Behandelingen & onderzoeken

Continentiezorg: Verpleegkundig Consulent

Incontinentie is het ongewild verliezen van urine en/of ontlasting. Het niet (meer) goed kunnen ophouden van urine en/of ontlasting is vaak een ingrijpende ervaring en het is niet altijd gemakkelijk om daarmee om te gaan. De verpleegkundig consulent continentiezorg kan tot steun zijn met goede voorlichting en adviezen. In deze folder leest u meer over de consulent.

Code SWID 01

Terug naar boven