Home

Hospital Elder Life Program (HELP)

Patiënten die ouder zijn dan 70 jaar en opgenomen worden in het ziekenhuis kunnen in sommige gevallen last krijgen van acute verwardheid (delier). Het St. Antonius Ziekenhuis zet het Hospital Elder Life Program (het HELP-programma) in om dit te voorkomen. 

Hier vindt u meer informatie over ons HELP-programma voor oudere patiënten die een verhoogd risico hebben op acute verwardheid.

Meer over acute verwardheid (delier)

Bij acute verwardheid, ook wel delier of delirium genoemd, ontstaat heel plotseling verwardheid (meestal binnen enkele uren tot dagen).

Mensen weten plotseling niet meer waar ze zijn of welke dag het is en hebben geheugenproblemen (ze zijn vergeetachtig). Daarnaast kunnen patiënten problemen hebben met praten en hebben ze een wisselend bewustzijn. Dit wil zeggen dat ze op sommige momenten niet bewust meemaken wat er om hen heen gebeurt en op andere momenten weer wel. Ook hebben ze moeite om zich te concentreren, kunnen ze al binnen korte tijd onrustig en angstig worden en kan hun gedrag plots veranderen. Deze symptomen kunnen in de loop van de tijd elkaar afwisselen. Ook kunnen er momenten van helderheid zijn.

Hoe ontstaat een delier?

Een delier kan ontstaan door een lichamelijk probleem of het gebruik van bepaalde (genees)middelen. We verhelpen een delier door de onderliggende oorzaak te behandelen en de symptomen te bestrijden.

Hoe vaak komt een delier in het ziekenhuis voor?

Geschat wordt dat 15% van de patiënten van 65 jaar en ouder in een algemeen ziekenhuis een delier krijgt. Dat is 4x vaker dan patiënten die jonger zijn dan 40 jaar. De ernst en de duur van het delier hangen af van de toestand van de patiënt, de oorzaak en de behandeling van de onderliggende aandoening.

Hoe lang duurt een delier?

Meestal duurt een delier enkele dagen tot weken.

HELP-programma

Het St. Antonius Ziekenhuis wil voorkomen dat patiënten een delier krijgen. Hiervoor maken we gebruik van het HELP-programma (Hospital Elder Life Program).

Dit is een speciaal behandelprogramma voor oudere patiënten. Hierbij helpen vrijwilligers patiënten op verschillende manieren om acute verwardheid zoveel mogelijk te voorkomen. Deze vrijwilligers zijn hier speciaal voor getraind. Het HELP-programma is in het buitenland uitgebreid getest en succesvol gebleken: patiënten hebben minder last van acute verwardheid.

Deelname

Een aantal afdelingen van St. Antonius Ziekenhuis past het HELP-programma toe. Als u wordt opgenomen op een van deze afdelingen dan bepaalt de verpleegkundige aan de hand van een aantal criteria of u risico loopt op acute verwardheid. Is dat bij u het geval en bent u ouder dan 70 jaar, dan kunt u deelnemen aan het programma.

Wat betekent dit voor u

Als u deelneemt aan het HELP-programma, komt er tijdens uw ziekenhuisopname 2x per dag een HELP-vrijwilliger bij u langs. Hij of zij is per keer ongeveer een half uurtje bij u. De vrijwilliger kan helpen op het gebied van:

  • waarnemen, taal of denken: de vrijwilliger biedt u bijvoorbeeld woordpuzzels aan of neemt samen met u de krant door. Zo helpt hij of zij u actief te blijven.
  • oriëntatie: de vrijwilliger leest bijvoorbeeld samen met u de krant of helpt u onthouden welke dag en datum het is.
  • bewegen en verplaatsen: de vrijwilliger kan samen met u oefeningen doen. Dit gebeurt alleen in overleg met de verpleegkundige die voor u zorgt.
  • zien of horen: de vrijwilliger helpt u met het gebruik van uw gehoorapparaat of zorgt voor een vergrootglas.
  • eten en drinken: de vrijwilliger besteedt extra aandacht aan voeding. Als dat nodig is  stimuleert hij of zij u bij het eten en drinken.

Alleen een gesprek met de vrijwilliger is ook altijd mogelijk. Dit kan voor u op een prettige manier zorgen voor afleiding en ontspanning.

De vrijwilligers overleggen altijd met de verpleegkundigen welke activiteiten zij het beste samen met u kunnen doen. Daarnaast vragen ze u wat uw wensen en voorkeuren zijn. De vrijwilligers koppelen hun bevindingen na afloop terug aan de verpleegkundigen.

Meer informatie

Artikel

Gerelateerde informatie

Code ALG 54-AD

Terug naar boven