Behandelingen & onderzoeken Hartcentrum

HOCM-ablatie

HOCM staat voor hypertrofische obstructieve cardiomyopathie: een verdikking in het tussenschot van het hart. De behandeling (ablatie) heft de verdikking op. De behandeling, septemablatie wordt ook door zorgverleners percutane transluminale septum myocard ablatie (PTSMA) genoemd.

Door de behandeling wordt de verdikking van het tussenschot tussen de hartkamers opgeheven. Hierdoor kan het bloed uit het hart beter naar de grote lichaamsslagader (aorta) stromen waardoor de klachten afnemen.

Het effect van de behandeling is al snel merkbaar. Vooral in de eerste paar dagen na de behandeling. Maar ook daarna kan nog verdere verbetering optreden, soms nog maanden tot zelfs een jaar na de behandeling.

Meer over effect behandeling

Het effect van de behandeling is al snel merkbaar. Vooral in de eerste paar dagen na de behandeling. Maar ook daarna kan nog verdere verbetering optreden, soms nog maanden tot zelfs een jaar na de behandeling.

Voorbereiding

MRI

Op indicatie, een aantal weken voor de behandeling, komt u naar het ziekenhuis voor een MRI (Magnetic Resonance Imaging). Dit is een onderzoek waarbij met magnetische technieken het hart in beeld wordt gebracht. Zo is precies te zien welk deel van het verdikte tussenschot moet worden behandeld. U schuift tijdens het onderzoek als het ware door een tunnel. Het onderzoek is niet pijnlijk. Indien dit onderzoek bij u nodig is, hoort u dit ruim van tevoren.

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Gezonde leefstijl

Als u rookt, ongezond eet en veel alcohol drinkt, is het belangrijk dat u hier voor de operatie mee stopt. Zo zorgt u ervoor dat uw lichamelijke conditie tijdens de operatie zo goed mogelijk is.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Eten en drinken (nuchter zijn)

U moet voor de ingreep nuchter zijn. Dat wil zeggen: u mag een aantal uren voor de ablatie niet meer eten of drinken.

 • Wordt u tussen 07.00 en 13.00 uur opgenomen, dan mag u vanaf 00.00 uur geen vast voedsel meer eten. Tot 2 uren voor uw opname in het ziekenhuis zijn heldere dranken toegestaan, zoals thee, zwarte koffie [zonder melk), water, appelsap of ranja. Niet toegestaan zijn melkproducten, sinaasappelsap, overige vruchtensappen en alcohol.
 • Wordt u na 13.00 uur opgenomen, dan mag u vóór 07.00 uur 's morgens nog een licht ontbijt eten [beschuit met jam en een kop thee). Geen zwaar/vet ontbijt. Tot 2 uren voor uw opname in het ziekenhuis zijn heldere dranken toegestaan, zoals thee, zwarte koffie [zonder melk), water, appelsap of ranja. Melkproducten, sinaasappelsap, overige vruchtensappen en alcohol zijn niet toegestaan.

Als u zich niet aan bovenstaande regels houdt, kan uw ingreep niet doorgaan.

Dag van opname

Infuus

Op de opnamedag krijgt u ook een infuus in uw arm. Door het infuus krijgt u tijdens de behandeling eventueel medicijnen en vocht krijgt toegediend. Ook wordt er nog een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

Scheren

De behandeling verloopt via een katheter: een slangetje dat ingebracht wordt in de slagaders in uw liezen of uw pols. Er worden katheters in beide liezen ingebracht. Een verpleegkundige scheert vooraf uw liezen om te voorkomen dat u huidinfecties krijgt.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De behandeling stap voor stap

Hartkatheterisatiekamer

De behandeling vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer. Degenen die de behandeling uitvoeren, dragen
groene pakken en schorten die bescherming bieden tegen röntgenstraling, omdat zij de hele dag werken in
deze ruimte. Voor u is de hoeveelheid straling niet schadelijk.

Inbrengen van de katheters

U stapt over op de behandeltafel. U krijgt dan plakkers (elektroden) op uw borst, waarmee uw hartritme
bewaakt wordt. Uw beide liezen worden gedesinfecteerd. Vervolgens krijgt u een verdoving in uw liezen. Als
de verdoving is ingewerkt, prikt de arts de slagaders in beide liezen aan en schuift vervolgens de katheter via
de bloedbaan naar het hart. Omdat er in bloedvaten geen zenuwen zitten, voelt u hier niets van. Daarnaast
wordt er onder plaatselijke verdoving een infuus in uw hals ingebracht. Via dit infuus wordt straks de tijdelijke
pacemaker geplaatst.

Tijdelijke pacemaker

Als de katheters op verschillende plaatsen in het hart zijn aangebracht, wordt de apparatuur hierop
aangesloten. Op de katheter in uw hals wordt een tijdelijke pacemaker aangesloten. Door de behandeling kan tijdelijk een (te) langzaam hartritme optreden: de pacemaker kan dit opvangen. U houdt de tijdelijke pacemaker minstens 24 uur.

