Behandelingen & onderzoeken

MRI van de borsten (MRI mammae)

Een MRI (Magnetic Resonance Imaging) brengt met magnetische technieken delen van het lichaam in beeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling. De onderzoeken zijn niet pijnlijk en voor zover bekend niet schadelijk.

Voorbereiding

Angst voor kleine ruimtes

Heeft u in meer of mindere mate last van claustrofobie, wilt u dit dan ruim vóór het onderzoek melden aan uw behandelend arts. De arts kan dan maatregelen nemen zodat het onderzoek voor u zo prettig mogelijk verloopt.

Vragenlijst metalen voorwerpen

Bij het MRI-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magneetveld. Voordat het onderzoek begint is het belangrijk te weten of u metalen voorwerpen in uw lichaam hebt. Deze kunnen reageren op het magnetische veld en daardoor storingen en/ of complicaties geven bij het onderzoek.

Bij deze informatie hoort een vragenlijst.

We vragen u deze volledig in te vullen en naar het onderzoek mee te nemen.

Graag van tevoren aangeven

Heeft u een van de vragen uit de vragenlijst met JA beantwoord? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet kan doorgaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is in onderzoek niet aangetoond dat een MRI-onderzoek schadelijk is voor het ongeboren kind. Toch wordt het onderzoek liever niet in de eerste 16 weken van de zwangerschap uitgevoerd. Bent u korter dan 16 weken zwanger? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Bent u langer dan 16 weken zwanger? Dan kan het onderzoek gewoon doorgaan.

Geeft u borstvoeding?

Contrast dat u krijgt toegediend voor een MRI-onderzoek wordt voor minder dan 1% uitgescheiden in de moedermelk. Contrast lijkt geen schadelijke gevolgen te hebben voor baby’s die borstvoeding krijgen. Wilt u niet dat uw baby deze minimale hoeveelheid contrast binnenkrijgt, dan kunt u de borstvoeding tot 24 uur na het onderzoek afkolven en weggooien.

Geen metalen voorwerpen

Het is belangrijk dat er geen magnetische en/ of elektronische voorwerpen in de buurt van het MRI-apparaat komen. In de onderzoeksruimte mag u een groot aantal voorwerpen daarom niet bij u hebben.

  • Heeft u magnetische of elektronische hulpmiddelen? Overleg dan met uw behandelend arts of u een MRI/MRA-onderzoek kan ondergaan.
  • Persoonlijke voorwerpen laat u achter in onze afsluitbare kleedkamer. Denk hierbij aan: bankpasjes, horloge, sleutels, munten, aanstekers, sieraden (uw trouwring mag om blijven), gehoorapparaten, gebitsprotheses, telefoons en andere mechanische en/ of elektronische voorwerpen. Deze objecten kunnen schade oplopen of veroorzaken.
  • Draag comfortabele ruimvallende kleding zonder opdruk, ritsen of metalen knopen. U draagt geen bovenkleding tijdens het onderzoek (dus ook geen bh).
  • Haarspelden dienen voor het onderzoek te worden verwijderd.

Sieraden

Wij verzoeken u geen sieraden te dragen tijdens het onderzoek. Het ziekenhuis kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing hiervan.

Eten en drinken

Voor dit onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

Meenemen naar het ziekenhuis

  • De vragenlijst. Dit formulier is een extra controle voor eventuele contra-indicaties voor het onderzoek.
  • Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u voor een (volledige) vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis in aanmerking komt.
  • Als deze niet digitaal is verstuurd: een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees meer over vergoeding van uw zorg.

Verhinderd voor uw afspraak?

Mocht u uw afspraak willen verzetten of afzeggen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door; uiterlijk 24 uur van tevoren. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Onderzoek

De laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. In de onderzoekskamer stelt de laborant u nog enkele vragen die belangrijk zijn voor het onderzoek.

U ligt met ontbloot bovenlijf op een verschuifbare onderzoekstafel die in de tunnel van het scanapparaat schuift. Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een speciale steun, waarbij de borsten vrij komen te hangen. Uw voorhoofd steunt op een hoofdsteun. Binnen in de tunnel brandt licht. Het scanapparaat is aan het hoofd- en voeteneind open.

MRI-scan

Het apparaat maakt tijdens het onderzoek regelmatig een hard kloppend geluid. U krijgt een koptelefoon met microfoon op. Het is mogelijk om tijdens het onderzoek, via de koptelefoon, naar de radio te luisteren. U kunt ook een eigen CD meenemen. Geef deze voor het onderzoek aan de laborant.

De laborant is tijdens het onderzoek buiten de MRI-ruimte, maar kan u wel zien. U heeft contact met de laborant via de koptelefoon. In geval van nood kunt u via een bel de laborant waarschuwen. De laborant geeft u tijdens het onderzoek ademinstructies via de microfoon.  Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Hierdoor kunnen er betere afbeeldingen gemaakt worden.

Contrastmiddel

In de meeste gevallen krijgt u voor dit onderzoek een contrastmiddel toegediend. Vóór het onderzoek wordt een infuus in de arm gebracht voor het toedienen van een contrastmiddel. MRI-contrastmiddel bevat geen jodium en zorgt ervoor dat uw organen beter zichtbaar zijn.

U krijgt geen contrastmiddel als vermoed wordt dat er een lekkage is van borstprotheses.

Bloed- en/ of urineonderzoek

Het contrastmiddel GADO heeft voor een aantal uren invloed op de uitslag van laboratoriumonderzoek. Als u na het MRI-onderzoek met contrast nog voor bloed- of urineonderzoek moet, dan dient u rekening te houden met een wachttijd van minimaal 4 uur tussen de MRI en de afname van bloed en/of urine.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u zelf naar huis rijden.

Het is niet verantwoord zelf naar huis te rijden als u voor het onderzoek een kalmerend medicijn heeft gekregen (bijvoorbeeld in verband met uw angst voor kleine ruimten) of Buscopan. Hierdoor kunt u tijdelijk wazig gaan zien. Dit gaat binnen enkele uren weer over.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de MRI-scan. Het schriftelijke verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polibezoek. Als u hiervoor nog geen afspraak hebt gekregen, neemt u dan zelf contact op met de poli van uw behandeld arts.

Bent u opgenomen in ons ziekenhuis, dan hoort u de uitslag later op de verpleegafdeling. In dit geval kunt u met vragen terecht bij uw behandelend arts of bij een verpleegkundige op de afdeling.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust. Wij zijn bereid deze voor, tijdens en na het onderzoek te beantwoorden.

Gerelateerde informatie

Behandelingen & onderzoeken

Specialismen

Code BT 87-O

Terug naar boven