Behandelingen & onderzoeken

Kleincellige longkanker: chemotherapie en radiotherapie

Kleincellige longkanker wordt over algemeen ingedeeld in 'beperkt' of 'uitgebreid'. De behandeling van kleincellige longkanker is anders dan bij niet-kleincellige longkanker. De meeste patiënten krijgen geen operatie, maar een behandeling die bestaat uit bestraling en chemotherapie.

Voor patiënten met een kleincellige longtumor bij wie de ziekte beperkt is gebleven tot één helft van de borstkas, bestaat de behandeling uit chemotherapie en bestraling.

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die kankercellen doden of de groei ervan remmen (cytostatica). Chemotherapie kan bestaan uit een of meerdere cytostatica. Nadat deze cytostatica zijn toegediend, volgt een rustperiode, die uit enkele dagen of weken kan bestaan. Zo'n periode van toediening en rust noemen we een kuur. Over het algemeen schrijft uw arts u meerdere kuren voor.

Meer over kleincellige longkanker: chemotherapie en radiotherapie

U krijgt samen met of na een intensieve behandeling met chemotherapie, een bestraling van de borstkas.

De bestraling heeft tot doel om achtergebleven kankercellen te vernietigen en is gericht op genezing (curatief). Meestal worden - nadat de chemo- en radiotherapie is afgerond - ook de hersenen preventief bestraald.

Gelijktijdig toedienen van chemotherapie en radiotherapie heeft bij een kleincellige longtumor meer effect dan bestralen nadat de chemotherapie is afgerond. Wel kan gelijktijdige toediening meer bijwerkingen veroorzaken (voornamelijk van de slokdarm). Deze behandeling wordt daarom vooral gegeven aan mensen met een redelijk goede conditie.

Als sprake is van uitgebreide kleincellige longkanker dan bestaat de behandeling uit chemotherapie met eventueel preventieve hersenbestraling daarna. Deze behandeling is levensverlengend (palliatief).

Bestraling bij St. Antonius of UMC Utrecht

Voor bestralingen (radiotherapiebehandelingen) werken wij samen met het UMC Utrecht. Er zijn twee behandellocaties: één bij het UMC Utrecht aan de Heidelberg 100 in Utrecht en één bij het St. Antonius Ziekenhuis aan de Soestwetering 1 in Utrecht. Het eerste gesprek over uw behandeling vindt altijd plaats in het UMC Utrecht. Daarna wordt samen met u bepaald waar de bestraling plaatsvindt.

Meer informatie

Websites

Relevante websites over longkanker: 

Gerelateerde informatie

Code LON KAN 73-B-5

Terug naar boven