Ablatie

Via de katheter in de rechterlies schuift de arts een slangetje met ballon naar een van de bloedvaten van het hart. Om te controleren of het ballonnetje op de goede plaats zit, spuit de arts contrastvloeistof in via de katheter en maakt röntgenopnames. Ook wordt er een echo van het hart gemaakt terwijl u op tafel ligt.

Als het ballonnetje goed zit, spuit de arts via dezelfde katheter alcohol in. De alcohol veroorzaakt ter plaatse van het tussenschot een klein hartinfarct, hierdoor verschrompelt de verdikking in het tussenschot van uw hart. Daarna kan het bloed beter uit uw hart naar de grote slagader (aorta) stromen en nemen uw klachten af. De behandeling kan pijn op de borst veroorzaken. Daarom krijgt u, voordat de arts de alcohol inspuit, via de katheter een injectie met een pijnstillend middel. Als u pijn blijft houden, vertel dit dan aan de arts, zodat eventueel meer medicijnen gegeven kunnen worden.

Tijdens de behandeling wordt de werking van uw hart en het effect van de behandeling gecontroleerd via een echo. Dit is een pijnloos onderzoek met behulp van geluidsgolven. Als de vloeistof goed is ingewerkt wordt het effect van de behandeling bepaald aan de hand van drukmetingen in uw hart. Van deze metingen voelt u niets.

Einde behandeling

Als de behandeling klaar is, verwijdert de arts de katheters en worden de insteekplaatsen gesloten met een soort ‘plugje’ (een angioseal). Dit lost binnen 90 dagen op; de insteekopening is dan genezen. Indien de arts de pols heeft gebruikt wordt de insteekplaats afgedrukt met een polsbandje.

Duur van de ingreep

De totale behandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de behandeling

Op de Hartbewaking

Als u terug bent op de Hartbewaking sluiten wij u aan op een monitor waarmee uw hartritme en bloeddruk gecontroleerd worden. Ook maken we een hartfilmpje (ECG). Omdat er een kleine beschadiging in uw hartspier is gemaakt om de verdikking te laten krimpen, wordt regelmatig bloedonderzoek bij u gedaan.

Eten en drinken

U mag na de behandeling weer gewoon eten en drinken.

Bedrust

Omdat de bloedvaten in de lies net gesloten zijn, moet u plat in bed blijven liggen en mag u uw benen niet optrekken. Hoe lang dit moet, is afhankelijk van de dikte van de katheters die u had. Dit varieert van 1 tot 6 uur. Veel patiënten vinden dit platliggen niet prettig: een verpleegkundige legt uit hoe u in liggende houding kunt eten en de po of een urinaal gebruikt.

Verwijderen van tijdelijke pacemaker

Als u geen hartritmestoornissen heeft, wordt de tijdelijke pacemaker na 1 tot 2 dagen verwijderd. Omdat uw hartritme nog enkele dagen onder controle moet blijven, blijft u totaal meestal 3 dagen in het ziekenhuis. U blijft die dagen aan een 'kastje’ dat uw hartritme in de gaten houdt. Als er blijvende ritmestoornissen worden geconstateerd, waarvoor u een inwendige pacemaker noodzakelijk is, dan blijft u langer opgenomen in het ziekenhuis. Voordat u met ontslag gaat wordt de inwendige pacemaker geplaatst. Als u dit nodig heeft wordt u geïnformeerd door uw behandeld arts.

Echo

U krijgt ook nog een keer een echo om de werking van uw hartspier te controleren. Het definitieve effect van de behandeling wordt pas op de poli bekeken.

Pijn op de borst?

Tijdens uw verblijf op de Hartbewaking kunt u altijd hulp vragen aan de verpleegkundigen. Als u pijn op de borst heeft, moet u dit altijd melden.

Nazorg

Naar huis

Als u naar huis mag, hoort u van de cardioloog hoe het vervolgtraject eruit ziet. U krijgt een afspraak mee voor een echo en een bezoek aan de poli.

Complicaties

Bij alle medische behandelingen kunnen complicaties optreden, zo ook bij deze behandeling. De risico’s zijn per patiënt verschillend. Bij ongeveer 5% van de patiënten is na de behandeling een definitieve pacemaker nodig. Heel soms treedt er een bloeding in de lies op.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Cardiologie,  T 088 320 11 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Cardiologie , T 088 320 11 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We maken hierbij gebruik van de nieuwste behandelmethoden en –technieken. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.
Jaarlijks voeren onze cardiologen meer dan 1000 ablaties uit. Dit maakt ons een van de grootste ablatiecentra van Nederland.
Wij maken gebruik van de meest geavanceerde apparatuur en behandelmethoden die beschikbaar zijn. Deze combinatie van expertise en moderne technologie stelt ons in staat om de beste zorg te bieden en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren.

Lees hier meer over onze ervaring en expertise.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CAR 12-B

Terug naar boven