Behandelingen & onderzoeken

Aortadissectie type B - behandeling

Bij een aortadissectie type B is de binnenwand van het dalende deel van de grote lichaamsslagader (aorta) gespleten (dissectie). Deze ernstige aandoening wordt bij voorkeur behandeld met medicijnen en bedrust.

Bloeddrukverlagende medicijnen zorgen ervoor dat de druk op de wand van het bloedvat afneemt en bedrust vermindert de druk in de borstkas en ontziet de aorta.

Als de dissectie zich uitbreidt tot in de onderbuik, bestaat een kans op ernstige complicaties. Als dit gebeurt (bijvoorbeeld bij een bloeding, onbehandelbare pijn of een afsluiting van bloedvaten die naar de organen lopen), wordt een operatie overwogen.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname (zonder operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (zonder operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Kleding

 • Draag makkelijk zittende kleding, die u makkelijk kunt aan- en uittrekken.
 • Neem voldoende (nacht)kleding, ondergoed en een paar warme sokken mee.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Behandeling

Bedrust

U mag u zo min mogelijk inspannen. Zo voorkomt u dat u een hoge bloeddruk krijgt en dat de druk in uw borstkas verhoogt. De aorta moet zoveel mogelijk worden ontzien zodat de wand van de slagader weer steviger kan worden. U houdt daarom een week bedrust. Na deze week maken we een CT-scan om te kijken naar de aorta. Uw behandelend arts stelt vast hoe lang u bedrust nodig heeft.

Bloeddrukverlagende medicijnen

U krijgt bloeddrukverlagende medicijnen en wordt opgenomen op de Intensieve Care (IC) of Medium Care (MC) om te bewaken dat uw bloeddruk niet te hoog wordt. Als uw bloeddruk hoog is, kan dit een te hoge druk in de aorta veroorzaken, waardoor de dissectie zich verder in de aorta kan uitbreiden. Is uw bloeddruk in orde? Dan plaatsen we u over naar de verpleegafdeling.

Pijn(stillers)

Pijn heeft een bloeddrukverhogend effect, daarom krijgt u pijnstillers. Hevige pijn kan een signaal zijn dat de aortadissectie zich verder uitbreidt. Waarschuw de verpleegkundige dan onmiddellijk. 

Fysiotherapie

Bedrust verhoogt de kans op het krijgen van een longontsteking. Goed doorzuchten is heel belangrijk om longproblemen te voorkomen. De fysiotherapeut neemt daarom regelmatig ademhalingsoefeningen met u door. Daarnaast doet u gedurende de periode dat u bedrust houdt oefeningen in bed om te voorkomen dat uw conditie te veel achteruit gaat. Deze oefeningen zijn gericht op het onderhouden van spierkracht en beweeglijkheid van de gewrichten.

Alleen als uw bloeddruk goed is, starten we dit oefenprogramma. Als u geen bedrust (meer) hoeft te houden, start u onder begeleiding van de fysiotherapeut met het uit bed komen. U wandelt eerst op de kamer, later op de gang en ten slotte oefent u het traplopen. Tijdens alle oefeningen  wordt gelet op uw polsslag, bloeddruk, houding, ademhaling en uithoudingsvermogen.

Voeding

U kunt door de bedrust weinig trek in eten hebben. In dat geval is het raadzaam een diëtist in te schakelen om uw voedingstoestand te verbeteren. Daarnaast is een vezelrijk dieet belangrijk voor een goede stoelgang. Informatie over gezonde voeding vindt u in het boekje ‘Een hart voor goede voeding’. Dit krijgt u van ons.

Laxeren

Mogelijk heeft u door een veranderd voedingspatroon en de benodigde bedrust moeite met de stoelgang. Omdat persen de druk op de aorta verhoogt, is het van belang dat de stoelgang soepel verloopt. Daarom krijgt u, naast vezelrijke voeding, ook medicijnen met een laxerende werking.

Operatie

In sommige gevallen komt een aortadissectie type B niet alleen voor in het dalende gedeelte van de aorta, maar ook in het aortadeel dat de buikorganen van bloed voorziet. Organen als de lever, darmen en nieren zijn essentieel voor het goed functioneren van uw lichaam. Wanneer deze organen gevaar lopen in hun functioneren, zijn medicijnen niet voldoende. Uw arts kan dan besluiten om u te opereren.

Nazorg

Complicaties/risico's

 Specifieke complicaties die kunnen voor komen bij bedrust zijn:

 • trombosebeen (aderafsluiting in het been door onvoldoende beweging);
 • decubitus (doorligwonden) door onvoldoende beweging;
 • longontsteking als gevolg van te oppervlakkig ademhalen;
 • obstipatie (darmverstopping);
 • stijve gewrichten en spierzwakte.

Zowel de verpleegkundigen als de artsen houden u goed in de gaten, maar het is belangrijk dat u zelf ook duidelijk aangeeft of u klachten heeft. Pijn is absoluut niet nodig.

Als de dissectie zich uitbreidt tot in de onderbuik en een operatie nodig is, bestaat een kans op de volgende ernstige complicaties:

 • een afsluiting van de slagaders naar bijvoorbeeld de nieren, de darmen en de benen;
 • beschadiging zenuwbanen ten gevolge van de eventuele operatie. Dit kan een dwarslaesie (verlamming van de benen) tot gevolg hebben;
 • plotselinge dood.

Om bovenstaande complicaties te voorkomen onderzoeken we u grondig voor de operatie. Uiteraard opereren we alleen als uw situatie dat toelaat.

Ontslag

U krijgt tijdens uw ontslaggesprek de volgende informatie: ‘Adviezen voor thuis na uw aortadissectie type A en/of type B’. Leest u deze informatie goed door.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Cardiologie,  T 088 320 11 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Cardiologie , T 088 320 11 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We maken hierbij gebruik van de nieuwste behandelmethoden en –technieken. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.
Jaarlijks voeren onze cardiologen meer dan 1000 ablaties uit. Dit maakt ons een van de grootste ablatiecentra van Nederland.
Wij maken gebruik van de meest geavanceerde apparatuur en behandelmethoden die beschikbaar zijn. Deze combinatie van expertise en moderne technologie stelt ons in staat om de beste zorg te bieden en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren.

Lees hier meer over onze ervaring en expertise.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Websites

Belangenvereniging

Belangenvereniging Hart- en vaatpatiënten, Postbus 239, 6040 AE Roermond, T 0180 - 41 00 27 (secretariaat) of T 0495 - 53 63 85.

Gerelateerde informatie

Code CAR 27-B-2

Terug naar boven