Behandelingen & onderzoeken

Alcoholgebruik en opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis kan mogelijk (direct óf indirect) te maken hebben met alcoholgebruik.Tijdens de opname zullen wij u daarom vragen naar uw alcoholgebruik. We doen dit om in te kunnen schatten welke stappen wij het beste kunnen nemen om u goed te kunnen behandelen.

Werking van alcohol op het lichaam

Alcohol bevat de giftige stof ethanol. De lever speelt een grote rol in de afbraak hiervan. Een alcoholconsumptie bevat 10 gram alcohol. Dit wordt in ongeveer anderhalf uur afgebroken.

Alcoholvergiftiging bij overmatig alcoholgebruik

Bij overmatig alcoholgebruik in korte tijd kan een alcoholvergiftiging ontstaan. De alcohol kan dan niet snel genoeg afgebroken worden. Hierdoor kunnen hersenfuncties (tijdelijk) minder worden. In ernstige gevallen kan zelfs een coma optreden.

Gevolgen van veelvuldig alcoholgebruik

Bij veelvuldig gebruik van alcohol kunnen verschillende organen aangetast worden. Gevolgen kunnen onder andere zijn:

 • Leveraandoeningen, zoals levercirrose
 • Alvleesklierontsteking
 • Kanker, zoals leverkanker en slokdarmkanker
 • Hart- en vaatziekten
 • Vitaminetekort door verminderde opname van vitaminen door alcoholgebruik. Dit kan (chronische) schade aan het zenuwstelsel toebrengen.

Als een van deze aandoeningen bij u geconstateerd wordt, krijgt u van de verpleegkundige informatie over alcoholgebruik en ziekenhuisopname.

Ontwenningsverschijnselen

Omdat in het ziekenhuis geen alcohol gedronken mag worden, kan het zijn dat er ontwenningsverschijnselen optreden. De hevigheid hiervan hangt af van de intensiteit en de duur van het alcoholgebruik.

Bij ernstige ontwenningsverschijnselen spreken we van een delier. De ontwenningsverschijnselen ontstaan na ongeveer 24 uur en kunnen onder andere bestaan uit:

 • Trillen
 • Hartkloppingen
 • Lichamelijke onrust
 • Zweten
 • Slapeloosheid
 • Ernstige verwardheid

Het is belangrijk om uw ontwenningsverschijnselen aan te geven bij de verpleegkundige of arts, zodat zij u hierin kunnen ondersteunen. Ook uw naaste (partner, familie, goede vriend) wordt geïnformeerd over wat goed is om te doen in het contact met u tijdens de ontwenning.

Medicijnen

Bij veelvuldig alcoholgebruik vóór opname zal extra medicatie gegeven worden. U kunt dan onderstaande medicijnen toegediend krijgen.

 • Multivitamine: Dit wordt gegeven als vitaminen minder goed opgenomen worden door beschadiging aan de lever, alvleesklier en dunne darm.
 • Thiamine: Dit is ook wel bekend als vitamine B1 en is nodig om energie uit voedingsmiddelen te halen. Bij alcoholgebruik kan een tekort aan thiamine ontstaan. Dit komt enerzijds doordat de thiamine minder goed wordt opgenomen door het lichaam en anderzijds doordat het lichaam door de alcohol meer thiamine verbruikt. Alcohol vergroot namelijk de uitscheiding van thiamine in de urine en bij de afbraak van alcohol wordt extra thiamine verbruikt. Klachten die kunnen ontstaan bij een tekort aan thiamine zijn: misselijkheid en braken, vermoeidheid, zwakte, tintelingen, krachtverlies en concentratieproblemen. Bij een ernstig tekort kan dit tot acute aandoeningen leiden, zoals zenuw-, hart- en hersenafwijkingen.
 • Rustgevende medicatie: Dit wordt meestal gegeven bij ontwenningsverschijnselen.

Meer informatie over uw medicijnen

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

 • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
 • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Voeding

Voeding is erg belangrijk. Zoals eerder genoemd ontstaat een tekort aan vitaminen door verminderde opname en verhoogd verbruik bij alcoholgebruik. Thiamine zit voornamelijk in volkoren graanproducten, vleeswaren en melk. Bij verminderde voedingsinname zal de diëtist bij u langskomen.

Alcoholgebruik na ziekenhuisopname

Het is van groot belang om te stoppen met het drinken van alcohol om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen. Omdat tijdens de opname geen alcohol gedronken mag worden, zou dit een goede opstap kunnen zijn om definitief te stoppen met drinken. Er zijn hiervoor verschillende vormen van hulp die u kunt krijgen.

Hulp thuis

Er zijn hiervoor verschillende vormen van hulp die u thuis kunt krijgen:

 • De advieslijn van Jellinek kunt u anoniem en gratis bellen met vragen. De advieslijn is elke werkdag van 09.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur te bereiken op 088 505 12 20. Vraag hierbij naar het Jellinek Expert Team.
 • U kunt contact opnemen met de huisarts, die begeleiding kan bieden bij het stoppen met drinken.
 • Online zijn verschillende gratis zelfhulpprogramma’s te vinden.

Hulp in het ziekenhuis

Als u graag in het ziekenhuis een gesprek wil over het stoppen met drinken, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of arts van de afdeling. Zij kunnen een verpleegkundig specialist van de afdeling Psychologie en Psychiatrie vragen om langs te komen voor een gesprek.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Expertise en ervaring

U kunt bij ons terecht voor veelvoorkomende behandelingen, maar ook voor veel complexe ingrepen. Jaarlijks behandelen wij ruim 11.000 patiënten op de poli en voeren wij gemiddeld 15.000 endoscopieën uit. Hiermee is ons MDL-centrum één van de grootste centra in Nederland.

Aandacht en persoonlijke zorg voor de patiënt staan centraal. Samen met u stellen we het best mogelijke behandelplan op. U krijgt altijd een vaste hoofdbehandelaar als aanspreekpunt. Deze behandelaar weet alles over uw behandeltraject en blijft hier nauw bij betrokken. Kankerpatiënten, hepatitispatiënten en patiënten met ontstekingsziekten van de darm (IBD) kunnen gedurende het hele traject begeleiding krijgen van een team van vaste verpleegkundigen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Gerelateerde informatie

Code MDL 68-AD

Terug naar boven