Behandelingen & onderzoeken

Tumorlocalisatie Jodium-123 MIBG-scan

Bij dit onderzoek kunnen bepaalde soorten tumoren (neuro-endocriene of carcinoïd tumoren) in beeld worden gebracht. Dit gebeurt met behulp van een radioactieve stof en een gammacamera.

De radioactieve stof zendt straling uit. De camera zet deze om in beelden. De radioactieve stof krijgt u vóór de opnamen ingespoten. Deze heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. U plast deze stof vanzelf weer uit.

Voorbereiding

Medicijnen

Bij het maken van de afspraak vragen wij u of u medicijnen gebruikt. Bepaalde medicijnen kunnen het onderzoek verstoren.

MedicijnenStoppen vanaf
  
  
  
  
  

Met bepaalde medicijnen moet gestopt worden. In bovenstaande tabel staat met welke medicijnen wanneer gestopt moeten worden. Als er een bijlage is meegestuurd met een overzicht van uw medicijnen, controleer dan goed of alle medicatie staat genoemd die u gebruikt. Neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als dit niet klopt. 

Al uw andere medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek, dus u kunt gewoon van te voren eten en drinken.

Voorbereiding op uw polibezoek

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Ons animatiefilmpje Voorbereiding op uw afspraak bij de polikliniek toont hoe u zich goed voorbereidt op uw afspraak en wat u kunt verwachten van uw afspraak. 

Zwangerschap

Straling kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, meld dit dat zo snel mogelijk. Het is beter uw ongeboren kindje niet aan straling bloot te stellen.

Kleding

Wij adviseren u tijdens het onderzoek gemakkelijke zittende kleding te dragen, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

De I-123 MIGB scan

Dag 1: de injectie

Op de afgesproken tijd gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Daar krijgt u van de laborant een injectie met de radioactieve stof in een bloedvat in uw arm. Daarna kunt u naar huis. De laborant vertelt u wanneer u terug moet zijn voor het maken van de foto’s. Deze worden 24 uur na de injectie gemaakt. De laborant op de afdeling vertelt u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. Als u een vraag heeft, stelt u deze dan gerust.

Dag 2: het maken van de foto's

Op de afgesproken tijd gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor het maken van de foto’s. Wij vragen u op uw rug op de onderzoekstafel te gaan liggen. Het maken van de foto’s doet geen pijn. U kunt uw kleren tijdens het onderzoek gewoon aanhouden, maar om de opnamen niet te verstoren, vragen wij u metalen af te doen. Draag daarom geen sieraden, broekriem etc. Berg ook uw portemonnee op.

De laborant plaatst de camera vlak bij uw lichaam. De camera schuift langzaam over u heen en onder de tafel door. Er worden opnamen gemaakt van uw romp. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek heel stil ligt. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Soms is het nodig om van een bepaald gedeelte van uw lichaam aanvullende opnamen te maken. U moet dan weer op uw rug op de onderzoekstafel liggen. De camera draait nu automatisch en langzaam om uw lichaam heen om foto’s vanuit verschillende richtingen te maken. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de opnamen weer zo stil mogelijk blijft liggen. Dit duurt nogmaals een half uur.

Het totale onderzoek kan ongeveer anderhalf uur duren. 

Nazorg

De uitslag

De uitslag is ongeveer zeven werkdagen na het onderzoek bekend bij uw behandelend specialist. U maakt hiervoor zelf een afspraak.

Meer informatie over uw medicijnen?

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

  • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
  • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code NG 12-O

Terug naar boven