Regeling bezoekers en begeleiders

Bezoekregels Eerste Hart Hulp

Voor de Eerste Hart Hulp (EHH) op de E3 in Nieuwegein gelden onderstaande bezoekregels.

Corona (verdachte) patiënten is geen bezoek toegestaan, tenzij:

  • De psychosociale/cognitieve gesteldheid van de patiënt begeleiding vereist die de verpleegkundigen op de EHH niet kunnen bieden.
  • De patiënt stervende is en waarbij de familie gefaseerd de mogelijkheid krijgt om afscheid te nemen.
  • De patiënt de Nederlandse taal niet machtig is en het personeel er middels telefonische vertaling niet uit komt.

Bij niet-corona verdachte patiënten of patiënten waarop bovenstaande uitzonderingen van toepassing zijn, geldt:

  • Per patiënt is maximaal 1 naaste/begeleider toegestaan.
  • De naaste/begeleider wacht in de wachtruimte op de EHH of buiten de afdeling totdat de verpleegkundige klaar is met installeren van de patiënt.
  • Draag op de aangegeven plekken in het ziekenhuis een mond-neusmasker.
  • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de EHH niet toegestaan.
  • Tijdens het bezoek aan de EHH mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de naaste/begeleider de kamer niet verlaten.
  • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol met het dragen van bijbehorende persoonlijke beschermmaatregelen gevolgd.
  • Bezoekers verlaten na opname of ontslag van de patiënt meteen de EHH en het ziekenhuis.

Neem voor uw bezoek onze vragenlijst door

Komt u naar het ziekenhuis om een naaste te bezoeken? Dan verzoeken wij u om voor uw bezoek onze online vragenlijst door te nemen. Op basis hiervan kunt u bepalen of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen. Hiermee hopen wij het risico op een mogelijke corona-besmetting (Covid-19-infectie) zo klein mogelijk te houden en proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verspreiding  van corona te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Blijkt uit de vragenlijst dat u met uw klachten geen patiënten kunt bezoeken in ons ziekenhuis, dan kunt u wellicht nog tijdig regelen dat iemand anders uw naaste bezoekt.