Behandelingen & onderzoeken

Astma check-up bij kinderen

De astma check-up onderzoekt verschillende aspecten van astma. Doel is om goed inzicht te krijgen in de klachten bij kinderen met astma.

De astma check-up is bedoeld voor kinderen waarbij de luchtwegproblemen redelijk onder controle zijn, maar toch aandacht nodig hebben. Het is het best te vergelijken met de grote beurt van een auto in de garage. Tijdens het onderzoek worden verschillende aspecten van astma bekeken. De astma check-up duurt ongeveer 2,5 uur. Zo bekijken we:

 • de klachten;
 • de longfunctie (longfunctietest);
 • het gebruik van medicatie en (mogelijke) bijwerkingen;
 • de inhalatietechniek;
 • neusklachten;
 • eczeem;
 • eventuele voedselallergie.

Voorbereiding

Vragenlijst

Bij de uitnodiging voor de check-up zit een vragenlijst. Wij vragen deze thuis vast in te vullen en mee te nemen naar de afspraak.

Voorbereiding op gesprek met de kinderlongverpleegkundige

Tijdens de check-up is er een gesprek met de kinderlongverpleegkundige. Deze is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met longproblemen. De verpleegkundige geeft extra informatie over astma en benauwdheidsklachten en medicijngebruik. Denk hierbij aan de werking van medicijnen, inhalatietechnieken en de volgorde van inname. De kinderlongverpleegkundige helpt ook bij problemen.

Ter voorbereiding op het gesprek hieronder een aantal vragen:

 • Gebruikt uw kind inhalatiemedicijnen of andere medicatie? Neem de medicatie dan mee naar de afspraak. Neem ook de voorzetkamer mee.
 • Heeft u of heeft uw kind al vragen over astma, eczeem of allergie? Schrijf deze dan alvast op en neem ze mee naar de afspraak.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Longfunctietest

Bij kinderen ouder dan 5 jaar is een longfunctietest onderdeel van de check-up. Dit is een blaastest die de hoeveelheid lucht meet die een kind kan in- en uitademen. Ook meten we de snelheid waarmee het kind de lucht uitademt. De test geeft informatie over een mogelijke vernauwing van de luchtwegen.

Hoe werkt een longfunctietest?

Het kind blaast minimaal 2 keer. De eerste keer zonder medicatie, de tweede keer na toediening van een luchtwegverwijdend medicijn.

Let op: volg onderstaande richtlijnen ter voorbereiding op de longfunctietest.

 • 12 uur voor aanvang van het onderzoek geen kortwerkende luchtwegverwijders meer gebruiken (Ventolin®, Salbutamol®, Brycanyl®, Airomir®, Atrovent®).
 • 24 uur voor aanvang van het onderzoek geen langwerkende luchtwegverwijders meer gebruiken (Serevent®, Foradil®, Oxis®).
 • 24 uur voor aanvang van het onderzoek geen combinatiemedicijnen meer gebruiken (Seretide®, Symbicort®).

Andere medicijnen (Pulmicort®, Flixotide®, Qvar®, Alvesco®, Singulair® en neussprays) mogen gewoon worden doorgebruikt.

Gesprek met de kinder(long)arts

In het St. Antonius Ziekenhuis werkt een kinderlongarts die gespecialiseerd is in allergische  aandoeningen bij kinderen. Tijdens de check-up is er een afspraak met de arts. De arts bekijkt hoe het met uw kind is en maakt een jaarplan op basis van hoe het met uw kind gaat, de longfunctie en de verwachting. Ook bespreekt de arts de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Wij sturen uw huisarts een brief met de afspraken. Na de check-up krijgt u een kopie van deze brief per post thuisgestuurd. De arts bespreekt met u of uw kind het volgende jaar weer naar de astma check-up gaat.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code KIND 50-O

Terug naar boven