Behandelingen & onderzoeken

Infliximab bij IBD

Infliximab wordt onder andere gebruikt bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, meestal bij ernstige vormen, die niet goed reageren op andere medicatie of bij fistels. Het is een sterk werkend middel, dat soms hevige bijwerkingen kan hebben. Het is belangrijk hiervan op de hoogte te zijn.

Werking

Infliximab is een antistof tegen TNF-alfa (stof die een belangrijke rol speelt in ontstekingsprocessen); het onderdrukt ontstekingen. Het werkt in de actieve fase van de ziekte en als onderhoudsbehandeling.

Voorzorgen

Omdat infliximab de afweer vermindert tegen bepaalde infecties, wordt voor de start van de behandeling nagegaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid daarvan:

 • Er worden een röntgenfoto van de longen, een bloedtest en een huidtest gedaan in verband met eventuele tuberculose (TBC).
 • Er wordt een bloedonderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van het hepatitis B virus.
 • Soms kan het nodig zijn aanvullende onderzoeken te doen om eventuele aanwezigheid van een absces of hartfalen uit te sluiten.

Vaak wordt naast infliximab ook nog een ander afweerverminderend middel gebruikt, zoals azathioprine, 6-MP of methotrexaat, om de kans op antistofvorming tegen infliximab te verminderen.

Infusen en dosering

Infliximab wordt via een infuus gegeven op de dagbehandeling op onze locaties in Utrecht en Woerden. De startdosering is meestal 5 mg/kg. Bij het geneesmiddel infliximab is een opstartschema belangrijk. Het opstartschema is 0-2-6, daarna 1x per 8 weken. Zowel het opstartschema als de dosering en de interval kunnen wijzigen. Dit is afhankelijk van uw klachten en gaat altijd in overleg met uw MDL-arts/ MDL-verpleegkundige(n).

De eerste 6 maanden wordt het geneesmiddel o.b.v. 5 mg/kg in 2 uur ingelopen. U blijft na het inlopen van het geneesmiddel 30 minuten ter observatie. Na de eerste 6 maanden wordt de toediening van het geneesmiddel versneld. Het geneesmiddel zal dan in 1,5 uur inlopen. Indien u een hogere dosering infliximab krijgt, zal ook de toedieningstijd toenemen, tot maximaal 3 uur. U moet te allen tijde nog 30 minuten ter observatie blijven.

In sommige situaties wordt besloten voorafgaand aan de toediening van infliximab u nog een ander geneesmiddel te geven. Dit heeft als doel de kans op een allergische reactie te verminderen. Houdt u er dan rekening mee dat u dan langer op de dagbehandeling zult moeten blijven. 

Bijwerkingen

Er zijn veel mogelijke bijwerkingen, echter niet vaak ernstige. Als er bijwerkingen zijn is het verstandig snel de verpleegkundige of specialist te waarschuwen. Bijwerkingen die op kunnen treden zijn:

 • Acute reacties tijdens/vlak na infuus: (soms ernstige) allergische reactie, roodheid, jeuk, huiduitslag, kortademigheid, pijn op de borst, rillingen, koorts; maatregelen kunnen nodig zijn; als infuus langzamer laten lopen, tijdelijk onderbreken of stoppen, eventueel tegen-medicijnen toedienen.
 • Allergische reacties later: 2-12 dagen na het infuus, soms ernstig: zwakheid of pijn in de spieren, huiduitslag, koorts, pijn in gewrichten, of kaken, zwelling van handen of gezicht, slikklachten, jeuk, keelpijn en/of hoofdpijn.
 • Infecties, soms snel uitbreidend in het lichaam: (hoge) koorts, snel zieker worden, koorts > 38,5, sufheid, kortademigheid, hoest, warme rode pijnlijke huid.
 • Pijnen in hoofd, gewrichten, spieren, rug.
 • Buikklachten: misselijkheid, buikpijn, diarree.
 • Bloedaanmaakstoornissen: bloedarmoede, bloedingen of infecties door tekort aan rode of witte bloedlichaampjes of bloedplaatjes.
 • Psychische veranderingen.
 • Neurologische klachten: slechter zien, tintelingen, dove gevoelens, toevallen.
 • Storingen functie hart en/of longen: kortademigheid, vochtophoping in voeten en benen.
 • Leverfunctiestoringen.
 • Lupus-achtige reacties, zoals huiduitslag op wangen en armen met name in de zon,  koorts, moeheid, gewrichtsklachten, pijn op de borst.
 • Ongewone reacties op, of herstel van operaties en ingrepen: in voorkomende gevallen is het verstandig vooraf te overeggen met de specialist.
 • Misschien verhoogde kans op bepaalde vorm van lymfeklierkanker.

Bloedcontroles

Om bepaalde bijwerkingen vroeg op te sporen wordt er na 3 giften infliximab bloedonderzoek gedaan. Daarna na elke 6 maanden.

Zwangerschap, borstvoeding

Vrouwen

 • Zwangerschap(-swens): Onderzoeken wijzen uit, dat gebruik van infliximab voor of tijdens de zwangerschap relatief veilig is en voortgezet kan worden. Belangrijk is, dat de baby dan in het eerste half jaar GEEN levende vaccins mag krijgen, vanwege de in die periode nog mogelijke aanwezigheid van de medicatie in de baby! Bij langdurige stabiele rustige ziekte kan ervoor gekozen worden om de laatste dosis rond de 24e week van de zwangerschap te geven, dit om de blootstelling van de baby aan de medicatie zo gering mogelijk te houden.
 • Geven van borstvoeding bij infliximab lijkt veilig en is dan ook toegestaan.

Mannen

Mannen met kinderwens: gebruik van infliximab is geen probleem.

Aanvullend

 • Tijdens gebruik van Infliximab niet vaccineren met levende vaccins, zoals tegen Bof-Mazelen-Rode hond, Varicella (waterpokken, gordelroos) en sommige tropische ziekten.
 • Uit onderzoek is gebleken dat vaccineren met een dood vaccin, zoals DKTP, influenza (griep) en hepatitis A en B, geen probleem is.

Expertise en ervaring

U kunt bij ons terecht voor veelvoorkomende behandelingen, maar ook voor veel complexe ingrepen. Jaarlijks behandelen wij ruim 11.000 patiënten op de poli en voeren wij gemiddeld 15.000 endoscopieën uit. Hiermee is ons MDL-centrum één van de grootste centra in Nederland.

Aandacht en persoonlijke zorg voor de patiënt staan centraal. Samen met u stellen we het best mogelijke behandelplan op. U krijgt altijd een vaste hoofdbehandelaar als aanspreekpunt. Deze behandelaar weet alles over uw behandeltraject en blijft hier nauw bij betrokken. Kankerpatiënten, hepatitispatiënten en patiënten met ontstekingsziekten van de darm (IBD) kunnen gedurende het hele traject begeleiding krijgen van een team van vaste verpleegkundigen.

Gerelateerde informatie

Code MDL 73-AD

Terug naar boven