Behandelingen & onderzoeken

Radio- en chemotherapie bij kleincellig longkanker

Kleincellig longkanker, wordt globaal ingedeeld in 'beperkt' of 'uitgebreid'. De behandeling van kleincellig longkanker is anders dan bij niet-kleincellig longkanker. De meeste patiënten krijgen geen operatie, maar een behandeling die bestaat uit bestraling en chemotherapie.

Voor patiënten met een kleincellige longtumor bij wie de ziekte beperkt is gebleven tot één helft van de borstkas, is bestraling een vast onderdeel van de behandeling. U krijgt gelijktijdig met of na een intensieve behandeling met chemotherapie, een bestraling van de borstkas.

Op deze pagina snel naar

Meer over radio- en chemotherapie bij kleincellig longkanker

De behandeling heeft als doel achtergebleven kankercellen te vernietigen en is in opzet curatief (dit wil zeggen: gericht op genezing). Meestal worden - nadat de chemotherapie is afgerond - ook de hersenen preventief bestraald.

Gelijktijdig toedienen van radio- en chemotherapie heeft bij een kleincellige longtumor meer effect dan bestralen nadat de chemotherapie is afgerond. Wel kan gelijktijdige toediening meer bijwerkingen veroorzaken (voornamelijk van de slokdarm). Deze behandeling wordt daarom vooral gegeven aan mensen met een redelijk goede conditie.

Wanneer er sprake is van uitgebreide kleincellig longkanker dan volgt chemotherapie en preventieve hersenbestraling. Deze behandeling is palliatief.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Code
LON 73-OD-B-4