Aandoeningen

Darmkanker

Darmkanker, veel mensen krijgen er op een dag mee te maken. Wellicht heeft iemand in uw familie of vriendenkring deze aandoening of wordt u hier zelf voor behandeld. Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend.

Het is dan belangrijk goed op de hoogte te zijn wat de ziekte inhoudt, welke behandelopties er zijn en welke aanvullende zorg u kunt krijgen. Op deze pagina’s vindt u informatie over darmkanker en de zorg die we hierbij bieden.

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als kanker in de darm vroeg wordt ontdekt. Vanaf 2014 is daarom het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het St. Antonius is geselecteerd als een van de ziekenhuizen waar mensen terecht kunnen voor vervolgonderzoek (coloscopie) als zij positief getest zijn met de ontlastingstest van het RIVM.

Wat is darmkanker?

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 11.000 mensen darmkanker geconstateerd. Bij darmkanker gaat het meestal om dikkedarmkanker. Bij ongeveer een derde van de patiënten gaat het om endeldarmkanker. Dunnedarmkanker komt veel minder voor.

Als dikkedarmkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is die één van de best behandelbare vormen van kanker. Hoe vroeger de ontdekking, hoe groter de kans op volledige genezing. Het is daarom belangrijk om met de hieronder genoemde klachten naar de huisarts te gaan. Met uw huisarts kunt u bespreken of verder onderzoek nodig is.

Symptomen

Symptomen die kunnen wijzen op darmkanker zijn:

 • Een verandering in uw ontlastingspatroon; in regelmaat of soort ontlasting. 
 • Bloed en/of slijm bij de ontlasting. 
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies. 
 • Aanhoudende buikpijn, krampen en een opgeblazen gevoel.
 • Loze aandrang, of het gevoel dat de darm niet volledig wordt geleegd na de stoelgang.
 • Constante vermoeidheid.

Deze klachten kunnen wijzen op kanker in de dikke darm, maar ze kunnen ook een andere oorzaak hebben.

Bloed in uw ontlasting

Als u bloed heeft in uw ontlasting, moet u altijd een afspraak maken met uw huisarts.

Voor de andere klachten geldt dat het belangrijk is om naar de huisarts te gaan, als ze langer dan twee weken aanhouden. Uw huisarts kan inschatten of er reden is voor verder onderzoek naar darmkanker. Uw huisarts zal u ook doorverwijzen voor verder onderzoek als hij geen verklaring vindt voor klachten als bloedarmoede, vermagering en/of aanhoudende buikpijn.

Oorzaken en risicofactoren darmkanker

De exacte oorzaak van het ontstaan van darmkanker is meestal niet aan te wijzen. Wel is van een aantal darmaandoeningen bekend dat die het risico verhogen om dikkedarmkanker te krijgen. Mensen met deze aandoeningen krijgen regelmatig controleonderzoek. Het gaat om de volgende aandoeningen:

 • Darmpoliepen. Vooral oudere mensen hebben vaak één of meer poliepen. Deze gezwelletjes zijn meestal goedaardig, maar sommige ontwikkelen zich in de loop van jaren tot dikkedarmkanker. 
 • Eerder behandelde dikkedarmkanker. Mensen die al eens behandeld zijn voor een kwaadaardige tumor in de dikke darm hebben meer risico (opnieuw) een dergelijke tumor te krijgen. Het gezonde darmweefsel heeft bij hen een verhoogde neiging tot vorming van een kwaadaardig gezwel. 
 • Aandoeningen die zich kenmerken door chronische ontstekingen van de dikke darm, zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (hiervan is alleen sprake als de dikke darm bijna volledig is aangetast en als de ziekte langer dan tien jaar bestaat). 
 • Bij ongeveer 5% van de mensen met dikkedarmkanker speelt een erfelijke aanleg een belangrijke rol in het ontstaan van de ziekte (HNPCC (Lynch syndroom) en FAP). 
 • Daarnaast zijn bij dikkedarmkanker voedingsgewoonten waarschijnlijk van invloed. Recent Europees onderzoek heeft aangetoond dat het dagelijks eten van meer dan 160 gram rood vlees en vleeswaren dat risico licht verhoogt. Nader onderzoek hiernaar is noodzakelijk. 
 • Onderzoeken hebben aangetoond dat dikkedarmkanker vaker voorkomt bij mensen met overgewicht en mensen die weinig lichaamsbeweging hebben (gehad).

