Aandoeningen KNO

Oorsuizen (tinnitus)

Veel mensen hebben last van oorsuizen. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, combinaties van geluiden, onafgebroken of bij vlagen. Maar behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen.

Tinnitus komt bij ongeveer twee miljoen Nederlanders voor.

Tien procent daarvan heeft er veel last van en bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig weten we uit ervaring dat een heel groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer (zo goed als mogelijk) kan functioneren in het maatschappelijke en sociale leven.

Meer over oorsuizen (tinnitus)

Wat zijn de oorzaken?

De precieze oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen. Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen. Ook stress kan een rol spelen.

Uw KNO-arts zal met u bepalen of verder onderzoek naar mogelijk behandelbare oorzaken bij u nodig is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de www.kno.nl, hier vindt u betrouwbare informatie over oorsuizen.

Expertise en ervaring

Ons team bestaat uit allround KNO-artsen. Elke specialist heeft ruime (academische) ervaring en één of meerdere aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen we op alle gebieden goede zorg aanbieden.

Onze polikliniek behandelt ongeveer 17.000 nieuwe patiënten per jaar. Hiermee zijn we één van de grootste KNO-afdelingen in Nederland.

Wij bieden onze patiënten graag de beste en meest moderne behandelmethoden, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan. Nieuwe technieken en ontwikkelingen worden snel geïntegreerd.

Meer informatie

Veel patiënten zoeken begrip of simpelweg de juiste informatie. De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) kan u aanvullende informatie geven of ondersteuning bieden in de vorm van lotgenotencontact.

Daarnaast kan oorsuizen, ofwel tinnitus, erg hinderlijk zijn. De app "ReSound Tinnitus Relief" geeft veel informatie en handvaten hoe hiermee om te gaan. Daarnaast bevat de app verschillende geluidsfragmenten die bijvoorbeeld prettig kunnen zijn om aan te zetten ter afleiding bij het inslapen (met timer).

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KNO 09-A

Terug naar boven