Aandoeningen

Cognitieve stoornissen na een beroerte

Door een beroerte ontstaat schade in de hersenen. Dit kan leiden tot cognitieve klachten. In deze informatie leest u hier meer over.

Meer over cognitieve stoornissen

De ernst van de beschadiging in de hersenen heeft invloed op uw cognitief functioneren.

Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist zal dit met u bespreken. Psychische problemen, een depressie, bijwerkingen van medicijnen en pijn hebben vaak een negatieve invloed op cognitie.

Cognitie is het denkvermogen. Het vermogen om informatie uit het dagelijks leven te interpreteren, het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken.

Gevolgen van cognitieve klachten

  • (mentale) Vermoeidheid
  • Een kort lontje hebben
  • Traagheid in het verwerken van informatie
  • Minder informatie kunnen verwerken
  • Minder goed kunnen onthouden
  • Moeite hebben met twee dingen tegelijk bezig te zijn
  • Moeite hebben met het oplossen van problemen
  • Moeite hebben met plannen en organiseren
  • Moeite met lezen, schrijven en rekenen

Deze gevolgen worden vaak de onzichtbare verschijnselen van een beroerte of niet aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. Je kunt ze niet aan de buitenkant van iemand zien, maar ze kunnen voor de ge-troffene wel grote gevolgen hebben in het dagelijks leven. 

Herstel

In het eerste half jaar na een beroerte vindt het belangrijkste herstel plaats. De mate van herstel en de manier waarop dit herstel verloopt, is bij iedereen anders. Sommige mensen kunnen last blijven houden van (milde) cognitieve klachten. 

Steun van uw familie

Het is duidelijk dat klachten in cognitie niet u alleen als getroffene aangaan, maar ook uw naaste familieleden en vrienden. De ervaring leert dat uzelf niet altijd in de gaten heeft wat er mogelijk veranderd is. Om die reden is het zeker goed uw naasten bij het hele proces te betrekken, om verschijnselen te signaleren en te verbeteren. 

Ergotherapie en revalidatie

Uw arts of verpleegkundige kan vermoeden dat er bij u cognitieve klachten aanwezig zijn. De ergotherapeut wordt dan gevraagd om bij u langs te komen op de verpleegafdeling.

De ergotherapeut kijkt samen met u of u problemen heeft met bijvoorbeeld wassen en aankleden, of kleine huishoudelijke taken. Er kunnen ook testen afgenomen worden. Op deze wijze bekijkt de ergotherapeut of er cognitieve klachten zijn die u beperken in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Als u weer naar huis gaat is het mogelijk om een revalidatiebehandeling in ons ziekenhuis te krijgen om met uw cognitieve klachten om te gaan. Dit zal de ergotherapeut met u bespreken.

Het is ook mogelijk om in uw thuissituatie een ergotherapeut in te schakelen. 
Indien u wordt opgenomen in een revalidatiecentrum of verpleeghuis, gaat u daar intern verder met uw cognitieve revalidatie

Omgaan met cognitieve klachten

Vaak zien wij in de loop van de tijd een verbetering van cognitieve klachten. Tijdens de revalidatie wordt u onder andere geleerd hoe u kunt omgaan met cognitieve klachten, bijvoorbeeld door het leren van compensatiestrategieën toe te passen. Compenseren betekent dat u taken op een andere manier gaat uitvoeren dan u voorheen gewend was, waarbij u rekening houdt met uw beperkingen. De ergotherapeute zal met u praktische tips bespreken.

Meer informatie

Op de afdeling Neurologie kunt u meer informatie krijgen over een beroerte en aanverwante onderwerpen. Ook de volgende websites kunt u meer informatie vinden:

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw behandelend ergotherapeut via Revalidatie. De ergotherapeut kan u ook adressen geven van ergotherapeuten die bij u thuis komen.

Gerelateerde informatie

Aandoeningen

Behandelingen & onderzoeken

Specialismen

Code NEU 25-AD

Terug naar boven