Behandelingen & onderzoeken

Inspanningsonderzoek bij hartklachten (ergometrie of fietstest)

Een inspanningstest bij hartklachten beoordeelt hoe de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning is. In rust zijn afwijkingen in het hartfilmpje (ECG) namelijk niet altijd te zien. Bij inspanning moet het hart harder pompen en komen afwijkingen eerder aan het licht. 

Tijdens het onderzoek fietst de patiënt een aantal minuten op een hometrainer terwijl er een ECG (hartfilmpje) wordt gemaakt en de bloeddruk wordt gemeten. De hartfunctielaborant vergelijkt de opnamen van de hartfilmpjes tijdens inspanning met die in rust. Zo hoopt hij/zij de oorzaak van de klachten te vinden.

Voorbereiding

Eten en drinken

  • Wij raden u aan om vóór het onderzoek een normale maaltijd te gebruiken.
  • Als u voorafgaand aan de test nuchter moet zijn in verband met bloed prikken, neem dan een boterham mee voor na het bloedonderzoek.

Kleding

Wij adviseren u tijdens het onderzoek gemakkelijke zittende kleding te dragen, bijvoorbeeld sportkleding en sportschoenen.

Onderzoek

Een medewerker haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de onderzoekskamer.

Hier trekt u uw bovenkleding uit (maar dames mogen de BH aanhouden) en neemt plaats op de fiets. (Zo nodig wordt er voor de fietsproef een hartfilmpje (ECG) bij u gemaakt.)

De laborant brengt de elektroden (plakkers) aan op uw borst en rug. Deze zijn verbonden met een ECG-apparaat, wat uw hartslag registreert. Er staat geen stroom op de snoeren.

Vervolgens gaat u fietsen.

Tijdens het fietsen wordt de belasting geleidelijk aan verhoogd, waardoor u zwaarder moet trappen. De laborant houdt uw hartritme en bloeddruk in de gaten. De mogelijkheid bestaat dat u tijdens de test klachten krijgt, bijvoorbeeld: pijn op de borst of een drukkend, beklemd gevoel op de borst, duizelig of kortademig. Het is belangrijk dat u dit direct meldt aan de laborant. Om het ECG goed te kunnen beoordelen, is het voor de cardioloog van belang te weten op welk moment de klachten optreden.

Wanneer de test afgelopen is, fietst u nog een paar minuten door zonder belasting. En u blijft nog even een paar minuten zitten. Op deze manier komt het hart weer tot rust en daalt de bloeddruk .

Heeft u vragen tijdens het onderzoek of maakt u zich ergens zorgen over, laat dit dan weten aan de laborant.

Na afloop verwijdert de laborant de elektrodes van uw huid en kleedt u zich weer aan. Er is gelegenheid om te douchen.  

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt een half uur.

Nazorg

Uitslag inspanningsonderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw behandelend arts. De laborant mag u hierover geen informatie geven.

Expertise en ervaring

Expertise & Ervaring Hartcentrum

Het St. Antonius Hartcentrum is van oudsher één van de grootste en meest innovatieve Hartcentra van Nederland. In de jaren 50 hebben we de eerste openhartoperatie onder koeling tot 32 º C verricht. In 1968 is de eerste kransslagader (bypass)operatie in Nederland uitgevoerd in ons ziekenhuis. En in 1980 is hier de eerste dotterbehandeling uitgevoerd. Inmiddels doen onze cardiologen en hartchirurgen jaarlijks gemiddeld 2.000 hartoperaties en 2.400 interventies (dotterbehandelingen, onderzoeken etc.) 
En nog steeds lopen we voorop in kwalitatief hoogwaardige hartzorg en vernieuwende behandelingen. 
Door de jarenlange ervaring en het grote aantal behandelingen die we hier uitvoeren, kunt u vertrouwen op veel expertise in vrijwel alle vormen van hartzorg.

Lees hier meer over onze ervaring en expertise.

Meer informatie

Websites

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:

Gerelateerde informatie

Code CAR 69-O

Terug naar boven