Behandelingen & onderzoeken

Infliximab bij IBD

Infliximab wordt onder andere gebruikt bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, meestal bij ernstige vormen, die niet goed reageren op andere medicatie of bij belangrijke fistels. Het is een sterk werkend middel, dat soms belangrijke bijwerkingen kan hebben. Daarom is het belangrijk daarvan op de hoogte te zijn.

Op deze pagina snel naar

Werking

Infliximab is een antistof tegen TNF-alfa (stof die belangrijke rol speelt in ontstekingsprocessen); het onderdrukt ontstekingen. Het werkt in de actieve fase van de ziekte en als onderhoudsbehandeling.

Voorzorgen

Omdat infliximab de afweer vermindert tegen bepaalde infecties, wordt voor de start van de behandeling nagegaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid daarvan:

 • Er worden een röntgenfoto van de longen, een bloedtest en een huidtest gedaan in verband met eventuele tuberculose (TBC).
 • Er wordt een bloedonderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van het hepatitis B virus.
 • Soms kan het nodig zijn nadere onderzoeken te doen om eventuele aanwezigheid van een absces of hartfalen uit te sluiten.

Vaak wordt naast infliximab tegelijk een ander afweerverminderend middel gebruikt als azathioprine, 6-MP of methotrexaat om de kans op antistofvorming tegen infliximab te verminderen.

Infusen en dosering

Infliximab wordt gegeven als infuus, gedurende in totaal 1,5 a 3 uur, op een dagbehandelingsafdeling. Tot zeker een uur daarna dient men dan nog ter observatie te blijven. In sommige gevallen kan besloten worden het infuus te laten voorafgaan door toediening van  medicijnen, die de kans op allergische reacties verminderen. Meestal wordt 5 mg/kg lichaamsgewicht gegeven, eventueel 10 mg/kg. Een vaak gebruikt schema van toediening luidt: infuus in week 0-2-6, daarna 1x per 8 weken. Hiervan kan afgeweken worden.

Bijwerkingen

Er zijn veel mogelijke bijwerkingen, echter niet vaak ernstige; bij optreden snel waarschuwen verpleegkundige of specialist:

 • acute reacties tijdens/vlak na infuus: (soms ernstige) allergische reactie, roodheid, jeuk, huiduitslag, kortademigheid, pijn op de borst, rillingen, koorts;  maatregelen kunnen nodig zijn als infuus langzamer laten lopen, tijdelijk onderbreken of stoppen, eventueel tegen-medicijnen toedienen;
 • allergische reacties later: 2-12 dagen na infusie, soms ernstig: zwakheid of pijn in de spieren, huiduitslag, koorts, pijn in gewrichten, of kaken, zwelling van handen of gezicht, slikklachten, jeuk, keelpijn en/of hoofdpijn.
 • infecties, soms snel uitbreidend in het lichaam: (hoge) koorts, snel zieker worden, koorts > 38,5, sufheid, kortademigheid, hoest, warme rode pijnlijke huid;
 • pijnen in hoofd, gewrichten, spieren, rug;
 • buikklachten: misselijkheid, buikpijn, diarree;
 • bloedaanmaakstoornissen: bloedarmoede, bloedingen of infecties door tekort aan rode of witte bloedlichaampjes of bloedplaatjes;
 • psychische veranderingen;
 • neurologische klachten: slechter zien, tintelingen, dove gevoelens, toevallen;
 • storingen functie hart en/of longen: kortademigheid, vochtophoping in voeten en benen;
 • leverfunctiestoringen;
 • lupus-achtige reacties, zoals huiduitslag op wangen en armen met name in de zon,  koorts, moeheid, gewrichtsklachten, pijn op de borst;
 • ongewone reacties op, of herstel van operaties en ingrepen: in voorkomende gevallen tevoren overleg met specialist;
 • misschien verhoogde kans op bepaalde vorm van lymfeklierkanker;
 • en andere.
   
Toon meer

Bloedcontroles

Om bepaalde bijwerkingen vroeg op te sporen wordt na 3 maanden bloedonderzoek gedaan, later zonodig op verzoek van de specialist.

Zwangerschap, borstvoeding

Vrouwen

 • Zwangerschap(-swens): Onderzoeken wijzen uit, dat gebruik van infliximab voor of tijdens de zwangerschap relatief veilig is en voortgezet kan worden. Belangrijk is, dat de baby dan in het eerste half jaar GEEN levende vaccins mag krijgen, vanwege de in die periode nog mogelijke aanwezigheid van de medicatie in de baby! Bij langdurige stabiele rustige ziekte kan ervoor gekozen worden om de laatste dosis rond de 24e week van de zwangerschap te geven, dit om de blootstelling van de baby aan de medicatie zo gering mogelijk te maken.
 • Geven van borstvoeding bij infliximab lijkt veilig en is dan ook toegestaan.

Mannen

Mannen met kinderwens: gebruik van infliximab is geen probleem.

Toon meer

Aanvullend

 • Tijdens gebruik van Infliximab niet vaccineren met levende vaccins, zoals tegen Bof-Mazelen-Rode hond, Varicella (waterpokken, gordelroos) en sommige tropische ziekten.
 • Veelgebruikte vaccins als DKTP, influenza (griep) en hepatitis A en B zijn vermoedelijk geen probleem.

Gerelateerde informatie

Code
MDL 73-AD