Onderzoek naar sarcoïdose

Verpleegkundig onderzoek sarcoïdose

Gespecialiseerde verpleegkundigen spelen een rol in veel aspecten van de zorg. Doordat deze professionals dicht bij de patiënt staan, kunnen ze goed inschatten welke behoefte er is bij patiënten en waar de mogelijkheden liggen om de zorg te verbeteren. Verpleegkundig onderzoek kan de behandeling en de kwaliteit van leven van onze patiënten direct verbeteren. 

Help mee meer onderzoek mogelijk maken

Dit onderzoek in het kort

Kan een vragenlijst de bloedafname voor toediening Infliximab vervangen?

DoelOnderzoeken of met een vragenlijst  extra ziekenhuisbezoeken voor bloedafname voorkomen kan worden.
Omschrijving onderzoek

Op dit moment laten patiënten 1 of 2 dagen voorafgaand aan de infliximab behandeling bloed afnemen. Dit doen we om te kijken of er aanwijzingen zijn voor een infectie. Wanneer er sprake is van een infectie is het niet veilig om infliximab te krijgen. Dit is omdat infliximab het afweersysteem onderdrukt. 

Uit vooronderzoek bleek dat de standaard vragen die normaal gebruikt worden voor het opsporen van een infectie niet past bij patiënten met sarcoïdose.

Voor dit onderzoek hebben wij de vragenlijst aangepast. We vragen patiënten om deze aangepaste vragenlijst in te vullen ten tijde van bloedafname.

Het doel is om uit te zoeken of deze bloedafname veilig vervangen kan worden door deze aangepaste vragenlijst. Wanneer blijkt dat deze vervangen kan worden door deze vragenlijst, hoeft u in de toekomst niet meer bloed te laten afnemen voor de infliximab. 

Onderzoeker
Lian Trapman Msc, verpleegkundig consulent

Lian Trapman Msc, verpleegkundig consulent 

Hoofdonderzoeker PHD, MD. Marcel Veltkamp

Onderzoeksperiode2020- huidig

Resultaten

Uit dit onderzoek is gebleken dat er weinig behandelingen geannuleerd worden vanwege ziekte. Vrijwel alle infecties werden ook gesignaleerd op de vragenlijst. Hiermee hebben we kunnen vaststellen dat de bloedafname vervangen kan worden met de vragenlijst.

Daarom wordt er sinds 2022 geen bloed meer afgenomen. Door middel van de vragenlijst wordt er gescreend op infecties.

Terug naar boven