Aandoeningen

Slechthorendheid en hoortoestellen

De KNO-arts heeft bij u een gehoorverlies vastgesteld. Slechthorendheid is meer dan het niet meer hard genoeg horen van geluiden.

Bij gehoorverliezen kunnen de geluiden ook vervormd worden gehoord, soms doffer en soms juist heel scherp. Vaak is het oor minder gevoelig voor zachte geluiden maar extra gevoelig voor harde geluiden, waardoor deze sneller als pijnlijk worden ervaren.

Meer over slechthorendheid

Gehoorverlies op zeer jonge leeftijd kan van grote invloed zijn op de taal- en spraakontwikkeling en zodoende op de hele ontwikkeling van het kind.

Slechthorenden hebben vaak meer last van omgevingslawaai dan goedhorenden. Dit treedt al op bij beperkte gehoorverliezen. Dit draagt ertoe bij dat slechthorenden sneller onzeker kunnen worden en zich buitengesloten kunnen voelen.

Symptomen

Klachten bij slechthorendheid zijn:

  • het niet hard genoeg horen van geluiden;
  • geluiden worden vervormd;
  • geluiden klinken doffer of juist heel scherp;
  • extra gevoelig zijn voor harde geluiden;
  • harde geluiden als pijnlijk ervaren.

Onderzoeken

Akoepedist

Voorafgaand aan uw bezoek aan de KNO-arts wordt door een akoepedist een hoortest afgenomen. Soms zal dit na het bezoek aan de KNO-arts plaatsvinden. 

Audiciën

Hierna krijgt u van de KNO-arts een voorschrift mee voor de audiciën, die veel kennis heeft van hoortoestellen. De audiciën maakt een afdruk van uw oor en bestelt de hoortoestellen. U krijgt de hoortoestellen op proef mee om er een paar weken aan te wennen. Hierbij is het belangrijk om de hoortoestellen in verschillende situaties uit te proberen, bijvoorbeeld in een restaurant, café, op een verjaardag of bij een vergadering of concert. Regelmatig brengt u een bezoek aan de audiciën om de hoortoestellen bij te stellen. Soms is het nodig andere hoortoestellen te proberen. Als de hoortoestellen naar tevredenheid functioneren, brengt u een controlebezoek aan de akoepedist. Hierna kunt u de hoortoestellen aanschaffen.

Behandelingen

Hoortoestellen

Hoortoestellen versterken het geluid. Ze bestaan in principe uit een microfoon die het geluid opvangt, een versterker en een telefoon (luidspreker) die het geluid weer doorgeeft.

Afhankelijk van de klachten zijn er verschillende mogelijkheden. Sommige hoortoestellen versterken hoge tonen, andere versterken meer de lage tonen en weer andere versterken de middentonen. Daarnaast verschillen hoortoestellen in de hoeveelheid versterking die ze kunnen leveren.

Soorten hoortoestellen

Bij een eenzijdig doof oor bestaat de mogelijkheid van een (Bi)CROS-hoortoestel. Hierbij wordt het geluid dat wordt opgevangen door de microfoon in het dove oor gezonden naar de luidspreker in het horende oor. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens vergaderingen, zodat u ook de persoon die aan de zijde van uw dove oor zit, kunt verstaan. 

Bij tinnitus ofwel oorsuizen, kunnen hoortoestellen met een tinnitusmaskeerder overwogen worden. In dat geval zendt het hoorapparaat een geluid uit, dat vaak beter wordt verdragen dan het eigen tinnitusgeluid. Vaak ervaren mensen met hoortoestellen ook zonder tinnitusmaskeerder dat de tinnitusklachten afnemen, doordat geluiden beter worden aangeboden aan de oren en de hersenen. 

Expertise en ervaring

Ons team bestaat uit allround KNO-artsen. Elke specialist heeft ruime (academische) ervaring en één of meerdere aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen we op alle gebieden goede zorg aanbieden. Onze polikliniek behandelt ongeveer 17.000 nieuwe patiënten per jaar. Hiermee zijn we één van de grootste KNO-afdelingen in Nederland.

Wij bieden onze patiënten graag de beste en meest moderne behandelmethoden, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan. Nieuwe technieken en ontwikkelingen worden snel geïntegreerd.

Kosten

De vergoeding is afhankelijk van het type hoortoestel dat u kiest en van uw verzekering. De audiciën kan u precies voorrekenen wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over slechthorendheid en hoortoestellen: http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/hoortoestellen/

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KNO 18-A

Terug naar boven