Specialismen & behandelcentra

Geestelijke Verzorging

Een opname in het ziekenhuis is vaak ingrijpend. De geestelijk verzorger is specialist in het begeleiden van mensen bij levens- en zingevingsvragen. Dit geldt voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk.

De geestelijk verzorgers hebben aandacht en tijd voor wat de patiënt bezig houdt. Zij zijn beschikbaar bij:

 • Vragen rond zingeving en geloof;
 • Helpen zoeken naar of behouden van eigen kracht en zelfstandigheid en regie;
 • Omgaan met verlies en rouw;
 • Helpen omgaan met verwarrende gevoelens van onrust en onzekerheid, angst, schuld en/of het verdriet om te moeten loslaten van wat waardevol is;
 • Nemen van belangrijke en vaak ook ingrijpende beslissingen;
 • Aanbieden van gebeden en sacramenten of rituelen;
 • Voorgaan in vieringen.

Onze missie hebben we als volgt geformuleerd:

In kwaliteit van leven en sterven zorgen wij voor de ZIEL.

ZIEL staat voor:

 • Z  = Zingeving
 • I   = Identiteit
 • E  = Ethiek
 • L  = Levensbeschouwing

Meer weten?

Terug naar boven