Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is de bestaande bezoekers- en begeleidersregeling per direct en tot nader order aangescherpt. Dit zijn nu geldende bezoektijden en -regels.

Ook de hieronder genoemde bezoektijden vervallen tot nader bericht.

  • De bezoektijden worden beperkt tot 1 uur per dag: van 19.00 tot 20.00 uur.
  • Er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen.
  • Tijdens het bezoekuur mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten.
  • Voor specifieke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de afdeling Neonatologie en bij patiënten in stervensfase. De verpleegkundige overlegt hierover met u.
  • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
  • Patiënten bij wie (een verdenking van) corona is vastgesteld, mogen geen bezoek ontvangen.
  • Patiënten die opgenomen zijn op de Intensive Care, mogen geen bezoek ontvangen.

Ook de hieronder genoemde bezoektijden vervallen tot nader bericht.

Afwijkende bezoektijden ziekenhuis Utrecht en Nieuwegein