Behandelingen & onderzoeken

Bloeddrukmeting (24-uurs)

Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt de bloeddruk gedurende 24 uur met grote regelmaat gemeten. Het apparaat dat de bloeddruk meet (de bloeddrukmeter) krijgt de patiënt in een draagtasje mee naar huis. 

Het draagtasje met de bloeddrukmeter moet bij voorkeur gesloten blijven. De bloeddrukmeter wordt vooraf zo afgesteld dat u de uitkomst van de meting niet kunt zien. Het wil namelijk nog weleens voorkomen dat er veranderingen in de bloeddruk optreden wanneer iemand ziet hoe hoog/laag de bloeddruk is, waardoor een vertekend beeld ontstaat.

Voorbereiding

Pieptoon

Uw bloeddruk wordt gedurende 24 uur automatisch gemeten: overdag elk kwartier, ‘s nachts elk half uur. Overdag wordt de bloeddrukmeting aangekondigd door een pieptoon, ‘s nachts (tussen 23.00 en 07.00 uur) niet.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Onderzoek

De metingen

Probeer uw arm niet of nauwelijks te bewegen vanaf het moment dat u de pieptoon hoort. Wanneer uw spieren ontspannen zijn is de kans dat de meting lukt namelijk het grootst.

Als een bloeddrukmeting niet gelukt is, dan wordt twee minuten later automatisch een nieuwe poging gedaan.  Probeer uw armspieren hierbij zoveel mogelijk te ontspannen; dan zal de meting waarschijnlijk lukken.

Mislukt ook deze poging, dan zal het apparaat het na twee minuten nogmaals proberen. Er wordt geen derde nieuwe poging ondernomen omdat dit de doorbloeding in uw arm teveel zou belemmeren (er treedt dan een ‘stuwing’ op in uw arm).

Stuwing

Wanneer er een hinderlijke stuwing in uw arm optreedt, dan kunnen de volgende tips verlichting brengen:

  • Als de manchet leeggelopen is, kunt u de doorbloeding van uw arm bevorderen door uw arm even omhoog te houden.
  • In geval van nood kunt u de manchet snel leeg laten lopen door de nippel op het kastje los te draaien. Als de manchet dan niet vlot leegloopt, zit er waarschijnlijk een knik in de luchtslang. Deze knik kunt u er zelf uithalen. Draai daarna de nippel weer vast.
  • Eventueel kunt u de manchet even los maken en dan weer omdoen. De witte pijl op de manchet moet in de elleboogplooi komen.

De volgende dag gaat u op dezelfde tijd naar de poli Interne Geneeskunde. De verpleegkundige verwijdert de manchet van uw arm.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Nazorg

De uitslag

Wanneer uw huisarts de 24-uurs-bloeddrukmeting heeft aangevraagd, krijgt u de uitslag van een internist op de dag dat u het kastje weer inlevert. De uitslag met uitgebreide toelichting sturen we binnen vier dagen naar uw huisarts. Als de internist het onderzoek voor u heeft aangevraagd, dan krijgt u de uitslag van hem/haar tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek (tenzij anders is afgesproken).

Expertise en ervaring

De internisten van het St. Antonius behandelen klachten zoals (langdurige) koorts, gewichtsverlies, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk, aderverkalking, infecties en vele andere ziekteverschijnselen en aandoeningen. 

Ook zijn de internisten gespecialiseerd in deelspecialismen, zoals:

  • stofwisselingsstoornissen, afwijkingen in de hormoonhuishouding, schildklieraandoeningen en diabetes (endocrinologie);
  • diabetes (diabetologie);
  • kanker (oncologie);
  • ouderengeneeskunde (geriatrie);
  • ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren, bloedarmoede (hematologie);
  • nierziekten en nierfunctiestoornissen (nefrologie);
  • vaatziekten en cholesterolproblemen (vasculaire geneeskunde).

Gerelateerde informatie

Code INT 02-O

Terug naar boven