Behandelingen & onderzoeken

Immunotherapie

Immunotherapie of immuuntherapie is een behandeling bij kanker. In het St. Antonius Kankercentrum kunnen patiënten met blaaskanker, nierkanker of longkanker behandeld worden met immunotherapie.

Het afweer- of immuunsysteem zorgt ervoor dat verkeerde cellen, zoals bacteriën en virussen worden herkend en vernietigd. Ook de kankercel is een verkeerde cel, maar deze kan zich als het ware verstoppen voor het immuunsysteem waardoor kankercellen ongestoord kunnen groeien. Door de behandeling met immunotherapie wordt de kankercel weer als vreemde cel door het immuunsysteem herkend en vernietigd.

Immunotherapie remt de binding tussen de eiwitten PD-L1 en PD1. PD1 is een eiwit aan de buitenkant van bepaalde afweercellen. PD-L1 is een eiwit aan de buitenkant van de tumorcel. Immunotherapie blokkeert de binding van deze twee eiwitten, waardoor de afweercellen actief worden en het afweersysteem kunnen helpen om de kankercellen te bestrijden.

Meer over immunotherapie

Immunotherapie wordt sinds 2015 gegeven in het St. Antonius Kankercentrum. Op dit moment krijgen onder andere patiënten met blaas-, nier- of longkanker immunotherapie. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie zijn, verwachten we dat de behandeling in de toekomst voor meer kankersoorten kan worden ingezet.

Longkanker

Op dit moment kunnen de meeste patiënten met uitgezaaide longkanker een behandeling krijgen met immunotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie. Een aantal van de patiënten die chemotherapie in combinatie met radiotherapie heeft gehad, komt ook in aanmerking voor een nabehandeling met immunotherapie.

We verwachten dat de behandeling met immunotherapie in de toekomst ook bij andere stadia van longkanker wordt ingezet.

Nier- of blaaskanker

Voor patiënten met uitgezaaide nier- of blaaskanker geldt dat ze op een bepaald moment in hun behandeling in aanmerking komen voor immunotherapie.

Verder zijn er regelmatig lopende onderzoeken, waarbij immunotherapie wordt gegeven bij andere kankersoorten.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding voordat u aan de immunotherapie begint.

In dit informatiefilmpje over immunotherapie op YouTube vertellen onze verpleegkundigen en medisch specialisten meer over deze therapie in het St. Antonius Kankercentrum.

Gesprek met uw arts

Voordat de behandeling met immunotherapie start, heeft u een gesprek met uw behandelend arts. De arts bespreekt onder andere met u wat de behandeling met immunotherapie inhoudt, hoe vaak u de behandeling krijgt, in welke hoeveelheid en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Daarnaast krijgt u een gesprek met een verpleegkundige van de Dagbehandeling.

Behandeling

Het toedienen van de immunotherapie gebeurt op de Dagbehandeling van het St. Antonius Kankercentrum in Utrecht. U krijgt de immunotherapie via een infuus toegediend. Het toedienen duurt ongeveer een uur.

Het doel van de behandeling is het afremmen van de kanker. De kanker kan daarbij stabiel blijven of minder worden. Hoe vaak u immunotherapie krijgt, hangt af van waarom u immunotherapie krijgt, de eventuele bijwerkingen en uw reactie op de behandeling.

Nazorg

Bijwerkingen

Immunotherapie is een nieuwe, kostbare behandeling met bijwerkingen die we bij andere behandelingen niet zien. Daarom bespreken we maandelijks alle patiënten die begonnen zijn met immunotherapie. Ook patiënten die bijwerkingen hebben van deze behandeling worden dan besproken.

Omdat de bijwerkingen van immunotherapie in verschillende organen kunnen voorkomen, zijn bij dit overleg verschillende artsen, verpleegkundig specialisten en ziekenhuisapothekers betrokken.

Bij immunotherapie komen de volgende bijwerkingen regelmatig voor:

  • Diarree en misselijkheid
  • Huidreacties
  • Vermoeidheid
  • Benauwdheid en kortademigheid

Contact opnemen

Bij klachten kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het St. Antonius Ziekenhuis. U ontvangt de contactgegevens hiervoor tijdens het voorbereidingsgesprek met de verpleegkundige op de Dagbehandeling.

Meer informatie

Bekijk op YouTube het informatiefilmpje over immunotherapie in het St. Antonius Kankercentrum.

Gerelateerde informatie

Code KAN-09-B

Terug naar boven