Aandoeningen

EAA (extrinsieke allergische alveolitis)

EAA (extrinsieke allergische alveolitis) is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) door een allergische reactie op bepaalde stoffen, zoals grassen, granen, schimmels, sporen van paddenstoelen, stoffen in vogelmest of medicijnen.

Mensen die door hun beroep of hobby veel met dergelijke stoffen in aanraking komen, hebben meer kans op EAA.

Meer over EAA

Denk bijvoorbeeld aan:

 • boeren (boerenlong);
 • champignonkwekers (champignonkwekerslong);
 • duivenhouders (duivenmelkerslong);
 • volièrehouders (vogelhouderslong).

Soorten

Er zijn 3 vormen van EAA. De indeling is gebaseerd op de vraag: Wat gebeurt er als de patiënt de stof(fen) niet meer inademt?

 • De acute vorm waarbij  de klachten binnen een dag verdwijnen.
 • De subacute vorm waarbij de klachten na enkele weken of maanden verdwijnen.
 • De chronische vorm waarbij de klachten niet meer verdwijnen.

Symptomen

 • afvallen;
 • hoesten, soms gepaard gaand met bloed ophoesten;
 • koorts;
 • kortademigheid;
 • moeheid.

Onderzoeken

Uw artsen kunnen veel over uw gezondheid te weten komen door het stellen van gerichte vragen en u lichamelijk te onderzoeken. Bij deze longaandoening is het uitvragen van allerlei blootstellingen op het werk of in uw vrije tijd van cruciaal belang. Maar zij kunnen niet alles zien wat er in uw lichaam gebeurt. Daarom kunnen er verschillende onderzoeken nodig zijn zoals, bloedonderzoek, longfunctie-onderzoek, een thoraxfoto, een CT-scan, een spoeling van de luchtwegen (bronchoalveolaire lavage (BAL)) en soms een longbiopsie (onderzoek van een stukje longweefsel).

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

We onderscheiden grofweg onderstaande drie bronnen van stoffen die EAA kunnen veroorzaken. De belangrijkste stap in de behandeling en preventie van EAA is het vermijden van blootstelling aan deze stoffen. Soms is dat relatief eenvoudig.

 1. Dieren
  In het geval van een overgevoeligheid voor vogel-stoffen is het essentieel om de vogels en/of donzen dekbedden te verwijderen uit de leefomgeving.
   
 2. Bacteriën en schimmels
  Bij blootstelling aan specifieke schimmels is het van belang de bron op te sporen en de schimmels vakkundig te laten verwijderen. Denk hierbij ook aan verwarmings-, ventilatie- en airconditioningapparatuur en verdampers. 
   
 3. Chemicaliën
  U kunt relatief eenvoudig stoppen met het gebruik van chemicaliën.

Als het om iemands beroep gaat, is het niet altijd even makkelijk om de blootstelling te vermijden. Verhuizen is niet altijd een optie vanwege emotionele en/of financiële gevolgen.

De bekendste beroepsgerelateerde EAA is de boerenlong, waarbij patiënten een heftige bepaalde allergische reactie ontwikkelen tegen bijvoorbeeld schimmels afkomstig uit hooi. In deze gevallen kunt u denken aan beschermende maatregelen zoals het gebruik van beschermende kleding, een mond-/neuskapje en een betere ventilatie. Zo nodig kan via de werkgever het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) ingeschakeld worden om de bron in de thuissituatie of op de werkplek te onderzoeken. Indien er desondanks sprake is van progressie van de ziekte of er is sprake van een orgaanbedreiging, dan is er tevens een behandelindicatie. Dit zijn vaak ontstekingsremmers.

Naast de behandeling van patiënten is het belangrijk om te voorkomen dat collega’s en/of familieleden ook EAA ontwikkelen door dezelfde soort stoffen.

Expertise en ervaring

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het oudste en grootste centrum van Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van interstitiële longziekten (ILD).  Het centrum is nationaal en internationaal erkend als expertisecentrum op het gebied van (zeer) zeldzame longziekten, zoals longfibrose, LAM, PAP en sarcoïdose. Patiënten worden gezien door een multidisciplinair team. Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat het verwijsbeleid is dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code LON 80-A

Terug naar boven