Behandelingen & onderzoeken

Trombolyse bij een beroerte

Na een herseninfarct kan trombolyse een mogelijke behandeling zijn. Hierbij krijgt de patiënt via het infuus medicijnen die het bloedstolsel oplossen. 

Patiënten met een beroerte hebben óf een hersenbloeding óf een herseninfarct. Voor de behandeling van een beroerte is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of het gaat om een bloeding of een infarct. Bij een herseninfarct wordt de patiënt vaak behandeld met trombolyse.

Meer over trombolyse

Bij een trombolyse krijgt u via het infuus medicijnen toegediend, die het bloedstolsel oplossen. Deze behandeling moet starten binnen 4 uur nadat het infarct is ontstaan.

Soms is trombolyse via het infuus niet mogelijk of geeft niet voldoende verbetering. In die gevallen stelt de arts dan voor om het verstopte bloedvat niet via een infuus in de ader, maar via een slagader te geven.

Bloedverdunners

Het kan ook zo zijn dat trombolyse helemaal niet mogelijk is. Daarnaast weegt het risico van de ingreep niet in alle gevallen op tegen het te verwachten resultaat. In die gevallen wordt u behandeld met bloedverdunners in tabletvorm.

Hersenbloeding

Als blijkt dat u geen infarct, maar een hersenbloeding heeft gehad, dan is behandeling via trombolyse geen optie. Daarbij worden immers bloedverdunners gebruikt en dat zou een bloeding juist verergeren. U wordt dan opgenomen op de Stroke-unit.

Voorbereiding

Onderzoek

Om te achterhalen of het gaat om een hersenbloeding of herseninfarct wordt direct een aantal onderzoeken gedaan. De arts stelt u en uw familie een aantal vragen over uw klachten en algehele gezondheid. Ook doet hij of zij een kort lichamelijk onderzoek, waarbij de arts kijkt of u uitvalsverschijnselen heeft, die bij een herseninfarct of hersenbloedig voorkomen.

Daarnaast worden uw bloeddruk, hartslag en hoeveelheid zuurstof in het bloed gecontroleerd. Ook gaat u naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan van uw hoofd en wordt er een ECG gemaakt. Tot slot krijgt u ook een bloedonderzoek om de bloedstolling, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerwaarden te controleren.

Diagnose

Op basis van de onderzoeken stelt de arts een diagnose: is het een beroerte en zo ja, gaat het om een infarct of een bloeding? Dit bepaalt welke behandeling mogelijk is. Als duidelijk is dat u een herseninfarct heeft gehad, komt u in aanmerking voor trombolyse. De arts bespreekt kort de behandeling en de eventuele risico’s met u en vraagt uw toestemming om de behandeling te starten.

Behandeling

Trombolyse

Bij een trombolyse krijgt u via het infuus medicijnen toegediend die het bloedstolsel oplossen. Op een naaldje in uw arm wordt het infuus aangesloten, waarover de arts vervolgens de medicatie toedient. Dit wordt intraveneuze trombolyse genoemd. De verpleegkundige blijft u intensief controleren en houdt uw bloeddruk, pols, hoeveelheid zuurstof in het bloed, ademhaling, bewustzijn en pupillen in de gaten. Dit is nodig om het effect van de behandeling te meten en om tijdig te signaleren of er eventueel complicaties ontstaan. Het toedienen van het medicijn duurt een uur.

Intra-arteriële behandeling

Soms is trombolyse via het infuus niet (meer) mogelijk of geeft niet voldoende verbetering. In bepaalde gevallen stelt de arts dan voor om het verstopte bloedvat niet via een infuus in de ader, maar via een slagader te geven.

Via de lies brengt de arts een slangetje in uw slagader in, wat hij opschuift naar de verstopte slagader in uw hersenen. Op deze manier kan het bloedstolsel worden weggehaald of worden opgelost met medicatie die de arts ter plaatse inspuit. Dit wordt intra-arteriële behandeling genoemd. Deze ingreep moet binnen 6 uur starten na het ontstaan van de klachten.

Nazorg

Opname of overplaatsing

Tijdens uw behandeling regelt de arts een opname voor u. Waar u opgenomen wordt is afhankelijk van een aantal zaken. Dit kan in het St. Antonius Ziekenhuis zijn, maar ook op de afdeling Neurologie van een ander ziekenhuis. Wanneer u opgenomen wordt in het St. Antonius Ziekenhuis blijft u een paar dagen op de Stroke-unit in Nieuwegein en verhuist daarna nog, indien gewenst, naar de verpleegafdeling Neurologie.

Wannneer u naar een ander ziekenhuis gaat, blijft u de eerste 12 uur na de behandeling nog op de Stroke-unit. Daarna is de kans op eventuele complicaties (nabloeding) kleiner en kunt u vervoerd worden. De verpleegkundige van de Stroke-unit blijft u controleren tot u opgenomen of overgeplaatst wordt.

Expertise en ervaring

Onze neurologen behandelen per jaar ongeveer 15.000 nieuwe patiënten. Zij hebben daardoor ruime ervaring met vele soorten neurologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.  Bijzondere  expertise is er op het gebied van beroertes (CVA), hoofdpijn, kinderneurologie, MS (multiple sclerose), neurofibromatose type 1 (NF1), slaapklachten en de Ziekte van Parkinson.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code NEU 19-B-1

Terug naar boven