Home Ziekenhuis

Wachttijden

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met:  

Tekort aan personeel voor bepaalde functies

Daarnaast gelden bovendien voor sommige poli-afspraken, onderzoeken of operaties momenteel extra lange wachttijden vanwege een tekort aan personeel voor bepaalde functies (zoals verpleegkundigen en OK-assistenten). Dit is een landelijk probleem, waar we in het St. Antonius helaas ook mee te maken hebben. We werken er hard aan om het tekort aan personeel op te lossen, maar het kost tijd om geschikte mensen te werven én/of op te leiden.

Door het personeelstekort plannen we momenteel minder afspraken/operaties op een dag in. Het gevolg hiervan is helaas wel dat het aantal dagen dat u moet wachten op uw afspraak, onderzoek of operatie tijdelijk kan oplopen.

We begrijpen dat lang(er) wachten nooit fijn is. Zéker niet als u klachten en/of pijn heeft. Onze oprechte excuses voor dit ongemak. We doen in de tussentijd ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u weten hoelang de wachttijd voor bepaalde zorg in ons ziekenhuis is?

Klik hieronder op het specialisme waarvan u de wachttijd (ook wel toegangstijd genoemd) wilt weten. We werken deze maandelijks bij.

Wachtlijstbemiddeling

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de zogenoemde ‘Treeknorm’), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek (onderzoek) 4 weken. Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.