Aandoeningen

Aspergillose

Aspergillose wordt veroorzaakt door de schimmel Aspergillus. Deze schimmel komt bijna overal voor, en is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Maar bij mensen met een verminderde weerstand kan hij verschillende problemen veroorzaken:

Op deze pagina snel naar

Meer over aspergillose

  • een infectie, die vaak in de longen begint, maar in ernstige gevallen het lichaam verder kan binnendringen. Dan kan de schimmel ook andere organen aantasten, zoals de hersenen, de nieren of de lever.
  • een aspergilloom: een grote schimmelprop die het longweefsel samendrukt. Een aspergilloom hoeft geen klachten te geven, behalve als de schimmelprop heel groot wordt. Soms ontstaat er een (hevige) longbloeding.

Symptomen

Bij sommige mensen (met astma) treedt een heftige allergische reactie op (ABPA, Allergische BronchoPulmonale Aspergillose), waarbij niet de schimmel zélf de problemen veroorzaakt, maar de manier waarop het lichaam reageert.

 Bij een ABPA treden klachten op als bij een ernstige vorm van astma:

  • benauwdheid
  • hoesten
  • piepende adem
  • en slijm ophoesten

Onderzoeken

Omdat de schimmel Aspergillus ook bij gezonde mensen voorkomt, is onderzoek van het opgehoeste slijm niet voldoende om de diagnose te stellen. Daarom zijn aanvullende onderzoeken nodig, zoals bloedonderzoek, allergiehuidtest, longfoto en CT-scan.

Behandelingen

De behandeling hangt af van de situatie. Een infectie wordt vaak bestreden met medicijnen die schimmels doden (een antimyoticum). Een aspergilloom kan soms operatief worden verwijderd. Medicijnen hebben meestal weinig invloed, omdat ze niet tot in de schimmelprop doordringen.
Bij ABPA ligt de zaak anders. Omdat de schimmel Aspergillus bijna overal voorkomt, is het voor de patiënt praktisch onmogelijk om hem te vermijden. Behandeling met medicijnen heeft vooral tot doel: de hoeveelheid schimmel in de luchtwegen te verminderen waardoor de lichamelijke reactie afneemt en de klachten minder worden.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code
LON OD-A-27