlies.

Ook kunt u last hebben van het niet kunnen ophouden van de ontlasting en een opgezette buik.

Andere klachten die niet direct in verband staan met ontstekingen in de darm, maar wel kunnen voorkomen bij colitis ulcerosa zijn pijnlijke, gezwollen gewrichten, pijnlijke, ontstoken ogen en pijnlijke ontstekingen van de huid.

Onderzoeken

Om de diagnose te kunnen stellen zal de arts naast bloed- en ontlastingsonderzoek verschillende andere onderzoeken doen. Niet alle onderzoeken zijn nodig. De arts bespreekt met u welke onderzoeken in uw geval het meest geschikt zijn.

MRI

Onderzoek via magnetische technieken

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

Medicijnen

Colitis ulcerosa is niet door medicijnen te genezen. Medicijnen kunnen de ontstekingen remmen en uw klachten verminderen. Om te voorkomen dat er geen nieuwe ontstekingen ontstaan, moet u deze vaak voor langere tijd innemen. Ook als u weinig of geen klachten heeft. Bij sommige patiënten blijft de ontsteking vele jaren rustig of komt zelfs niet meer terug.

De meeste medicijnen neemt u als tablet of capsule in. Dit kan ook een zetpil of klysma zijn, die u via de anus inbrengt. Eventueel krijgt u het medicijn via een infuus in een bloedvat of via een injectie toegediend.

Operatie
Als uw klachten verergeren en medicijnen niet meer helpen, kan een operatie nodig zijn. Hierbij verwijdert de chirurg de hele dikke darm en endeldarm. Voor de ontlasting wordt dan vaak een stoma aangelegd. Dit is een kunstmatige uitgang op de buik. Deze kan tijdelijk of permanent zijn.

Als het mogelijk is, kan er in plaats van een stoma, ook een pouch worden aangelegd. Dit is een soort zakje binnen het lichaam, gemaakt van weefsel van de dunne darm, waarin de ontlasting wordt opgevangen. Een pouch neemt zo de functie van de endeldarm over.

Expertise en ervaring

In ons ziekenhuis wordt een zeer groot aantal mensen met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn behandeld. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van deze ziekten gedaan.

Voor complexe problemen hebben sommige artsen zich gespecialiseerd in ontstekingsziekten van de darm. Daarnaast is persoonlijke en uitgebreide begeleiding mogelijk door onze MDL-verpleegkundigen.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code MDL 60-A

Terug naar boven