Aandoeningen

Kinder- en jeugdpsychologie in het ziekenhuis

Onze kinder- en jeugdpsychologen richten zich op de interactie tussen lichamelijke klachten of ziektebeelden en de psychosociale ontwikkeling bij kinderen.

Hiertoe hoort onderzoek naar de cognitieve functies van de hersenen en de relatie hiervan met gedrag. Bij cognitieve functies kunt u denken aan bijvoorbeeld concentratie, oriëntatie, waarnemen, denken, plannen en problemen oplossen.

Meer over kinder- en jeugdpsychologen

Als uw kind onder behandeling is bij een kinderarts en (gerelateerde) psychische problemen heeft dan kan de kinderarts uw kind naar onze afdeling verwijzen. De kinder- en jeugdpsychologen bieden poliklinische diagnostiek en behandeling aan op verschillende locaties. Als het nodig is bieden de psychologen van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie ook psychologische behandeling aan kinderen (en ouders) die zijn opgenomen op de kinderafdeling G2 en de afdeling Neonatologie.

Aandachtsgebieden

De kinder- en jeugdpsychologie heeft bijzondere expertise op het gebied van:

  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
  • Opgroeien met een chronische ziekte (o.a. diabetes)
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Pedagogische problemen gerelateerd aan somatisch functioneren (onzindelijkheid, slaapproblemen en eetproblemen)
  • Verwerking van (medisch) trauma
  • Neuropsychologie
  • Psychopathologie/psychiatrische stoornissen 

Intakegesprek

De kinderarts meldt uw kind aan bij de Kinder- en Jeugdpsychologie. Hierna krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. De ingevulde vragenlijst stuurt u zo snel mogelijk naar ons op. Vervolgens krijgt u van ons een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. We streven ernaar uw kind binnen vier weken uit te nodigen voor dit gesprek.

Vervolgplan

Tijdens het intakegesprek bespreekt de psycholoog de klachten, de hulpvraag en als het nodig is, het ontwikkelingsverloop met u en uw kind. Vervolgens wordt in overleg een vervolgplan gemaakt.

Dit plan kan bestaan uit:

  1. behandeling
  2. testonderzoek
  3. verwijzing naar hulpverlening buiten het ziekenhuis: een GGZ-instelling, een praktijk en/of sociale wijkteam in uw woonplaats

Behandelingen

Als er sprake is van een psychologisch probleem of een aandoening met psychologische gevolgen, kan kortdurend behandeling worden aangeboden door de kinder- en jeugdpsycholoog.

Behandelmethode

Afhankelijk van het probleem wordt gekozen voor een bepaalde behandelmethode. Er is een divers aanbod van behandelmethoden, onder andere: cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie, hypnotherapie.

Testonderzoek

Soms wordt er in overleg met de kinderarts en u besloten om aanvullende testonderzoek in te zetten. Dit onderzoek geeft inzicht in de (sociaal-emotionele) ontwikkeling, de persoonlijkheid en de (neuro)cognitieve werking van de hersenen. Na het testonderzoek bespreken de kinder- en jeugdpsychologen de resultaten met u en/of uw kind en geven zij een advies.

Tijdens het onderzoek worden verschillende opdrachten met uw kind gedaan. Bij (neuro) cognitief onderzoek worden diverse leertaken afgenomen, zoals puzzels leggen of vragen beantwoorden.

Bij sociaal-emotioneel en cognitief onderzoek worden, afhankelijk van de leeftijd, vragenlijsten afgenomen, of teken- of spelopdrachten gedaan.

U kunt uw kind voorbereiden door uit te leggen dat hij/zij, net als op school allerlei opdrachten gaat doen. En dat dat gedaan wordt om te ontdekken waar uw kind goed in is en waar hij/zij misschien hulp bij nodig heeft.

Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 a 2 uur. Bij kinderen vanaf vijf jaar is het bij voorkeur zonder ouder(s) erbij. Dit zal in overleg met u en afhankelijk van wat uw kind nodig heeft, worden besloten. Het is handig als u uw kind iets te eten en drinken meegeeft voor tijdens de pauze.

Vertrouwelijke informatie

Alle medewerkers van Kinder- en Jeugdpsychologie hebben een beroepsgeheim.

De psychologen houden tijdens de behandeling een elektronisch patiëntendossier bij (EPD). Zij kunnen schrijven in een eigen dossier, dat afgeschermd is voor andere medische disciplines. In overleg met de ouders en/of patiënt zal samenvattende informatie in het medische dossier gezet worden.

Beroepscode en -organisaties

Alle BIG geregistreerde psychologen van de afdeling kinder- en jeugdpsychologie vallen tevens onder het tuchtrecht van de overheid (wet BIG). Psychologen in opleiding staan  onder directe begeleiding en verantwoordelijkheid van een van de BIG-geregistreerde psychologen.  Meer informatie over de psycholoog werkzaam in het ziekenhuis kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging PAZ/LVMP: Psychologen Algemeen Ziekenhuis www.lvmp.nl.

Klachten

Onze kinder- en jeugdpsychologen streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Zijn er zaken die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreek deze dan met de behandelaar van uw kind. Mocht dit niet  tot een oplossing leiden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het NIP of de NVO.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Gerelateerde informatie

Code KIND 04-A

Terug naar boven