Aandoeningen

Plexus brachialis letsel

De plexus brachialis is een knooppunt van zenuwen dat boven het sleutelbeen zit. Hier vervlechten zich de zenuwwortels die uit het ruggenmerg komen tot een aantal bundels, die zich vervolgens weer vertakken in een aantal zenuwen, waarvan de drie armzenuwen de belangrijkste zijn. 

De plexus kan beschadigd raken door een ongeluk, verwonding, tijdens de geboorte, of spontaan (amyotrofe schouderneuralgie).

Meer over plexus brachialis letsel

Er kan zich een aantal soorten van letsels voordoen, die ook gecombineerd kunnen voorkomen:

 • Rekletsel: door overrekking van de zenuwvezels ontstaat uitval. Hier is in de meeste gevallen geen behandeling nodig, herstel treedt meestal vanzelf op.
 • Afscheuren van zenuwen of zenuwbundels. Hierdoor ontstaat functie-uitval.
 • Afscheuren van zenuwwortels uit het ruggenmerg. Het is tot nu toe niet mogelijk afgescheurde wortels weer terug te plaatsen in het ruggenmerg.
 • Drukletsel: het gaat dan om een beknelling van plexusdelen door bijvoorbeeld een halsrib (een 'extra rib'), of een beknelling tussen spieren die van de halswervelkolom naar de eerste rib en het sleutelbeen lopen (scalenussyndroom). Ook kan de eerste rib zelf bij bepaalde anatomische verhoudingen druk op de plexus uitoefenen. De meeste van deze drukletsels treden vooral op bij bepaalde houdingen van de arm, zoals opzij uitgestrekt of omhoog geheven.
 • Amyotrofische schouderneuralgie: hierbij raken zenuwwortels ontstoken, waardoor er plots eling heel hevige pijn in de schouder ontstaat, met daarbij een snel ontstaan van een verlamming van spieren rond de schouder en/of in de arm en hand. De verlamde spieren worden snel dun (atroof). In de meeste gevallen is er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak. 

Symptomen

De symptomen bij een plexusletsel zijn erg verschillend en worden bepaald door de mate waarin de verschillende zenuwen zijn beschadigd. Het kan gaan om letsel van motorische zenuwen (bewegingszenuwen) of om letsel van een gevoelszenuwen (sensibele zenuwen), of een combinatie van beide.

 • Letsel van een motorische zenuw; een verlamming van de door de zenuw aangestuurde spieren.
 • Letsel van een gevoelszenuw: gevoelloosheid van een huidgebied dat door de zenuw verzorgd wordt; u merkt het niet als u iets heets aanraakt of zich verwondt.
 • Ook kunnen er stoornissen ontstaan in de zweetafscheiding en doorbloeding van de huid.

Het belangrijkste probleem bij het plexusletsel is dat het in de meeste gevallen veel uitval in een belangrijk lichaamsdeel, de arm, betreft.

Behandelingen

 • Als bij een volwassene een traumatisch plexusletsel ontstaat, kan dit behandeld worden met zenuwoperatie. Afhankelijk van de ernst en oorzaak van het letsel wordt of zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) geopereerd, of wordt afgewacht of natuurlijk herstel optreedt. De chirurgische behandeling kan bestaan uit het losmaken van zenuwen, het aan elkaar hechten of het gebruiken van transplantaten en naburige zenuwen om functieherstel van armspieren te krijgen. De plastisch chirurg kan pezen verplaatsen, zodat de spieren die nog wel werken gebruikt kunnen worden om uitgevallen functies over te nemen. Als de schouderspieren niet werken en de arm los in het gewricht komt te hangen, zal er in sommige gevallen voor gekozen worden om dit gewricht vast te zetten.
 • Pijnbehandeling met specifieke medicijnen voor zenuwpijn.
 • Als de uitval van de arm beperkt is, kan verwijzing naar een fysiotherapeut en/of ergotherapeut voldoende zijn.
 • Is er sprake van uitgebreide uitval van de arm en heeft operatie al plaatsgevonden of is dit niet aan de orde, dan is multidisciplinaire revalidatiebehandeling geïndiceerd. De behandeling is gecompliceerd en mede daarom geconcentreerd in een aantal centra die veel expertise hebben op het gebied van plexusletel. In onze regio heeft De Hoogstraat veel expertise op het gebied van plexusletsel. U wordt dan verwezen naar de Hand- en armwerkgroep Volwassenen  van De Hoogstraat.

Meer informatie

 • Kijk op de website van De Hoogstraat voor meer informatie.
 • Kijk voor meer informatie over plexus brachialis letsel op de website van het Zenuwcentrum.

Gerelateerde informatie

Code REV 20-A

Terug naar boven