Onderzoek naar longfibrose

Behandeling van niet te classificeren longfibrose

In de literatuur is bekend dat ongeveer 10% van alle ILD-patiënten als niet-classificeerbaar wordt beschouwd. Desondanks wordt er weinig onderzoek gedaan in deze patiëntengroep. Het gevolg is dat het een uitdaging blijft om voor deze patiënten de juiste behandelstrategie te bepalen.

Help ook mee onderzoek mogelijk te maken

Dit onderzoek in het kort:

Doel 

Ons doel is om te bepalen wat het effect is van medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken (zoals prednison, maar ook tweede- en derdelijnsmiddelen) op het ziekteverloop van patiënten met niet-classificeerbare longfibrose.

Opzet onderzoekWe brengen bij 400 patiënten uit de Biobank ILD met niet-classificeerbare longfibrose het verloop van de ziekte in kaart. Allereerst noteren we waarom de ziekte niet-classificeerbaar is en daarbij noteren we welke medicatie er is gebruikt en hoe zij daarop hebben gereageerd. Deze gegevens worden gelinkt aan waarden in het bloed en van de longspoeling. Vervolgens bestuderen we welke kenmerken patiënten hebben die juist wel goed en die niet goed reageren op medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken.
ToelichtingBij niet-classificeerbare longfibrose zijn er aan de ene kant aanwijzingen dat de ziekte veroorzaakt wordt door ontsteking en er aan de andere kant aanwijzingen zijn dat de ziekte wordt veroorzaakt door schade aan de longen. Aangezien de vorm van longfibrose niet-classificeerbaar is, is het ook niet duidelijk welke medicatie bij deze patiënten het beste zullen helpen. De resultaten van dit onderzoek zullen ons helpen te bepalen wat de optimale behandeling is voor patiënten met een niet-classificeerbare vorm van longfibrose.
Onderzoeker
Ivo Wiertz, MSc
 
 

 Ivo Wiertz, MSc

Onderzoeksperiode2016-2020
Mede mogelijk gemaakt door Topzorg TZO
Terug naar boven