Kindergeneeskunde

Naar het ziekenhuis met uw kind

Als u met uw kind naar het St. Antonius Ziekenhuis komt, dan kan het zijn dat:

Bekijk ook onze film op YouTube: 

Voorbereiding van uw kind op een operatie in ons ziekenhuis

Rechten en plichten

Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren patiëntenrechten. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Patiëntenrechten van minderjarigen zijn ook vastgelegd in deze wet. Lees hier alles over de rechten van minderjarige patiënten.

Een dokter's gesprek met ouder en kind.

 

Terug naar boven