Home Ziekenhuis

Wachttijden

Wachttijden zijn momenteel helaas niet actueel

Nu het aantal coronapatiënten afneemt, kunnen we onze zorg langzaamaan weer oppakken. Helaas kunnen we nog niet iedereen meteen helpen. Waar mogelijk verloopt de afspraak via een teleconsult of video-afspraak (beeldbellen). Alleen als het noodzakelijk is, vragen we patiënten naar het ziekenhuis te komen.  Ons belangrijkste uitgangspunt is het bieden van veilige zorg (voldoende afstand, geen volle wachtkamers etc.).

We behandelen momenteel alle patiënten die normaal gesproken binnen een maand gezien moeten worden. We volgen daarbij de landelijke richtlijnen van medische urgentie. De gang van zaken in het ziekenhuis is dus anders dan u gewend bent. Dit betekent onder andere dat ook onderstaande wachttijden niet actueel zijn. Gezien de situatie is het lastig om hiervan een juiste inschatting te maken. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Zodra het mogelijk is, actualiseren wij de wachttijden weer.

Voor spoed kunt u in elk geval altijd bij ons terecht. Mocht u vragen hebben of u maakt zich zorgen, neem dan contact op met de betreffende poli.

Hieronder vindt u meer informatie over operaties, behandelingen, afspraken en dergelijk. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden, kunt u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Naar alle informatie over het coronavirus.

Wilt u weten hoelang de wachttijd voor bepaalde zorg in ons ziekenhuis is?

Klik hieronder op het specialisme waarvan u de wachttijd (ook wel toegangstijd genoemd) wilt weten. We werken -normaal gesproken- deze maandelijks bij. Lees de informatie hierboven.

Wachtlijstbemiddeling

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de zogenoemde ‘Treeknorm’), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek (onderzoek) 4 weken. Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.