Geboortezorg

Neonatologie

St. Antonius Geboortezorg biedt ook alle zorg rondom baby’s die te vroeg geboren zijn (prematuren), extra zorg nodig hebben of ziek zijn (Neonatologie). Omdat wij volgens de visie Family Centered Care werken, staat het gezin centraal in de zorgverlening en worden in principe, moeder en kind nooit gescheiden, ook als moeder en/of kind extra zorg nodig hebben. 

Ze worden samen in de eigen suite verzorgd. Wij vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk bij de zorg van hun pasgeboren kind worden betrokken en zoveel mogelijk tijd doorbrengen met hun baby. Onze zorgprofessionals ondersteunen en stimuleren de jonge ouders zoveel mogelijk om hun kindje zelf te verzorgen. Ze kijken waar behoefte aan is en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de ouders. We willen jullie coachen naar zelfstandigheid in de zorg voor jullie kind. 

Meer informatie over opname van jullie kind

Lees hier meer over ons team en vele andere zaken wanneer jullie kind extra zorg nodig heeft en bij ons is opgenomen.

Op onze locatie in Utrecht verblijven ouders samen met de baby in een neosuite (familiekamer) op de afdeling Geboortezorg. Moeder en baby worden samen in de eigen suite verzorgd. De partner kan blijven slapen. Onze zorgprofessionals ondersteunen de ouders zoveel mogelijk om hun baby zelfstandig te verzorgen. Opname op locatie Utrecht vindt plaats indien de baby een post-menstruele leeftijd heeft van boven de 32 weken en bij St. Antonius Geboortezorg geboren is.

Bekijk ook de mooie film over baby Dorian die 8 weken te vroeg werd geboren en samen met zijn ouders verbleef in een van onze neonatologiesuites. Een mooi praktijkvoorbeeld van de zorg die wij bieden aan te vroeg geboren baby's.

Speciale opvangtafels kwetsbare pasgeborenen

Het St. Antonius Ziekenhuis wacht bij te vroeg, te klein geboren baby’s of baby’s met een moeilijke start langer met het doorknippen van de navelstreng dan voorheen. De Concord Birth Trolley maakt het in het St. Antonius Ziekenhuis sinds kort mogelijk de streng langer intact te laten. De navelstreng is voor baby’s in de eerste minuten na de geboorte van grote waarde, vooral bij deze groep kinderen.

St. Antonius Geboortezorg beschikt nu zowel in de operatiekamer als op de verloskamers over de speciale opvangtafels waar extra kwetsbare pasgeborenen direct naast het bevalbed alle zorg kunnen krijgen. Voorheen werd een pasgeborene, die extra zorg nodig had, op een opvangtafel wat verder weg van de moeder geholpen en moest de navelstreng daarom direct na de geboorte worden doorgeknipt. Lees hier meer over de mogelijkheden van de Concord birth trolley bij het St. Antonius en hier over het opvangen van (zieke/te vroeg geboren) baby’s aan de navelstreng

Opvangtafel

 

Terug naar boven