Aandoeningen

Nierkanker

Nierkanker wordt jaarlijks in Nederland bij ongeveer 2.700 mensen geconstateerd. Nierkanker kan op alle leeftijden voorkomen, maar komt vooral voor bij mensen tussen de 65 en 75 jaar. 

Er zijn verschillende vormen van nierkanker. De meest voorkomende tumor van de nier bij volwassenen is het niercelcarcinoom, ook wel bekend als Grawitztumor.

Meer over nierkanker

  

Oorzaak

Over de oorzaken van nierkanker is nog weinig bekend. Bekend is dat mensen die roken en/of overgewicht hebben een groter risico op nierkanker hebben. Geschat wordt dat rokers 2 tot 3 x zoveel risico hebben op nierkanker dan niet-rokers. Meestal is nierkanker niet ontstaan door een erfelijke aanleg. Bij ongeveer 2% van de mensen die nierkanker hebben is dit wel het geval.

Doorsnede nier

Doorsneede van een menselijk nier.

Symptomen

Een tumor in de nier geeft in het begin zelden klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Tegenwoordig worden veel tumoren in de nier bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een algemeen lichamelijk onderzoek of bij een echografie van de buik die om een andere reden wordt uitgevoerd.

Symptomen die bij nierkanker kunnen voorkomen zijn:

 • bloed in de urine;
 • pijn in de nierstreek (in de zij);
 • langdurige vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen;
 • aanhoudende koorts;
 • nachtzweten;
 • een algeheel gevoel van lusteloosheid;
 • verlies van eetlust;
 • onverklaarbaar gewichtsverlies.

Deze symptomen wijzen niet zonder meer op nierkanker, maar kunnen ook een heel andere oorzaak hebben.

Onderzoeken

Bij nierkanker zijn meerdere onderzoeken nodig om de juiste diagnose te stellen. Daarnaast zijn soms onderzoeken nodig die een beeld geven van hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld en ik welk stadium de ziekte zich bevindt. Uw arts bespreek welke dit in uw situatie zijn. Mogelijke onderzoeken zijn:

  Mogelijke onderzoeken zijn:

  • Bloed- en urineonderzoek
  • Echografie
  • Nierbiopsie
  • CT-scan
  • MRI-scan
  • Cystoscopie voor mannen
  • Cystoscopie voor vrouwen
  • Röntgenfoto van de borstkas (X-thorax of CT-thorax)

  CT-scan

  Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

  MRI

  Onderzoek via magnetische technieken

  Behandelingen

  Bij nierkanker zijn meerdere behandelingen mogelijk, afhankelijk van de vorm of ernst van de ziekte. Uw arts bespreekt uw behandelopties met u. Hieronder volgen de meest toegepaste behandelmogelijkheden:

  Niersparende behandelingen

  • Partiële nefrectomie
  • Cryotherapie (Cryo-ablatie)

  Behandelingen voor geheel verwijderen  van de nier

  • Laparoscopische nefrectomie
  • Open nefrectomie

  Behandelingen bij gemetastaseerde (uitgezaaide) ziekte

  • Doelgerichte therapie: medicijnen die ervoor zorgen dat de tumor stopt met groeien of kleiner wordt.
  • Immunotherapie: behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert (momenteel alleen in studieverband).
  • Radiotherapie (bestraling): wordt meestal alleen gegeven als palliatieve behandeling bij uitzaaiingen in de botten en/of hersenen.

  Vragenlijsten over hoe het met u gaat

  Uw zorgverleners horen graag hoe het met u gaat en wat voor u belangrijk is, zodat ze u nu en in de toekomst nog beter kunnen helpen. Als vast onderdeel van de zorg ontvangt u hiervoor online vragenlijsten om in te vullen. Meer informatie vindt u op: Vragenlijst over uw kwaliteit van leven (PROMs)

  Expertise en ervaring

  In het St. Antonius Kankercentrum werkt de grootste maatschap urologie van Nederland; een team met veel expertise op oncologisch gebied, gespecialiseerd in de behandeling van nier-, prostaat- en blaaskanker.

  Grootste in de regio

  Doordat wij zoveel patiënten met nierkanker behandelen van binnen en buiten de regio Utrecht hebben wij veel ervaring en expertise opgebouwd en horen wij bij de top van Nederland. Wij behandelen alle soorten nieraandoeningen, doen zo’n 200 nieroperaties per jaar en behandelen 100 patiënten per jaar met Nierkanker, hiermee zijn we de grootste in de regio en zitten wij ruim boven de landelijke norm.

