Aandoeningen

Darmkanker

Kanker kan op meerdere plekken in de darm ontstaan. Darmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum).

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Darmkanker is bij mannen, na prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als kanker in de darm vroeg wordt ontdekt.

Vanaf 2014 is daarom het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het St. Antonius is geselecteerd als een van de ziekenhuizen waar mensen terecht kunnen voor vervolgonderzoek (coloscopie) als zij positief getest zijn met de ontlastingstest van het RIVM.

Oorzaken en risicofactoren darmkanker

De exacte oorzaak van het ontstaan van darmkanker is meestal niet aan te wijzen. Wel is van een aantal darmaandoeningen bekend dat die het risico verhogen om dikkedarmkanker te krijgen. Mensen met deze aandoeningen krijgen regelmatig controleonderzoek. Het gaat om de volgende aandoeningen:

  • Darmpoliepen. Vooral oudere mensen hebben vaak één of meer poliepen. Deze gezwelletjes zijn meestal goedaardig, maar sommige ontwikkelen zich in de loop van jaren tot dikkedarmkanker. 
  • Eerder behandelde dikkedarmkanker. Mensen die al eens behandeld zijn voor een kwaadaardige tumor in de dikke darm hebben meer risico (opnieuw) een dergelijke tumor te krijgen. Het gezonde darmweefsel heeft bij hen een verhoogde neiging tot vorming van een kwaadaardig gezwel. 
  • Aandoeningen die zich kenmerken door chronische ontstekingen van de dikke darm, zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (hiervan is alleen sprake als de dikke darm bijna volledig is aangetast en als de ziekte langer dan tien jaar bestaat). 
  • Bij ongeveer 5% van de mensen met dikkedarmkanker speelt een erfelijke aanleg een belangrijke rol in het ontstaan van de ziekte (HNPCC (Lynch syndroom) en FAP). 
  • Daarnaast zijn bij dikkedarmkanker voedingsgewoonten waarschijnlijk van invloed. Recent Europees onderzoek heeft aangetoond dat het dagelijks eten van meer dan 160 gram rood vlees en vleeswaren dat risico licht verhoogt. Nader onderzoek hiernaar is noodzakelijk. 
  • Onderzoeken hebben aangetoond dat dikkedarmkanker vaker voorkomt bij mensen met overgewicht en mensen die weinig lichaamsbeweging hebben (gehad).

Ook zijn er aanwijzingen dat roken het risico op dikkedarmkanker verhoogt. Ook het dagelijks nuttigen van drie of meer glazen alcohol kan dat risico verhogen.

Toon meer

Symptomen

Onderstaande klachten kunnen wijzen op kanker in de dikke darm, maar ze kunnen ook een andere oorzaak hebben. Als u bloed heeft in uw ontlasting, moet u altijd een afspraak maken met uw huisarts. Voor de andere klachten geldt dat het belangrijk is om naar de huisarts te gaan, als ze langer dan twee weken aanhouden.

Soorten

Bij darmkanker gaat het meestal om dikkedarmkanker. Bij ongeveer een derde van de patiënten gaat het om endeldarmkanker. Dunnedarmkanker komt veel minder voor.

Onderzoeken

Als uw huisarts vermoedt dat u darmkanker heeft, verwijst hij u naar een maag-darm-leverarts. Deze zal meestal een endoscopie/coloscopie laten verrichten. Als er uit het endoscopische onderzoek afwijkingen naar voren komen, is er vervolgonderzoek nodig. Vaak wordt bloedonderzoek gedaan (waaronder CEA-bepaling) en een foto gemaakt van de borstkas. Ook kunnen een MRI of een CT-scan volgen.

Behandelingen

Bij darmkanker zijn meerdere behandelingen mogelijk, afhankelijk van de vorm of de ernst van de ziekte. Uw arts bespreekt wat de behandelopties zijn in uw situatie en houdt hierbij rekening met uw persoonlijke wensen en voorkeuren. 

Expertise en ervaring

Volgens de meest recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland behandelen we in het St. Antonius de meeste darmkankerpatiënten in de regio Midden-Nederland. Daarnaast behoren we tot de top 5 van Nederland voor wat betreft aantallen damoperaties. We overschrijden ruim de landelijke norm voor darmoperaties die gesteld is om de kwaliteit van darmkankeroperaties te kunnen borgen. Wij doen er gemiddeld 150, terwijl de norm 50 operaties per jaar is. Dat betekent dat onze artsen zeer ervaren en bedreven zijn.

Regionaal Kankercentrum Utrecht (RAKU)

Meander Medisch Centrum in Amersfoort, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) werken samen voor de behandeling van maag-, lever-, alvleesklier-, slokdarm- en galblaaskanker. Voor de behandeling van deze zeldzame kankersoorten hebben de drie ziekenhuizen het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) opgericht. RAKU brengt de kennis en kunde uit de regio Utrecht op het gebied van deze kankersoorten samen in één team. Door deze samenwerking bundelen de ziekenhuizen hun kennis en ervaring zodat u als patiënt meer en betere behandelmogelijkheden en een betere genezingskans heeft. Ook kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding wordt met elkaar gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan.

Begeleiding en advies

Al u de diagnose darmkanker krijgt, kan dat veel emotie en ongerustheid oproepen. In ons darmkankerteam zitten onder anderen gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om mensen met kanker te begeleiden en zijn uw vaste aanspreekpunt. U kunt bij hen terecht voor advies en met al uw vragen en zorgen. De gespecialiseerde darmkankerverpleegkundigen zijn er voor u.

Verpleegkundigen darmkanker

 

Psychosociale begeleiding

Als u de diagnose darmkanker krijgt, kan dit uw leven ingrijpend kan verstoren. Door de ziekte en behandeling(en) kunt u te maken krijgen met situaties waarmee u geen raad weet, ook wanneer de behandeling al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Wij kunnen u (verschillende) ondersteunende zorg bieden bijvoorbeeld door een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorgers, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, diëtist, seksuoloog, revalidatiearts of een palliatief team.

Het is belangrijk om uw problemen en vragen met uw specialist en/of verpleegkundige te bespreken, zodat zij met u kunnen kijken welke hulpverlener u het beste kan helpen.

Lees hier meer over psychosociale begeleiding bij kanker

Toon meer

Revalidatie bij darmkanker

De ziekte darmkanker heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten.

Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hiervoor drie revalidatieprogramma’s:

  • Fysieke training tijdens uw behandeling
  • Revalidatie na uw behandeling
  • Revalidatie als u niet meer kunt genezen

Wilt u aan één van de revalidatieprogramma’s deelnemen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Om deel te kunnen nemen hebt u namelijk een verwijzing van uw behandelend arts nodig. Na verwijzing kunt u een afspraak maken bij de poli revalidatie.

Lees hier meer over onze revalidatieprogramma’s.

Toon meer

Meer informatie

Websites

Aanvullende informatie vindt u op de volgende websites:

Palliatieve zorg/hospices

Als u ongeneeslijk ziek bent, richt de zorg zich op het voorkomen of verlichten van pijn en ongemakken. Dit heet palliatieve zorg en die kan bestaan uit pijnbestrijding, maar ook uit ondersteuning bij het afronden van het bestaan. U vindt hier informatie over palliatieve zorg en hospices in de regio Utrecht.

Gerelateerde informatie

Uitgelicht

Code
MDL 62-A