Behandelingen & onderzoeken

Coronavirus en de zorg voor patiënten met kanker

Als patiënt met kanker heeft u wellicht vragen over uw behandeling en wat het coronavirus voor u betekent. Wij doen er alles aan u goed en veilig door deze periode heen te helpen. We willen de risico’s van het coronavirus beperken én blijven daarnaast de kanker zo optimaal mogelijk behandelen.

Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

We krijgen veel vragen van patiënten die willen weten of hun chemobehandeling doorgaat. Deze behandelingen gaan vooralsnog door.

Persoonlijke aanpak

Uw eigen medisch specialist of verpleegkundig specialist bespreekt met u wat het beste is voor u. Al onze specialisten blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is, passen we meteen onze werkwijze aan. U kunt, zoals u gewend bent, altijd telefonisch contact opnemen met uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist als u vragen of behoefte heeft aan contact.

Soms een aanpassing van het behandelplan

We willen de kans op een verminderde afweer bij patiënten beperken. We wegen daarom de risico’s van de behandeling op verminderde afweer af tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat we soms een andere behandeling geven, kuren overslaan of een behandeling uitstellen. We doen dit alleen in overleg met u en als we de kanker op die manier nog steeds goed behandelen.

Minder ziekenhuisbezoeken

We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het coronavirus zo klein mogelijk maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen en controles worden soms uitgesteld. We maken zo min mogelijk CT-scans en proberen ziekenhuisopname te beperken. Dit doen we alleen als het voor uw kankerbehandeling veilig kan. 

  • Daarnaast vragen wij u om met max. 1 begeleider naar de polikliniek te komen (dus totaal 2 personen).
  • Komt u naar de dagbehandeling, dan mag uw begeleider u afzetten voor het ziekenhuis, bij de Kiss & Ride. U komt alleen naar de dagbehandeling. Bent u slecht ter been, dan mag uw begeleider u tot aan de balie van de afdeling brengen. Uw de begeleider is niet aanwezig tijdens de infuusbehandeling.

Nieuwe patiënten

Heeft uw huisarts u doorverwezen, omdat er wellicht een verdenking is op kanker, dan kunt u altijd bij ons terecht voor een diagnose. 

Samenwerking Oncologienetwerk Midden-Nederland

Het St. Antonius Ziekenhuis werkt samen met andere ziekenhuizen in de regio in het Oncologienetwerk Midden-Nederland*. Samen bieden we de beste zorg voor patiënten met kanker in Midden-Nederland. Als dat vanwege het coronavirus tijdelijk niet in uw eigen ziekenhuis kan, neemt een ander ziekenhuis in de regio het over. Zo bent u overal in onze regio in goede handen en verzekerd van veilige zorg.

*Het Oncologienetwerk Midden-Nederland is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland en het UMC Utrecht. Ook werken we samen met het Tergooi Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Beatrixziekenhuis.

Benauwd, verkouden, hoesten of koorts?

Heeft u klachten zoals benauwdheid, verkoudheid, hoesten of koorts? Meld dit dan aan uw verpleegkundig specialist of uw behandelend arts. Doe dit voordat u naar het ziekenhuis komt voor een afspraak of behandeling.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen over uw behandeling? Neem dan gerust contact op met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of de dagbehandeling. 

Wij wensen u veel sterkte en zijn er voor u.

Gerelateerde informatie

Code INT KAN 76-AD

Terug naar boven