Home

Dagopname pijnbehandeling

Als u wordt opgenomen voor pijnbestrijding komt u terecht op onze Dagopname pijnbehandeling. Hieronder leest u meer over deze afdeling. 

Voorbereiding

Eten en drinken (nuchter zijn)

U hoeft niet nuchter naar onze Dagopname pijnbehandeling te komen, tenzij dat met u is afgesproken. De verpleegkundige wijst u een bed toe en geeft u ook een operatiejasje dat u voor de behandeling kunt aantrekken. U mag uw ondergoed aanhouden en ook uw gebitsprothese inhouden.

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken. Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Neem boek of tablet mee

Houd u er rekening mee dat u na de meeste behandelingen nog enige tijd bedrust moet houden in het ziekenhuis. Neemt u daarom eventueel wat te lezen of een tablet mee.

Regel vervoer naar huis

Als u een pijnbehandeling heeft ondergaan, is het niet verstandig om op eigen kracht naar huis te gaan. De behandeling die u heeft ondergaan kan namelijk de rijvaardigheid en het reactievermogen beïnvloeden. Dit betekent dat u:

  • niet zelf mag autorijden;
  • niet mag fietsen of brommerrijden;
  • en ook niet alleen met het openbaar vervoer naar huis mag gaan.

Behandeling

OK of pijnbehandelkamer

Uw pijnbehandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer of de OK. Wij brengen u, vanaf de Dagopname, naar een van deze afdelingen toe. 

Recovery of Dagopname

Afhankelijk van de vorm van pijnbestrijding, verblijft u na de behandeling nog enige tijd op de Recovery. Uw bloeddruk, ademhaling en hartslag worden daar (indien nodig)gecontroleerd.

Is het niet nodig dat u op de Recovery verblijft, dan brengen wij u terug naar de Dagopname pijnbestrijding, waar u nog enige tijd in bed zult moeten blijven.

Naar huis

Als de voorgeschreven bedrust voorbij is, controleert de verpleegkundige de huid waar u de injectie heeft gehad en plakt er zo nodig een pleister op. Hierna mag u onder begeleiding opstaan. Als alles goed gaat mag u naar huis. Soms, indien nodig, moet u nog een nachtje blijven.

Controle-afspraak

Als u naar huis mag, krijgt een afspraak voor een controlebezoek op de poli of een belafspraak mee.

Leefregels thuis

U mag na de dagopname geleidelijk uw normale activiteiten weer oppakken als u voelt dit weer aan te kunnen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Bijwerkingen

Na de behandeling kunt u bijwerkingen krijgen. Zo kunt u last hebben van gevoelsstoornissen en duizeligheid. Dit kan een aantal uren aanhouden. Een rood gelaat, rode huid en koorts kunnen na de behandeling ook voorkomen. Deze verschijnselen verdwijnen spontaan.

Resultaat

Na de behandeling kan het nog enkele weken duren voordat de pijn echt verdwenen is. Wees dus niet teleurgesteld als de pijn niet direct weg of verminderd is.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Gerelateerde informatie

Code PP 1904-AD

Terug naar boven