Wetenschappelijk onderzoek ILD Expertisecentrum

Onderzoek naar sarcoïdose

Het St. Antonius ILD Expertisecentrum doet veel wetenschappelijk onderzoek naar sarcoïdose. Ons doel is nieuwe aangrijpingspunten vinden om sarcoïdose te voorkomen of een genezende behandeling te vinden.

Met ons onderzoek willen wij de behandeling, informatievoorziening en de kwaliteit van leven van sarcoïdosepatiënten verbeteren. Ook zetten wij ons in voor geneesmiddelenonderzoek om meer medicijnen voor sarcoïdose te ontwikkelen.

Sarcoïdose en granulomen

Sarcoïdose is een ontstekingsziekte waarbij zich overal in het lichaam 'granulomen' kunnen vormen als een 'schadelijk deeltje' in het lichaam niet kan verwijderen. Om schade te voorkomen, wordt dit deeltje ingekapseld in een laag ontstekingscellen. Dit noemen we een granuloom. Hoe en hoe ernstig de ziekte verloopt, welke klachten worden ervaren en of behandeling nodig is bij sarcoïdose, is verschillend en mede afhankelijk van waar de granulomen zich bevinden.

Noodzaak onderzoek

We kunnen sarcoidose nog niet voorkomen en er is geen genezende behandeling. Om dit te bereiken doen we onderzoek naar de oorzaak, het ziekteproces, het ziektebeloop en behandeling van sarcoïdose.

Dankzij uw bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek kunnen we nu al de diagnose, behandeling en informatievoorziening verbeteren. Er zijn risicofactoren in beroep en omgeving, maar ook het immuunsysteem en erfelijkheid speelt een rol. Voor de behandeling is het belangrijk om in een vroeg stadium goed in te kunnen schatten hoe de ziekte zal gaan verlopen. Ons wetenschappelijk onderzoek richt zich op al deze factoren en is van groot belang om meer inzicht te krijgen in de ziekteprocessen. Met meer kennis kunnen we sarcoïdose steeds beter en gerichter behandelen.

Onderzoeken en resultaten sarcoïdose-onderzoek

Terug naar boven