Behandelingen & onderzoeken

Longfunctieonderzoek bij kinderen

Tijdens het longfunctieonderzoek wordt de hoeveelheid lucht die een kind maximaal kan in- en uitademen gemeten. Ook wordt gemeten met welke snelheid dit gebeurt. Vaak wordt het onderzoek gedaan op (verdenking) van astma, maar het kan ook een andere reden hebben. 

Longfunctieonderzoek kan worden gedaan bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. De minimale leeftijd waarop onderzoek slaagt, is echter afhankelijk van het kind. Een voorwaarde is dat het kind de instructies goed begrijpt en mee kan werken. Veel kinderen moeten er even aan wennen. Soms lukt het de eerste keer niet helemaal, de volgende keer gaat het dan vaak wel beter.

Voorbereiding

Onderzoek

Het onderzoek wordt 2 keer kort achter elkaar gedaan. De eerste keer zonder dat er van tevoren medicijnen zijn gebruikt. En de tweede keer (een kwartier later) nadat een luchtwegverwijdend medicijn (Salbutamol) is gegeven. Zo kan er worden vastgesteld of er een vernauwing van de luchtwegen is en of deze vernauwing reageert op een luchtwegverwijder.
 

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Het machtigingsformulier voor Mijn Antonius bij kinderen onder 12 jaar vindt u hier.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Het machtigingsformulier voor Mijn Antonius bij kinderen vanaf 12 jaar vindt u hier.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Zittend onderzoek

Het onderzoek wordt zittend verricht. Tijdens het onderzoek krijgt uw kind een mondstuk in de mond dat verbonden is aan het apparaat waarmee de meting wordt gedaan. Ook krijgt uw kind een knijpertje op de neus waardoor het alleen nog door de mond kan ademen. Aan het apparaat moeten dan een aantal blaasoefeningen gedaan worden. Het apparaat meet hoeveel lucht uw kind kan uitblazen en hoe snel de lucht door de luchtwegen gaat.

Blaasoefeningen

Wij vragen uw kind eerst rustig door te ademen. Vervolgens vragen wij uw kind zo snel en diep mogelijk in te ademen en direct zo hard en lang mogelijk uit te blazen. Alle oefeningen worden goed uitgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld vaak het uitblazen van kaarsjes op een taart genoemd. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 50 minuten (inclusief het onderzoek na luchtwegverwijdend medicijn).

Stoppen met longmedicijnen

Het is belangrijk dat uw kind 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen luchtwegverwijdende medicijnen inneemt. Er zijn medicijnen die het onderzoek kunnen beïnvloeden. Om een betrouwbaar resultaat te krijgen mag uw kind:

  • 12 uur voor aanvang van het onderzoek geen kortwerkende luchtwegverwijders meer gebruiken, zoals Ventolin®, Bricanyl, Airomir®.
  • 24 uur voor aanvang van het onderzoek geen langwerkende luchtwegverwijders meer gebruiken, zoals Serevent®, Foradil, Oxis®.
  • 24 uur voor aanvang van het onderzoek geen combinatiemedicijnen meer gebruiken (Seretide®, Symbicort®).
  • Andere medicijnen (Pulmicort®, Flixotide, Qvar®) mogen gewoon gebruikt worden, tenzij uw arts anders aangeeft.

Nazorg

Bijwerking Salbutamol (luchtwegverwijdend medicijn)

Sommige kinderen kunnen zich na toediening van Salbutamol trillerig voelen, druk gedrag vertonen en/of hartkloppingen hebben. Dit is niet ernstig, maar kan wel vervelend zijn voor uw kind. Dit verdwijnt snel.

Uitslag

De uitslag wordt met u besproken door de behandelend kinderarts van uw kind bij de volgende poli-afspraak.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een speciale website voor kinderen. Kinderen van 0-6 jaar, van 6-12 jaar en tieners maken spelenderwijs kennis met het ziekenhuis en de medewerkers. Er zijn fotoverhalen, filmpjes en kleurplaten. 

www.antoniuskids.nl 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Als u thuis nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de poli Longziekten: T 088 320 1400.

Gerelateerde informatie

Code KIND 02-O

Terug naar boven