Behandelingen & onderzoeken

Niet-kleincellige longkanker: bestraling

Bestraling (radiotherapie) bij longkanker is een plaatselijke behandeling om kankercellen te vernietigen, terwijl de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. De bestraling kan zowel genezend zijn (curatieve bestraling) als gericht zijn op het verminderen van klachten (palliatieve bestraling).

De straling komt uit een bestralingstoestel. Het te behandelen gebied wordt van buitenaf, door de huid heen, bestraald.

Meer over niet-kleincellige longkanker: bestraling

De radiotherapeut zorgt ervoor dat de stralenbundel nauwkeurig wordt gericht en dat het omliggende, gezonde weefsel zoveel mogelijk buiten het te bestralen gebied blijft. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen en herstellen zich er minder goed van. Gezonde cellen herstellen zich over het algemeen wel.

Behandeling

Curatieve bestraling

Bestraling die genezend werkt, kan op verschillende momenten worden ingezet. Soms is het niet mogelijk de tumor met een operatie te verwijderen, bijvoorbeeld als uw conditie niet goed genoeg is of al uw longfunctie te beperkt is. In dit geval kan de arts bestraling voorstellen, in plaats van een operatie.

Na een operatie kan eventueel ook nog bestraling worden gegeven om eventuele achtergebleven kankercellen vernietigen.

Daarnaast kan radiotherapie ook in gezet worden in combinatie met chemotherapie bij patiënten met longkanker en beperkte lymfklieruitzaaiingen. U krijgt gelijktijdig met of na een intensieve behandeling met chemotherapie, een bestraling van de borstkas.

Palliatieve bestraling

Bestraling heeft niet altijd genezing tot doel maar kan ook als palliatieve behandeling worden ingezet. Met bestraling kunnen klachten zoals bloed opgeven, hoesten en kortademigheid worden verminderd. Ook kan met bestraling pijn worden bestreden, bijvoorbeeld als de longkanker in de ribben doorgroeit of bij uitzaaiingen in de botten.

Bij een bestraling voor pijnvermindering neemt de pijn meestal duidelijk af vanaf 10 dagen tot 3 weken na de laatste bestraling. Soms merkt u al eerder verbetering.

Duur bestraling

Voordat de bestraling begint, heeft u een gesprek met de radiotherapeut. De radiotherapeut bespreekt het bestralingsschema met u. De hoeveelheid bestralingen hangt volledig af van de indicatie.

In die periode krijgt u per keer gedurende een aantal minuten een dosis straling. Voor bestraling is meestal geen opname in het ziekenhuis nodig. De bestralingsbehandeling zelf is pijnloos.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid en roodheid van de huid. De mogelijke andere bijwerkingen zijn afhankelijk van de plaats van het bestralingsgebied. Bij een korte serie bestralingen zijn de bijwerkingen meestal beperkt. Over het algemeen verdwijnen de bijwerkingen na korte tijd vanzelf.

Gelijktijdige toediening van chemotherapie en radiotherapie kan meer bijwerkingen veroorzaken (voornamelijk van de slokdarm). Deze behandeling wordt daarom vooral gegeven aan mensen met een redelijk goede conditie.

Bestraling bij St. Antonius of UMC Utrecht

Voor bestralingen (radiotherapiebehandelingen) werken wij samen met het UMC Utrecht. Er zijn twee behandellocaties: één bij het UMC Utrecht aan de Heidelberg 100 in Utrecht en één bij het St. Antonius Ziekenhuis aan de Soestwetering 1 in Utrecht. Het eerste gesprek over uw behandeling vindt altijd plaats in het UMC Utrecht. Daarna wordt samen met u bepaald waar de bestraling plaatsvindt.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Code LON KAN 73-B-3

Terug naar boven