Behandelingen & onderzoeken

Borstkanker onderzoeken

Als u een knobbeltje in uw borst voelt of als bij het bevolkingsonderzoek iets afwijkends is ontdekt, gaat u naar uw huisarts. Als u een verwijzing heeft gekregen, kunt u bij ons op dezelfde dag terecht voor onderzoek naar borstkanker.

Het is wel noodzakelijk dat u hiervoor een afspraak maakt. Zo kunnen we alle onderzoeken goed op elkaar laten aansluiten. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dit geldt voor de locatie Utrecht op alle werkdagen en voor locatie Woerden op de dinsdag.

Meer over borstkanker onderzoeken

Binnen 48 uur de uitslag

We willen onze patiënten snel zekerheid bieden. Daarom proberen wij u meteen na het onderzoek de uitslag te geven. Als dit niet mogelijk is - omdat er een biopt is genomen - zorgen wij ervoor dat u de uitslag dezelfde dag of uiterlijk binnen 48 uur heeft. 

Dit kan omdat ons multidisciplinaire borstkankerteam dagelijks bijeenkomt om de resultaten door te spreken.

Radiologisch onderzoek

Het radiologisch onderzoek bestaat meestal uit een röntgenonderzoek (mammografie) en op indicatie een echografie. U wordt persoonlijk ontvangen en begeleid door een röntgenlaborant die een mammografie maakt. De beelden worden altijd aansluitend bekeken door een in borstkanker gespecialiseerde radioloog.

In het St. Antonius Kankercentrum wordt gebruikgemaakt van een 3D-mammografie om een borstfoto te maken. De radioloog kan daarmee nog beter onderzoeken of er kwaadaardige plekjes in de borst te zien zijn. De beelden worden in dunne plakjes weergegeven, zodat afwijkend weefsel beter opvalt.

Als de mammografie technisch goed gelukt is en er verder geen aanvullend onderzoek nodig is, vertelt de radioloog of röntgenlaborant dit direct aan u. Het onderzoek is dan klaar en u mag naar huis.

Is er naar aanleiding van de beoordeling door de radioloog nog een echografie nodig, dan wordt u verder begeleid door de radioloog of röntgenlaborant. De echografie vindt dan aansluitend plaats. 

Op basis van deze twee onderzoeken is soms al uitsluitsel te geven over de aard van de aandoening. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het geval van een cyste, een plaatselijke vochtophoping, vrijwel direct zien of het inderdaad om een dergelijke, goedaardige cyste gaat. De radioloog informeert u hierover tijdens het onderzoek. In dergelijke gevallen i shet onderzoek dan klaar en mag u naar huis.

In andere gevallen is een biopsie nodig om een zekere diagnose te kunnen stellen. Als dit mogelijk is, gebeurt dit aansluitend met een echogeleid naaldbiopt. U wordt hiervoor eerst plaatselijk verdoofd.

Soms is een röntgengeleid naaldbiopt nodig. Deze kan niet aansluitend plaatsvinden. Hiervoor wordt met u direct een afspraak gemaakt. 

Als er biopten zijn afgenomen, krijgt u een afspraak mee voor een gesprek met de borstkankerchirurg of verpleegkundig consulent borstkanker. We streven ernaar dat dit gesprek binnen 48 uur plaatsvindt. Tijdens dit gesprek wordt ook de uitslag besproken van de biopten. U wordt dan ook geïnformeerd over het eventuele vervolg van de behandeling.

Soms is nog verder aanvullend onderzoek nodig in de vorm van een MRI-scan. In het St. Antonius Ziekenhuis gebruiken we de 3 Tesla MRI-scan. Dit onderzoek gebeurt op afspraak.

Pathologisch onderzoek

Het onderzoek van de patholoog richt zich op de cellen en het weefsel van de patiënt. Er zijn twee momenten waarbij onderzoek door de patholoog aan de orde is. Allereerst als u voor het eerst naar het ziekenhuis komt. Cellen uit de borst die door de radioloog worden opgezogen met een punctie worden door de patholoog met een snelkleuring onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Ook kunnen stukjes weefsel (histologische biopten) uit de borst worden afgenomen. Net als de cellen zal het weefsel in later stadium verder worden onderzocht door de patholoog om de diagnose zeker te stellen.

Het tweede moment waarbij de patholoog in actie komt is na de operatie. Na de operatie zal de patholoog onderzoeken of de tumor in zijn geheel is weggenomen. Soms kan een tweede operatie nodig zijn. Daarnaast wordt de tumor op een aantal kenmerken onderzocht die voor de nabehandeling belangrijk zijn. Alle uitslagen worden in een team van behandelaars besproken en een behandelplan wordt opgesteld.

Expertise en ervaring

Doordat wij in het St. Antonius Kankercentrum jaarlijks bijna 4.000 vrouwen met een verdenking op kanker in de borst ontvangen, zijn onze teams zeer ervaren in het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en operaties.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

In Nederland nemen veel vrouwen tussen de 50 en 75 jaar iedere 2 jaar deel aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Een aantal van hen wordt doorverwezen voor nader onderzoek. Er worden dan opnieuw foto's gemaakt.

Soms is er dan niets meer te zien en is er dus geen afwijking. Toch doen we dan vaak voor de zekerheid nog een echo en adviseren we om een aantal maanden later nog een controlefoto te laten maken. Gelukkig blijkt bij ongeveer tweederde van deze vrouwen uit het bevolkingsonderzoek dat het om een goedaardige afwijking gaat. Als het om een kwaadaardig gezwel gaat, betekent het vaak dat het in een vroeg stadium is ontdekt: het was nog niet voelbaar voor de patiënt of de arts.

Bij het bevolkingsonderzoek is het helaas onmogelijk om alle tumoren te zien. Soms zijn ze nog te klein om op te vallen of gaan ze schuil in het normale klierweefsel. Het is dus heel belangrijk dat u, als u een afwijking in uw borst voelt, altijd contact opneemt met uw huisarts, ook als het bevolkingsonderzoek kort voordien normaal was.

Onderzoek naar kalkspatjes

Vaak gaat het bij een verwijzing door het bevolkingsonderzoek om 'kalkspatjes' in de borst. Deze kunnen volkomen onschuldig zijn, maar ze kunnen ook berusten op kwaadaardige cellen: een voorstadium van borstkanker. Het is van groot belang om in dit nog niet gevaarlijke stadium de diagnose zeker te stellen.

Om de gevonden kalkspatjes te beoordelen, is aanvullend onderzoek nodig. Een deel van het weefsel met de kalkspatjes wordt verwijderd met een punctienaald. De patholoog onderzoekt dit weefsel. De uitslag hiervan krijgt u dezelfde dag of in ieder geval binnen 24 uur.

Patiëntervaringsverhalen

Onder begeleiding werken aan herstel

Bron: St. Antonius Nieuwsbrief – oktober 2015

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CHI 73-OD-O

Terug naar boven