Behandelingen & onderzoeken

Zenuwblokkade voor een hallux valgus operatie

De hallux valgus correctie in het St. Antonius Ziekenhuis gebeurt bij voorkeur met een perifere zenuwblokkade (een blok). Hiermee wordt de voet verdoofd middels een prik bij één of twee zenuwen in het been. U bent dan pijnvrij tijdens en direct na de operatie. Hierdoor heeft u minder andere medicatie nodig, bent u helderder en vaak ook minder misselijk dan bij narcose.

Behandeling

Op de dag van de operatie wordt u van de afdeling Dagopname naar de holding van het operatiecomplex gebracht als u bijna aan de beurt bent. Op de holding wordt u aangesloten aan de monitor en krijgt u een infuus. Vervolgens geeft de anesthesioloog (in opleiding) een prik in de knieholte, het 'poplitea-blok'. Met de echo wordt de juiste plaats geïdentificeerd en via een naald wordt verdovingsmiddel rondom de te verdoven zenuw gespoten. Eventueel wordt een tweede prik gegeven, het 'saphenus-blok', om het onderbeen volledig rondom te verdoven. Tijdens het prikken kan u sedatie (een 'roesje') worden aangeboden.

Complicaties van een poplitea- of saphenusblok bestaan uit onvoldoende verdoving, een bloeding, infectie, of zenuwschade. Omdat wij steriel werken en echogeleid prikken, komen deze complicaties zelden voor.

Voordat de orthopeed begint met de operatie wordt het blok getest. Indien er sprake van onvoldoende verdoving is, wordt aanvullend alsnog narcose of een ruggenprik gegeven. Dit is ook een van de redenen dat u nuchter moet komen. Tijdens de operatie zelf kunt u ervoor kiezen wakker te blijven, of te gaan slapen. Wij geven u dan sedatie.

De pijnstillende werking van het blok houdt meestal 12 tot 24 uur aan. Bij sommige mensen is deze duur korter of langer (tot 48 uur). Wanneer het blok uitwerkt, kunt u tintelingen voelen en zal de pijn weer komen opzetten. Zorg dat u op gezette tijden uw pijnstillers inneemt, daarmee voorkomt u dat de pijn terugkomt. Hiervoor krijgt u het onderstaande schema mee met pijnstillers:

  • Altijd: paracetamol, 3 tot 4 keer daags 1000 mg (2 tabletten). U begint hier al voor de operatie mee, op de Dagbehandeling.
  • Als u Diclofenac hebt gekregen: 3 keer daags 50 mg (1 tablet). U krijgt de eerste gift tijdens de operatie in het infuus, ga hier maximaal tot 1 week na de operatie mee door. 
  • Oxynorm: zo nodig, maximaal 6 keer daags 5 mg (1 tablet). Dit neemt u maximaal 3 dagen na de operatie. Begin hiermee zodra u voelt dat het blok uitwerkt. 

Wees voorzichtig zolang het blok werkt en bescherm uw been en voet. Deze voelen verdoofd en zijn vaak erg zwak. Kijk uit met hitte, kou en harde of scherpe objecten. Zonder dat u druk of pijn voelt kunt u zich bezeren. Doordat de zenuwblokkade uw been en voet zwak maakt, is het gevaarlijk om te gaan staan en lopen zonder ondersteuning. Volg de instructies van de orthopeed.

Gerelateerde informatie

Code ANES 92-B1

Terug naar boven