Behandelingen & onderzoeken

Kaakgewricht: Adviezen bij klachten

Problemen met het kaakgewricht en de kauwspieren kunnen veel last veroorzaken. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten op den duur. Het kan zijn dat de kaakchirurg verwijst naar een oro-faciaal fysiotherapeut, de eigen tandarts of een tandarts-gnatholoog voor verdere begeleiding. In deze folder vindt u adviezen en oefeningen die kunnen bijdragen aan het herstel.

Op deze pagina snel naar

Code
KCH 08