Ook zijn er aanwijzingen dat roken het risico op dikkedarmkanker verhoogt. Ook het dagelijks nuttigen van drie of meer glazen alcohol kan dat risico verhogen.

Toon meer

Onderzoeken

Als uw huisarts vermoedt dat u darmkanker of een andere aandoening van de (dikke) darm hebt, verwijst hij u naar een maag-darm-leverarts. Uw huisarts verwijst u ook door als hij geen verklaring kan vinden voor klachten als bloedarmoede, vermagering en/of aanhoudende buikpijn. Aan de hand van de verwijsgegevens van de huisarts bekijken we hoe urgent de verwijzing is. Als de verwijzing urgent is, zal het vervolgonderzoek binnen een week plaatsvinden. Niet-urgente patiënten worden binnen drie tot zes weken onderzocht.

Behandelingen

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, hebt u een gesprek met de mdl-arts en/of chirurg op de polikliniek (locatie Nieuwegein of Utrecht). De arts bespreekt met u de uitslag van de diverse onderzoeken en de mogelijke behandelingen. Als er bij u darmkanker is vastgesteld, zal de specialist u waarschijnlijk voorstellen om te opereren. Bij endeldarmkanker vindt dan normaal gesproken eerst een voorbehandeling met bestraling plaats.

Expertise en ervaring

Volgens de meest recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland behandelen we de meeste darmkankerpatiënten in de regio Midden-Nederland. Daarnaast behoren we tot de top 5 van Nederland voor wat betreft aantallen damoperaties. We overschrijden ruim de landelijke norm voor darmoperaties die gesteld is om de kwaliteit van darmkankeroperaties te kunnen borgen. Wij doen er gemiddeld 150, terwijl de norm 50 operaties per jaar is. Dat betekent dat onze artsen zeer ervaren en bedreven zijn.

Over de darmen

Dunne darm

De dunne darm is het eerste deel van ons darmsysteem. Voedsel komt via de slokdarm en de maag in de dunne darm terecht. Daar vindt de meeste spijsvertering plaats. Wat er daarna aan voedsel overblijft, komt terecht in de dikke darm. Dit is het laatste deel van het spijsverteringskanaal.

Dikke darm

De dikke darm bestaat globaal uit drie delen: de blindedarm (coecum, inclusief wormvormig aanhangsel, de appendix), het colon en de endeldarm. De endeldarm (rectum) is het laatste deel van de dikke darm, vlak voor de anus.

Anatomie dikke darm
Toon meer

Begeleiding en advies

Al u de diagnose darmkanker krijgt, kan dat veel emotie en ongerustheid oproepen. In ons darmkankerteam zitten onder anderen gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om mensen met kanker te begeleiden en zijn uw vaste aanspreekpunt. U kunt bij hen terecht voor advies en met al uw vragen en zorgen. De gespecialiseerde darmkankerverpleegkundigen zijn er voor u.

Verpleegkundigen darmkanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychosociale begeleiding

Als u de diagnose darmkanker krijgt, kan dit uw leven ingrijpend kan verstoren. Door de ziekte en behandeling(en) kunt u te maken krijgen met situaties waarmee u geen raad weet, ook wanneer de behandeling al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Wij kunnen u (verschillende) ondersteunende zorg bieden bijvoorbeeld door een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorgers, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, diëtist, seksuoloog, revalidatiearts of een palliatief team.

Het is belangrijk om uw problemen en vragen met uw specialist en/of verpleegkundige te bespreken, zodat zij met u kunnen kijken welke hulpverlener u het beste kan helpen.

Lees hier meer over psychosociale begeleiding bij kanker

Toon meer

Revalidatie

De ziekte darmkanker heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten.

Uw conditie gaat achteruit. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Herkent u deze klachten en/of wilt u klachten voorkomen of beperken? Dan kan revalidatie zinvol zijn.

Lees hier meer over onze revalidatieprogramma’s.

Toon meer

Meer informatie

Folders

Op deze website

Websites

Ga voor aanvullende informatie naar:

Palliatieve zorg/hospices

Als u ongeneeslijk ziek bent, richt de zorg zich op het voorkomen of verlichten van pijn en ongemakken. Dit heet palliatieve zorg en die kan bestaan uit pijnbestrijding, maar ook uit ondersteuning bij het afronden van het bestaan. U vindt hier informatie over palliatieve zorg en hospices in de regio Utrecht.

Code
MDL 73-A