  Snel geholpen

  Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Bij iedere doorverwijzing neemt de verpleegkundig specialist binnen 48 uur contact met u op. Hij/zij zet dan al diverse onderzoeken in gang, zoals bloedonderzoek of een röntgenonderzoek.  U kunt voor  een CT-scan vaak al binnen 1 week terecht. Na de CT-scan vindt er binnen enkele dagen (tot een week) een poli-afspraak plaats bij de verpleegkundig specialist en/of uroloog om de uitslag van de onderzoeken en het verdere behandelplan te bespreken.

  Alle soorten behandelingen en nieuwste technieken

  Als ziekenhuis bieden wij alle beschikbare behandelingen op het gebied van nierkanker aan en beschikken wij over de modernste behandelmogelijkheden, zoals de Da Vinci Robot. De robot maakt het mogelijk minuscule bewegingen in het bekkengebied van de patiënt uit te voeren. De eerste studies naar de behandeling met robotchirurgie laten zien dat deze operatie minder ingrijpend is en dat het herstel na de operatie sneller en beter verloopt.

  Ook complexe zorg mogelijk

  Omdat we een topklinisch ziekenhuis zijn en ook andere specialisme in huis hebben kunnen we u alle zorg, ook de zeer complexe zorg, aanbieden. Zo worden niertumoren met doorgroei in de vaten altijd samen geopereerd met een cardio-thoracale chirurg en gespecialiseerde vaatchirurg.

  Zorg op maat en persoonlijke aandacht 

  Als u de diagnose nierkanker krijgt, bespreken onze artsen, verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen samen met u welke behandelopties er zijn en welke behandeling het beste bij u past. Ook alle voors- en tegens zullen aan bod komen. Wij respecteren uw wensen zoveel mogelijk en horen graag wat voor u belangrijk is.

  Multidisciplinair overleg en vast aanspreekpunt

  Iedere patiënt krijgt een vast aanspreekpunt (casemanager) toegewezen die gedurende het hele traject eerste aanspreekpunt is voor medische vragen, dit is vaak een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist.  Ook wordt elke patiënt persoonlijk begeleid door een verpleegkundige Kankerzorg. De verpleegkundige Kankerzorg is tijdens en na de behandeling dagelijks beschikbaar voor uw vragen en ondersteuning.

  Elke week heeft ons multidisciplinair team overleg (MDO), hierin zitten o.a. gespecialiseerde urologen, oncologen, pathologen en oncologieverpleegkundigen. Wij bespreken uw behandeling dus vanuit meerdere invalshoeken.

  Verpleegkundig spreekuur

  Mocht u een operatie krijgen dan hebben wij, om u goed voor te bereiden, in het voorbereidende traject een extra onderdeel ingebouwd. Naast het bezoek aan de ‘Voorbereiding opname’, waar anesthesiemedewerker en de apotheek informatie geven over de operatie geeft de oncologieverpleegkundige u alle informatie over de opname en krijgt u ook alvast een rondleiding over de afdeling (en de uitslaapkamer). Hierdoor weet nog beter wat u kunt verwachten en komt u goed voorbereid naar het ziekenhuis.

  Rapportcijfer

  Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 blijken onze patiënten zeer tevreden over onze zorgverlening

  Bestraling bij St. Antonius of UMC Utrecht

  Voor bestralingen (radiotherapiebehandelingen) werken wij samen met het UMC Utrecht. Er zijn twee behandellocaties: één bij het UMC Utrecht aan de Heidelberg 100 in Utrecht en één bij het St. Antonius Ziekenhuis aan de Soestwetering 1 in Utrecht. Het eerste gesprek over uw behandeling vindt altijd plaats in het UMC Utrecht. Daarna wordt samen met u bepaald waar de bestraling plaatsvindt.

  Meer informatie

  Artikelen, filmpjes, patientenervaringen en websites.

  Filmpje echografie

  • Bekijk de video over echografie van KWF Kankerbestrijding (Youtube).

  Artikel

  Patiëntenvereniging

  Websites

  Gerelateerde informatie

  Code URO 75-A

  Terug naar boven