Contact & afspraak

Medische vragen

Vragen over uw afspraak

Heeft u een afspraak bij het St. Antonius Ziekenhuis, maar bent u verhinderd? U kunt uw afspraak dan telefonisch afzeggen of wijzigen (minimaal 24 uur van tevoren) bij de poli.

U dient het volgende mee te nemen naar uw afspraak:

  • een geldig legitimatiebewijs (ID, paspoort of rijbewijs);
  • uw verzekeringspas;
  • een actueel medicijnoverzicht. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek of geef uw apotheek toestemming om deze informatie met ons te delen;
  • de verwijsbrief van uw huisarts (alleen nodig als uw huisarts geen digitale verwijzing heeft gestuurd).

Vragen over uw behandeling

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, is er altijd één medisch specialist verantwoordelijk voor uw behandeling; de hoofdbehandelaar. Dit is ook het geval als u bij meerdere medisch specialisten in behandeling bent. Uw hoofdbehandelaar heeft, als behandelend specialist, de regie en eindverantwoordelijkheid voor uw medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. 

Als u niet weet wie uw hoofdbehandelaar is, kunt u dit op de polikliniek vragen aan uw specialist. Bij een opname kunt u het vragen aan uw zaalarts. De zaalarts regelt de lopende zaken voor u en komt dagelijks aan uw bed.  Op de verpleegafdelingen is de zaalarts vaak een arts-assistent. Hij of zij staat onder supervisie van een medisch specialist. Op de verpleegafdeling vindt u de naam van uw zaalarts op het whiteboard naast uw bed.  

Bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar wordt er tijdelijk een waarnemer aangewezen die namens uw hoofdbehandelaar uw behandeling in de gaten houdt. Hiervoor is een dienstrooster opgesteld waarin staat welke medisch specialisten in de avond en in de weekenden namens het specialisme verantwoordelijk is en indien nodig beschikbaar. Is uw hoofdbehandelaar langer afwezig dan 72 uur (3 dagen)? Dan draagt hij of zij het hoofdbehandelaarschap in zijn geheel over aan de dienstdoende collega. 

Klik hier om naar Youtube te gaan om onze video over de hoofdbehandelaar te bekijken.

Heeft u vragen over recepten, medicijnen of leefregels na opname of operatie, neem dan contact op met uw specialist  via de betreffende polikliniek. U kunt uw vragen ook stellen tijdens uw eerstkomende afspraak.

U heeft als patiënt de mogelijkheid een second opinion aan te vragen. U dient hiervoor een verwijsbrief te hebben. Deze verwijsbrief kunt u bij uw eerste verwijzer krijgen, bijvoorbeeld bij uw huisarts. Het is wel aan te bevelen om deze vraag te bespreken met uw behandelend arts. In sommige gevallen kan hij u adviseren bij welke specialist u het beste terecht kunt. Ook uw huisarts kan u hierin adviseren.

Vragen over uw medische gegevens

Als u naar het ziekenhuis komt voor een onderzoek of behandeling wordt over u een patiëntendossier aangelegd. Als patiënt kunt u een afschrift van uw patiëntendossier aanvragen.

>> Meer over het opvragen van uw patiëntendossier

Andere vragen

Bekijk dan onze pagina over Mijn Antonius of neem contact op met de Helpdesk Mijn Antonius mijnantonius@antoniusziekenhuis.nl of bel 088 320 81 00 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.30 uur).

De wachttijden zijn voor iedere polikliniek, behandeling en operatie verschillend.

>> Bekijk hier de wachttijden

Staat uw vraag er niet bij?

Of heeft u vragen over uw persoonlijke medische situatie? Neemt u dan contact op met de poli waar u onder behandeling bent.

Terug naar boven