Opleidingen

Medische vervolgopleidingen

St. Antonius Ziekenhuis als toonaangevend opleidingsziekenhuis

Onderwijs dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven 

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) en heeft een lange traditie van opleiden. Voor 22 RGS-erkende medische vervolgopleidingen en profielspecialismen en 10 overige ziekenhuisspecialismen zoals ziekenhuisfarmacie, klinische fysica en klinische chemie is er opleidingsbevoegdheid. Ons ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. De opleidingen vinden plaats op twee locaties: locatie Nieuwegein en in Utrecht

De St. Antonius Academie streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen een ambitieus en veilig opleidingsklimaat na dat bijdraagt aan de missie van ons ziekenhuis: Samen zorgen voor kwaliteit van leven. De St. Antonius Academie organiseert vakoverstijgend cursorisch onderwijs, zoals Brevet Ouderenzorg, Management Masterclass voor AIOS, Cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn, Acute Cursus (ALS/BLS) voor beginnende AIOS en ANIOS, Balint intervisie en persoonlijke coaching.

Opleidingen arts-assistenten

 • Disciplineoverstijgend onderwijsprogramma

  De Antonius Academie verzorgt maandelijks een onderwijsavond voor alle arts-assistenten in huis, waarbij diverse disciplineoverstijgende onderwerpen behandeld worden door interne of externe sprekers.

  Voorbeelden van onderwerpen die hierin aan de orde zijn geweest zijn diagnostiek en behandeling bij veneuze trombo-embolieën, Antibiotische therapie van infectieziekten: koester wat je hebt, Open patiëntdossier, Ebola, Aanspreekcultuur en patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen.

 • Introductieprogramma

  In het St. Antonius Ziekenhuis moet iedere nieuwe arts-assistent een meerdaags introductieprogramma doorlopen. De inhoud van dat programma is gericht op een goede en verantwoorde start in ons ziekenhuis. Assistenten worden geïntroduceerd met aanvraagprocedures voor de diverse labs, met de beginselen van good clinical practice en krijgen trainingen in EPD, DBC en het Elektronisch Voorschrijfsysteem. Voor de assistenten die diensten zullen draaien op de Spoedeisende Hulp is een intensieve acute training in onze skills labs onderdeel van het introductieprogramma.

 • CATwalk

  De Antonius Academie organiseert jaarlijks een zogenaamde CATwalk. Tijdens deze CATwalk worden de beste CAT’s tijdens korte presentaties aan publiek en vakjury gepresenteerd in een heuse CATwalk setting. AIOS en verpleegkundigen strijden daarbij om de jaarlijkse Antonius CAT bokaal. 

 • Trainingsaanbod

  De Antonius Academie verzorgt een breed pakket aan trainingen en workshops die afgestemd zijn op arts-assistenten al dan niet in opleiding en op onderzoekers. Onderwerpen variëren van SPSS en presenting in English tot goed zoeken voor een CAT en ouderengeneeskunde.