Behandelingen & onderzoeken

Trombolyse bij een beroerte

Na een herseninfarct kan trombolyse een mogelijke behandeling zijn. Hierbij krijgt de patiënt via het infuus medicijnen die het bloedstolsel oplossen. 

Patiënten met een beroerte hebben óf een hersenbloeding óf een herseninfarct. Voor de behandeling van een beroerte is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of het gaat om een bloeding of een infarct. Bij een herseninfarct kan de patiënt behandeld worden met trombolyse.

Meer over trombolyse

Bij een trombolyse krijgt u via een infuus medicijnen die het bloedstolsel oplossen. Het is belangrijk dat u dit medicijn zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten krijgt. Uw behandelend arts kijkt of deze behandeling voor u geschikt is.

Soms is trombolyse via het infuus niet mogelijk of geeft niet genoeg verbetering. In die gevallen kan de arts dan overwegen of een behandeling via de slagader mogelijk is.

Bloedverdunners

Het kan ook zo zijn dat trombolyse helemaal niet mogelijk is. Daarnaast weegt het risico van de bloedverdunnende behandeling of ingreep niet in alle gevallen op tegen het te verwachten resultaat. In die gevallen wordt u behandeld met bloedverdunners in tabletvorm.

Hersenbloeding

Als blijkt dat u geen infarct, maar een hersenbloeding heeft gehad, dan is behandeling via trombolyse geen optie. Daarbij worden immers bloedverdunners gebruikt en dat zou een bloeding juist verergeren. U wordt dan opgenomen op de Stroke-unit.

In het geval van een hersenbloeding is het belangrijk dat uw bloeddruk niet te hoog is. Hier zal u regelmatig op gecontroleerd worden door de verpleegkundigen op de Stroke-unit. Uw behandelend arts bekijkt of het nodig is om hiervoor (kortdurend) bloeddrukverlagende medicatie te starten.

Voorbereiding

Onderzoek

Om te achterhalen of het gaat om een hersenbloeding of herseninfarct wordt direct een aantal onderzoeken gedaan. De arts stelt u en uw familie ook een aantal vragen over uw klachten en algehele gezondheid. Ook doet hij of zij een kort lichamelijk onderzoek, waarbij de arts kijkt of u uitvalsverschijnselen heeft, die bij een herseninfarct of hersenbloedig voorkomen.

Daarnaast worden uw bloeddruk, hartslag en hoeveelheid zuurstof in het bloed gecontroleerd. Ook gaat u naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan van uw hoofd en wordt er een ECG gemaakt. Tot slot krijgt u ook een bloedonderzoek om de bloedstolling, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerwaarden te controleren.

Diagnose

Op basis van de onderzoeken stelt de arts een diagnose: is het een beroerte en zo ja, gaat het om een infarct of een bloeding? Dit bepaalt welke behandeling mogelijk is. Als duidelijk is dat u een herseninfarct heeft gehad, komt u in aanmerking voor trombolyse. De arts bespreekt kort de behandeling en de eventuele risico’s met u en vraagt uw toestemming om de behandeling te starten.

Behandeling

Trombolyse

Intraveneuze trombolyse (IVT) is een behandeling met een sterke bloedverdunner die de bloedprop oplost. Het medicijn wordt via een infuus gegeven. Een infuus is een flexibel buisje dat met een naald in het bloedvat wordt gebracht. Deze behandeling moet zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten starten.

De verpleegkundige blijft u intensief controleren en houdt uw bloeddruk, pols, hoeveelheid zuurstof in het bloed, ademhaling, bewustzijn, kracht in uw ledematen en pupilreactie in de gaten. Dit is nodig om het effect van de behandeling te meten en om tijdig te signaleren of er eventueel complicaties ontstaan. Het toedienen van het medicijn duurt een uur.

Intra-arteriële behandeling

Soms is trombolyse via het infuus niet (meer) mogelijk of geeft niet genoeg verbetering. In bepaalde gevallen stelt de arts dan voor om het stolsel dat het bloedvat in uw hoofd afsluit, weer te openen. Deze behandeling heet de intra-arteriële behandeling.

De arts brengt een flexibel slangetje met een naald in via de slagader in uw lies. Het slangetje wordt door de slagader geleid naar het bloedvat waar de bloedprop in uw hoofd zit. Soms kan de bloedprop eruit gezogen worden via het slangetje. Soms plaats de arts een metalen buisje (stent) in het bloedvat om meer ruimte in het bloedvat te maken. 

Met een CT-scan van de hersenen en bloedvaten bekijkt de arts of deze behandeling voor u geschikt is. De behandeling is alleen mogelijk wanneer de bloedprop in een van de grotere bloedvaten van uw hersenen zit.

Nazorg

Opname of overplaatsing

Tijdens uw behandeling regelt de arts een opname voor u. Waar u opgenomen wordt is afhankelijk van een aantal zaken. Dit kan in het St. Antonius Ziekenhuis zijn, maar ook op de afdeling Neurologie van een ander ziekenhuis. Wanneer u opgenomen wordt in het St. Antonius Ziekenhuis blijft u een paar dagen op de Stroke-unit in Nieuwegein en verhuist daarna nog, indien gewenst, naar de verpleegafdeling Neurologie.

Wanneer u naar een ander ziekenhuis gaat, blijft u de eerste 12 uur na de behandeling nog op de Stroke-unit. Daarna is de kans op eventuele complicaties (nabloeding) kleiner en kunt u vervoerd worden. De verpleegkundige van de Stroke-unit blijft u controleren tot u opgenomen of overgeplaatst wordt.

Expertise en ervaring

Onze neurologen behandelen per jaar ongeveer 15.000 nieuwe patiënten. Zij hebben daardoor ruime ervaring met vele soorten neurologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.  Bijzondere  expertise is er op het gebied van beroertes (CVA), hoofdpijn, kinderneurologie, MS (multiple sclerose), neurofibromatose type 1 (NF1), slaapklachten en de Ziekte van Parkinson.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code NEU 19-B-1

Terug naar boven