ILD Expertisecentrum

Verwijsbeleid ILD Expertisecentrum

Medisch specialisten kunnen een beroep doen op het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis voor advies bij vragen over een patiënt met een interstitiële longaandoening (ILD), inclusief sarcoïdose. Het kan zowel gaan om een diagnostisch probleem als om een therapeutisch advies.

De vragen kunnen in eerste instantie op papier worden voorgelegd: Second Opinion Op Papier (SOOP). Als in het multidisciplinaire overleg (MDO) de vragen voldoende beantwoord kunnen worden, wordt de patiënt niet opgeroepen. Als de conclusie is dat de patiënt het beste doorverwezen kan worden, wordt dat geadviseerd en wordt hij of zij desgewenst opgeroepen.

U kunt als verwijzer ook aangeven dat u wenst dat de patiënt direct wordt opgeroepen.

Verwijzingen door huisartsen

Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden. Verwijzingen door huisartsen worden in principe niet in behandeling genomen. Wanneer het gaat om een nieuwe ziektegeschiedenis kan een huisarts uit de regio doorverwijzen naar het Longcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis. De longarts kan desgewenst een verzoek voor beoordeling indienen bij het ILD Expertisecentrum.

Indien het om een nieuwe ziektegeschiedenis buiten de regio gaat of als de betreffende patiënt meer dan een jaar niet door een medisch specialist is gezien luidt het advies: de patiënt eerst naar een longarts in zijn of haar regio te verwijzen. Deze kan dan bepalen of een verwijzing zinvol en wenselijk is en de benodigde informatie voor een verwijzing aanleveren. Als de patiënt zelf een verzoek voor doorverwijzing heeft is het belangrijk om dat eerst met zijn behandelend specialist te bespreken. Deze kan dan officieel een verzoek indienen bij het St. Antonius ILD Expertisecentrum.

Aan te leveren gegevens voor Second Opinion

Om een verwijzing naar het ILD Expertisecentrum goed en efficiënt te kunnen verwerken/beoordelen, vragen wij u als verwijzer onderstaande gegevens aan te leveren
(graag aangeven indien gegevens niet bij jullie aanwezig zijn):

Indien verricht in het verleden:

 • Originele longfunctie-uitslagen (beloop, inclusief waarde ten tijde van de diagnose en latere longfuncties)
 • Alle beschikbare correspondentie longarts
 • Beschikbare fietsergometrie
 • PA-verslag van de diagnose, indien beschikbaar
 • Verslag bronchoalveolaire lavage (BAL), inclusief cel differentiatie (indien beschikbaar)
 • 6-minuten-wandeltest (alle beschikbare)
 • Lab-uitslagen
 • Verslag PET-scan (indien beschikbaar)
 • Verslag MRI-cor (indien beschikbaar)
 • Holter-verslag (indien beschikbaar)

 Correspondentie consulenten:

 • Cardioloog
 • Neuroloog
 • Dermatoloog
 • Oogarts
 • Reumatoloog
 • Internist
 • Overig, indien van toepassing

Beeldvorming:

 • X-Thorax (voor diagnose, ten tijde van de diagnose en recente onderzoeken)
 • (HR)CT (niet ouder dan 3 maanden, ten tijde van diagnose en follow-up)
 • PET-scan (alle beschikbare), graag op een aparte CD
 • MRI-cor
 • Echo-cor, gelieve te verzenden via Evocs t.a.v. Cardiologie

Contactgegevens

St. Antonius Ziekenhuis
ILD  Expertisecentrum
Postbus 2500
3430 EM  NIEUWEGEIN

Telefoon: 088 - 320 14 01
Email: ild@antoniusziekenhuis.nl

Tevens kunt u tijdens kantoortijden gebruikmaken van het spoednummer voor ILD: 088 - 320 04 03 (uitsluitend voor verwijzers of huisartsen). Eén van de ILD-verpleegkundigen zal u verder helpen of doorverbinden met een van de longartsen.

Terug naar boven