Kankercentrum

AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

Jongvolwassenen met kanker hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie. Binnen het St. Antonius Kankercentrum hebben wij aandacht voor al deze vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg.

AYA's (adolescents & young adults) zijn mensen die tussen 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. In Nederland gaat het jaarlijks om zo'n 3.900 mensen. 

Op deze pagina snel naar

Meer over AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

Veel jongvolwassenen met kanker krijgen te maken met vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie, bijvoorbeeld over studie, werk of vruchtbaarheid. AYA-zorg wordt verleend volgens het ‘Ik en mijn…’-zorgconcept. Op de website van het AYA Zorgnetwerk vindt u meer informatie hierover en een vragenlijst. Deze kan helpen om uw gedachten en vragen op een rijtje te zetten. U kunt de vragenlijst ook meenemen naar uw afspraak in het ziekenhuis.

De AYA-verpleegkundige

De AYA-verpleegkundige vervult een centrale rol binnen de AYA-zorg van het St. Antonius. Bij de AYA-verpleegkundige kunt u in alle fases van uw behandeling terecht met vragen over zaken die (in)direct met uw ziekte en de behandeling ervan te maken hebben. Er is voor elke vorm van kanker een verpleegkundige beschikbaar die gespecialiseerd is in AYA-zorg.

Voel u vrij om vragen te stellen. Dit kan in eerste instantie aan uw eigen verpleegkundig contactpersoon. Mocht het nodig zijn, dan kan hij/zij u in contact brengen met de AYA-verpleegkundige of helpen bij een doorverwijzing naar een specifieke AYA-poli. Deze poli neemt de behandeling van uw ziekte of de controleafspraken die u in het ziekenhuis heeft niet over. Hiervoor blijft uw eigen behandelend medisch specialist verantwoordelijk. 

Team AYA-zorg

Het AYA-zorgteam van het St. Antonius Ziekenhuis

Het AYA-team van het St. Antonius bestaat uit verpleegkundigen, een medisch specialist en een maatschappelijk werker. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar om de zorg verder te verbeteren. Indien nodig kunnen ook andere professionals, zoals een psycholoog, geestelijk verzorger of diëtiste worden geraadpleegd.

Samenwerkingsverbanden

Het AYA-zorgteam van het St. Antonius werkt nauw samen met de AYA-poli van het UMC Utrecht en is aangesloten bij het Nationaal AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk. Zo blijft alle kennis en kunde actueel.

Lotgenotencontact

Wilt u praten met andere jongvolwassenen die kanker hebben (gehad)? Hieronder vindt u mogelijkheden van lotgenotencontact voor AYA-patiënten.

  • Buddyhuis: hierbij wordt in het St. Antonius Ziekenhuis een match gemaakt tussen patiënten die net de diagnose kanker hebben gekregen en patiënten die al wat verder zijn in het behandeltraject. Zij kunnen elkaar veel steun bieden. 
  • Antonius Lounge: deze lounge bevindt zich op de eerste verdieping van ons ziekenhuis in Utrecht, naast Vermaat. Deze ruimte wordt beschikbaar gesteld aan familie, patiënten en ook AYA’s, waar iedereen terechtkan voor informatie of een luisterend oor.
  • Stichting Jongeren en Kanker (samenwerking met het AYA Zorgnetwerk): organiseren diverse, leuke activiteiten voor AYA’s, zoals zeilen of borrels.
  • Stichting jongborstkanker.nl: biedt lotgenotencontact aan.
  • De evenementenkalender van de Stichting Jongeren en Kanker.
Toon meer

Contact

Bent u een patiënt en heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over AYA-zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, of heeft u een andere zorg-inhoudelijke/medische vraag? Neem dan contact op met uw eigen verpleegkundig contactpersoon of stel uw vraag via Mijn Antonius.

Meer informatie over AYA-zorg vindt u ook op de website van het AYA Zorgnetwerk en in de AYA-patiëntenfolder

Bent u een zorgverlener en heeft u een vraag?

Heeft u een (intercollegiale) vraag voor het AYA-zorgteam van het St. Antonius Ziekenhuis? Mail dan naar: aya@antoniusziekenhuis.nl

Gerelateerde informatie

Printversie van deze pagina (PDF)
Code
KAN 11-AD