Aandoeningen

Pneumocystose (pneumocystis pneumonie)

Pneumocystose is een ernstige longontsteking die wordt veroorzaakt door de gistachtige schimmel Pneumocystis jirovecii. Daarom wordt pneumocystose ook pneumocystis pneumonie genoemd (pneumonie = longontsteking).

De schimmel Pneumocystis jirovecii kan bij iedereen voorkomen, maar is gewoonlijk totaal ongevaarlijk. Hij geeft alleen problemen bij mensen met een zeer verzwakt afweersysteem. Een pneumocystose wordt ook wel een opportunistische infectie genoemd.

Symptomen

Mensen met pneumocytose hebben de volgende klachten:

  • kortademigheid
  • droge hoest
  • koorts
  • afvallen
  • nachtzweten

Een klaplong is een mogelijke complicatie, maar komt weinig voor.

Onderzoeken

Om de diagnose te stellen zijn verschillende onderzoeken nodig, zoals een longfoto, een  bloedgasanalyse, bronchoscopie (met longspoeling (lavage)), laboratoriumonderzoek van sputum en weefselonderzoek. Meer informatie over de bloedgasanalyse, de bronchoscopie (met lavage) en de longfoto vindt u hieronder.

Behandelingen

De behandeling is erop gericht de infectie te bestrijden, bijvoorbeeld met antibiotica (Co-Trimoxazol), de klachten te verminderen, bijvoorbeeld met ontstekingsremmers en een eventuele klaplong te herstellen. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat de algehele conditie (gezondheid) van de patiënt wordt verbeterd.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Meer informatie

Websites

www.longfonds.nl

Artikelen

Gerelateerde informatie

Code LON 93-A

Terug naar boven