Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is de bestaande bezoekers- en begeleidersregeling per direct en tot nader order aangescherpt. Dit zijn nu geldende bezoektijden en -regels.

  • De bezoektijden worden beperkt tot 1 uur per dag: van 19.00 tot 20.00 uur.
  • Er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen.
  • Tijdens het bezoekuur mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten.
  • Voor specifieke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de afdeling Neonatologie en bij patiënten in stervensfase. De verpleegkundige overlegt hierover met u.
  • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
  • Voor patiënten bij wie (een verdenking van) corona is vastgesteld, geldt een speciale bezoekregeling.
  • Voor patiënten die opgenomen zijn op de Intensive Care geldt een speciale bezoekregeling. 

Lees de informatie over de speciale bezoekregelingen voor onze patiënten op de corona-afdelingen en de IC/MC.

Ook de hieronder genoemde bezoektijden vervallen tot nader bericht.

Afwijkende bezoektijden ziekenhuis Utrecht en Nieuwegein