Behandelingen & onderzoeken

Informatie over het coronavirus voor patiënten met kanker

Het is de verwachting dat het coronavirus (SARS-CoV-2) zich de komende tijd verder uitbreidt over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan deze zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen.

We willen de risico’s van SARS-CoV-2 zoveel mogelijk beperken voor onze patiënten. Maar we willen ook de kanker zo optimaal mogelijk blijven behandelen. Dit betekent voor u het volgende:

Op deze pagina snel naar

Soms een aanpassing van het behandelplan

We willen bij onze patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van SARS-CoV-2. We wegen dan ook de risico’s van de behandeling (verminderde afweer) af, tegen de winst die de behandeling oplevert.

Dit betekent dat we soms andere kuren zullen geven, kuren zullen overslaan of een behandeling zullen uitstellen. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen.

Minder ziekenhuisbezoeken

We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met SARS-CoV-2 zo klein mogelijk maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, we zullen zo weinig mogelijk CT-scans maken en proberen ziekenhuis opname te beperken. Dit doen we alleen als het voor uw kankerbehandeling veilig kan.

  • Daarnaast vragen wij u om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek te komen (dus totaal 2 personen).
  • Komt u naar de dagbehandeling, dan mag uw begeleider u afzetten voor het ziekenhuis, bij de 'kiss&ride'. U komt alleen naar de dagbehandeling. Bent u slecht ter been, dan mag uw begeleider u brengen tot aan de balie van de afdeling. Uw de begeleider is niet aanwezig tijdens het infuus.

Persoonlijke aanpak

Per patiënt kijken wij wat voor hem of haar het beste is. Onze beroepsvereniging (de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie) heeft een richtlijn geschreven over welke behandelingen in principe wel en niet doorgaan.  Uw eigen medisch specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u het beste is.

Al onze medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen wij meteen onze werkwijze aan. We staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen onze ervaringen dagelijks.

Benauwd, verkouden, hoesten of koorts?

Heeft u klachten zoals benauwdheid, verkoudheid, hoesten of koorts? Meld dit dan aan uw verpleegkundig specialist of uw behandelend arts. Doe dit voordat u naar het ziekenhuis komt voor een afspraak of behandeling.

Vragen of contact

Deze informatie is afgestemd met de:

  • Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).
  • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).
Heeft u nog vragen over uw behandeling? Neem dan gerust contact op met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of de dagbehandeling.

Wij wensen u veel sterkte en zijn er voor u.

Gerelateerde informatie

Code
INT KAN 76-AD