Aandoeningen Hematologie

Hodgkin- en non-Hodgkinlymfoom (lymfklierkanker)

Er zijn verschillende soorten kanker van het lymfestelsel (lymfklierkanker), zoals het Hodgkin-lymfoom en het non-Hodgkin-lymfoom. Het eerste verschijnsel van lymfklierkanker is vaak een goed voelbare zwelling van een of meer lymfeklieren in de hals, in een van de oksels, of -minder vaak- in een van de liezen. 

Zowel bij non-Hodgkin- als bij Hodgkin-lymfomen worden de lymfeklieren groter door ongeremde deling van de zogenaamde lymfocyten (lymfkliercellen).

Op grond van de kenmerkende Hodgkin-cel wordt onderscheid gemaakt in Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom. Van het non-Hodgkinlymfoom zijn er veel (>30) soorten. Onderling vertonen deze typen vaak duidelijke verschillen, wat ook tot uiting komt in het ziekteverloop en de behandeling.

Symptomen

Het eerste verschijnsel van het Hodgkin of non-Hodgkin lymfoom is vaak een goed voelbare zwelling van een of meer lymfeklieren in de hals, in een van de oksels, of - minder vaak - in een van de liezen, die niet vanzelf weggaat. Over het algemeen zijn deze zwellingen niet pijnlijk. Soms zijn ze gevoelig als er op gedrukt wordt. Opgezwollen klieren kunnen ook andere oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ontsteking.

Wanneer een zwelling langer dan twee weken bestaat, is het verstandig een afspraak met uw huisarts te maken.

De symptomen, die het meest voorkomen - naast gezwollen lymfeklieren - zijn:

Onverklaarbaar gewichtsverlies

Gewichtsverlies bij een stabiel eet- en beweegpatroon wijst op meer energieverbruik. Dit kan een symptoom zijn van kanker die groeit. Vaak is er dan ook een gevoel van zwakte en niet-welbevinden.

Gebrek aan eetlust

Door pijn, ziekte of zorgen kan uw eetlust minder zijn. U heeft geen zin in eten of het eten zelf smaakt minder goed waardoor u minder eet.

Ondervoeding ontstaat als u langere tijd te weinig en ongezond eet.

Koorts wil zeggen dat de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt.

Nachtelijk zweten

Nachtelijk zweten is een vroeg symptoom van sommige vormen van kanker. De meest voorkomende vorm van kanker met klachten van nachtelijk zweten is lymfoom. Vaak hebben mensen met ongediagnosticeerde kanker ook andere symptomen, zoals onverklaarbaar gewichtsverlies en koorts.

Nachtelijk zweten kan ook veel andere oorzaken hebben.

Jeuk kan allerlei oorzaken hebben, zoals een allergie, een insectenbeet of een ziekte.

Onderzoeken

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om de diagnose Hodgkin/non-Hodgkin te stellen. Naast bloedonderzoek worden de volgende onderzoeken gedaan: lymfklierbiopt (onder plaatselijke verdoving of onder narcose, afhankelijk van de plek), PET-scan of echo (om het stadium van de ziekte te bepalen) en een hartfunctieonderzoek en hartfilmpje (ECG) (vanwege de mogelijke invloed van chemotherapie op het hart).

Behandelingen

Het Hodgkin-lymfoom wordt behandeld met chemotherapie. Na de chemotherapie volgt vaak bestraling op de plaatsen waar de ziekte aanwezig is. Over de behandeling van en vooruitzichten bij het non-Hodgkinlymfoom, kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan. Wel zal de behandeling vaak bestaan uit een combinatie van chemotherapie en immunotherapie.

Als het lymfoom na de chemotherapie terugkomt, wordt vaak behandeld met hoge dosis chemotherapie gevolgd door een stamceltransplantatie.

Omdat ieder ziektebeeld uniek is, zal de hematoloog met u bespreken welke behandeling het meest geschikt zal zijn.

Expertise en ervaring

U kunt voor alle hematologische ziektebeelden bij ons terecht. Ook voor de meer gespecialiseerde zorg, zoals de behandeling van acute leukemie en het uitvoeren van stamceltransplantaties. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden.

De behandeling en verpleging bij een stamceltransplantatie vereisen specialistische kennis. Deze behandeling vindt alleen plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen die voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de Joint Accreditation Committee ISCT EBMT (JACIE). Het St. Antonius Ziekenhuis is sinds juni 2010 JACIE-geaccrediteerd.

Meer informatie

Websites

Op de website van Hematon, organisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker, vindt u meer informatie over Lymfomen (lymfklierkanker, hodgkin en nonhodgkin).

Web App 'Hematologie St. Antonius'

Zoekt u meer informatie over een ziektebeeld, onderzoek, behandeling, het hematologie team of ondersteunende informatie rondom uw ziekte en behandeling dan kunt u onze Web App Hematologie raadplegen. Deze website kunt u vinden door het scannen van onderstaande QR-code:

QR code om toegang te krijgen tot de web app 'hematologie st. Antonius'

of het intoetsen van het internetadres in de adresbalk: https://saz.bf-bedside.com/

Om onze internetpagina een volgende keer snel terug te vinden raden wij u aan om deze pagina aan uw favorieten toe te voegen. Om de pagina toe te voegen aan uw favorieten, klikt u op de ‘ster’ rechtsboven in de adresbalk. Klik dan op ‘aan favorieten toevoegen’ en vervolgens op ‘toevoegen’ in het geval u Internet Explorer gebruikt of ‘Bookmark toevoegen’ in het geval van Chrome.

Gerelateerde informatie

Code HEM KAN 01-A

Terug naar boven